Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
16_MLM.doc
Скачиваний:
698
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
2.83 Mб
Скачать

Тема 4. Ринок праці. Соціально-трудові відносини зайнятості

Тема 5. Трудовий потенціал. Людський капітал

Задача 4-5. 1. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит

У базисному році чисельність населення області у віці від 15 до 70 років становила 681,2 тис. громадян, у тому числі 205,7 тис. усіх незайнятих, серед яких 48 тис. безробітних. У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 6,3 тис. осіб, чисельність безробітних зросла на 8,2 тис. осіб. Загальна чисельність незайнятих не змінилася. Як змінилися рівень зайнятості та рівень економічної активності населення у звітному році?

Розв’язок

Рівень зайнятості визначається як відношення (у відсотках) чисельності зайнятих до чисельності населення

Частка зайнятих в економічно-активному населенні

Рівень економічної активності

Од. вим.

Базисний рік

Звітний рік

Чисельність населення 15-70 рр.

тис. осіб

681,2

681,2 – 6,3 = 674,9

в т.ч. незайнятих

тис. осіб

205,7

205,7

в т.ч. безробітних

тис. осіб

48

48 + 8,2 = 56,2

Чисельність зайнятого населення в базовому році

тис. осіб

681,2-205,7 = 475,5

674,9-205,7 = 469,2

Чисельність економічно активного населення

тис. осіб

681,2-205,7+48 = 523,5

674,9-205,7+56,2 = 525,4

Рівень зайнятості населення

%

475,5:681,2∗100 =69,8

469,2:674,9 ∗100 = 69,5

Частка зайнятих в економічно активному населенні

%

475,5:523,5∗100 =90,8

469,2:525,4∗100 =89,3

Рівень економічної активності населення

523,5:681,2∗100 = 76,8%

525,4:674,9∗100 = 77,8%

Рівень зайнятості населення зменшився на 69,5 - 69,8 = - 0,3%

Частка зайнятих в економічно активному населенні зменшилася на 89,3 – 90,8 = - 1,5%

Рівень економічної активності збільшився на 77,8 – 76,8 = 1%

Задача 4-5.2. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит

В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15-70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. – школярів, студентів і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15-70 років зайняті економічною діяльністю. Визначте:

1) чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;

2) чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;

3) рівень безробіття.

Розв’язок

1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=212300*0,72=1528560 осіб

2. Визначаємо чисельність економічно активного населення

Чеан =1528560-223000-92600-102800+29000 = 1139160 осіб

та рівень економічної активності населення

3. Визначаємо чисельність зайнятого населення

Чз = 1528560-223000-92600-102800 = 1110160 осіб

та рівень зайнятості населення віком з 15 до 70 років

Визначаємо рівень зайнятості економічно активного населення (частку зайнятих в економічно активному населенні)

Визначаємо рівень безробіття

Задача 4-5.3. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит

У звітному місяці, в якому був 21 робочий день за графіком, підприємство, котре налічує 828 працівників, через низьку якість продукції мало проблеми з її збутом та завантаженням виробництва й у зв’язку з цим на відпустках з ініціативи адміністрації втратило 4830 людино-днів, проте у звітності цього не відобразило. Який рівень прихованого безробіття був на підприємстві у звітному місяці?

Розв’язок.

Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧ.з.)

ФРЧз = 828∗21 = 17388 люд.днів

Визначаємо рівень прихованого безробіття (Бпр.)

Задача 4-5.4. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит

У місті 215 тис. осіб у віці від 15 до 70 років включно працюють у різних галузях економіки; 24,2 тис. – ведуть індивідуальну трудову діяльність; 19,4 тис. громадян даної вікової категорії зайняті доглядом за дітьми та хворими; 48,3 тис. – незайняті, серед яких 24,6 тис. є безробітними.

Визначте:

чисельність економічно активного населення;

рівень економічної активності населення;

рівень безробіття в місті.

Розв’язок.

1. Визначаємо чисельність економічно активного населення

Чеан =215+24,2+24,6 = 263,8 тис. осіб

2. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років

Ч15-70 = 215+24,2+19,4+48,3=306,9 тис. осіб

3. Визначаємо рівень економічної активності населення

4. Визначаємо рівень безробіття

Задача 4-5.5. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит

Підприємство, на якому працюють 988 робітників, у звітному місяці через відключення струму мало простій 6 робочих днів з 22 за графіком. Лише 126 робітників отримали оплату з часткового безробіття, а всі інші – повністю як за відпрацьований час. Визначте рівень прихованого безробіття на даному підприємстві.

Розв’язок. Відповідно до ст. 34 КЗпП України простій — це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

1 варіант

Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧз).

ФРЧз = 988∗22 = 21736 люд.днів

Визначаємо втрачений фонд робочого часу (ФРЧвт.)

ФРЧвт = 988∗6 = 5928 люд.днів

Визначаємо урахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.ур.)

ФРЧвт.ур = 126∗6 = 756 люд.днів

Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.невр.)

ФРЧвт.невр = 5928-756 = 5172 люд.днів

Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр.)

2 варіант

Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧз.)

ФРЧз = 988∗22 = 21736 люд.днів

Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.невр.)

ФРЧвт.невр = (988-126)∗6 = 5172 люд.днів

Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр.)

Задача 4-5.6. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит

Використовуючи наведені в табл. статистичні дані, визначити показники та проаналізувати тенденції економічної активності, зайнятості та безробіття в Україні за 2005—2009 рр.

Таблиця 1

Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років, тис. осіб)

Показник

2005

2006

2007

2008

2009

Економічно активне населення

22 280,8

22 245,4

22322,3

22397,4

22150,3

працездатного віку

20 481,7

20 545,9

20 606,2

20 675,7

20321,6

Зайняті

20 680,0

20 730,4

20 904,7

20 972,3

20191,5

працездатного віку

18 886,5

19 032,2

19 189,5

19 251,7

18365,0

Безробітні

1600,8

1515,0

1417,6

1425,1

1958,8

працездатного віку

1595,2

1513,7

1416,7

1424,0

1956,6

зареєстровані у державній службі зайнятості

891,9

784,5

673,1

596,0

693,1

Економічно неактивне населення

13 540,4

13 518,9

13 312,0

12 971,1

12823,0

працездатного віку

8406,5

8310,7

8144,8

7909,5

8051,7

Розв’язок

1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=Чек.акт.н+ Чек.неакт.н

2. Визначаємо чисельність населення працездатного віку Чн пр.в.=Чек.акт.н.пр.в+ Чек.неакт.н.пр.в

3. Визначаємо рівень економічної активності населення

4. Визначаємо рівень економічної активності насел-я працездатного віку

5. Визначаємо рівень зайнятості населення віком з 15 до 70 років

6. Визначаємо рівень зайнятості населення працездатного віку

7. Визначаємо рівень безробіття

8. Визначаємо рівень зареєстрованого безробіття

Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості (на кінець звітного періоду), до середньорічної кількості населення працездатного віку. З метою здійснення порівнянь з даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності проводиться розрахунок середньої за період (за місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік) чисельності зареєстрованих безробітних.

Відповідний показник рівня безробіття визначається по відношенню до економічно активного населення працездатного віку за відповідний період

Показник

№ ст.

2005

2006

2007

2008

2009

Чисельність населення віком 15-70 років, тис. осіб

А=1+8

35821,2

35764,3

35634,3

35368,5

34973,3

Чисельність населення працездатного віку, тис. осіб

Б = 2+9

28 888,2

28 856,6

28 751,0

28 585,2

28 373,3

Рівень економічної активності населення, %

В = 1/А

62,2

62,2

62,6

63,3

63,3

Рівень економічної активності населення працездатного віку, %

Г = 2/Б

70,9

71,2

71,7

72,3

71,6

Рівень зайнятості населення, %

Д = 3/А

57,7

58,0

58,7

59,3

57,7

Рівень зайнятості населення працездатного віку, %

Е = 4/Б

65,4

66,0

66,7

67,3

64,7

Рівень безробіття, %

Ж=5/1

7,2

6,8

6,4

6,4

8,8

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку, %

З=7/Б

3,1

2,7

2,3

2,1

2,4

Рівень зареєстрованого безробіття ЕАН працездатного віку, %

І=7/2

4,3

3,8

3,3

2,9

3,4

Задача 4-5.7. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит

У місті налічується 825,3 тис. жителів, з яких 29, 0 тис. – діти до 15 років; 25,2 тис. – особи старше від 70 років. У межах вікової категорії 15-70 років за даними обстеження робочої сили виявлено 122 тис. незайнятих осіб, серед яких 70,8 тис. безробітні. Крім того, серед громадян у віці 15-70 років 6,8 тис. школярів і студентів на денному навчанні; 21,9 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими. Визначте: 1) чисельність і рівень економічно активного населення;

2) чисельність і рівень економічно неактивного населення; 3) рівень безробіття в місті.

Розв’язок

Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років

Чн 15-70=825300-29000-25200=771100 осіб

2. Визначаємо чисельність економічно активного населення

Чеан =771100-122000+70800-6800-21900 = 691200 осіб

Визначаємо рівень економічної активності населення

4. Визначаємо чисельність економічно неактивного населення

Ченнас = 771100-691200 = 79900 осіб

Визначаємо рівень економічно неактивного населення

Або Реннас = 100 – 89,64 = 10,36%

Визначаємо рівень безробіття

Задача 4-5.8. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит

За даними таблиці знайдіть чисельність економічно активного населення та рівень економічної активності населення

Варіанти

1-й

2-й

3-й

Чисельність усього населення теорії, осіб

185400

1670000

728000

Питома вага населення у віці 15-70 років, %

72

73

74

З категорії населення 15-70 років:

усі незайняті, осіб

42000

328000

201600

В тому числі:

безробітні громадяни, осіб

13800

98300

42700

школярі старших класів і студенти, осіб

19800

156100

119400

домогосподарки і ті, хто доглядає дітей та хворих, осіб

7600

69000

38100

зневірені особи

800

4600

1400

Розв’язок.

1. варіант

1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=185400*0,72=133488 осіб

2. Визначаємо чисельність економічно активного населення Чеан = 133488-42000+13800 = 105288 осіб

3. Визначаємо рівень економічної активності населення

1-3 варіант

чисельність населення віком 15-70

133488

1219100

538720

Чисельність економічно активноного населення

105288

989400

379820

Рівень економічної активності населення, %

78,9

81,2

70,5

Задача 4-5.9. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит

За даними перепису населення із загальної чисельності населення області 3,5 млн. осіб 60 % припадає на населення у працездатному віці, а на те населення у працездатному віці, що не працювало за об’єктивними причинами (інваліди та пільгові пенсіонери), — 1,5 %. Крім того, 13 % населення було зайнято у домашньому господарстві та в різноманітних видах підсобного господарства, перебували на навчанні або жили за рахунок перерозподілу доходів, а 8 % припадало на ту частину населення, яка працювала, перебуваючи за віковими межами пра­цездатного віку.

Визначити: чисельність працездатного населення у працездатному віці, чисельність економічно активного населення, загальну чисельність трудових ресурсів області.

Розв’язок.

осіб

Розрахунки

Загальна чисельність населення

3500000

 

 

Населення працездатного віку

60%

2100000

3500000*0,6

в т.ч. - населення працездатного

віку,яке не працювало за

об’єктивними причинами

1,50%

31500

2100000*0,015

зайняте у домашньому господарстві, перебувало на навчанні

13%

273000

2100000*0,13

Працювали, перебуваючи за віковими межами працездатного віку

8%

280000

3500000*0,08

Знайти:

чисельність працездатного населення у працездатному віці

 

2068500

2100000-31500

чисельність економічно активного населення

 

2075500

2100000-31500-273000+280000

загальна чисельність трудових ресурсів

 

2348500

2100000-31500+280000

Задача 4-5.10. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит

У таблиці наведено дані щодо чисельності населення умовної країни.

Таблиця

чисельність населення, млн. осіб

Наймані працівники

30

Особи, що працюють індивідуально

2

Роботодавці

0,7

Неоплачувані працівники сімейних підприємств

0,5

Члени кооперативів та господарських товариств

6

Особи, що раніше не мали роботи та займаються її пошуком, готові приступити до роботи

1

Учні та студенти денної форми навчання

4

Домогосподарки

4,5

Пенсіонери за віком та утриманці

14

Особи, що припинили пошук роботи

0,1

Особи до 16 років

21

Визначити чисельність економічно активного та неактивного населення, чисельність зайнятих та безробітних у країні.

Розв’язок.

Чисельність економічно активного населення

30+2+0,7+0,5+6+1=40,2

40200000

Чисельність економічно неактивного населення

4+4,5+14+0,1=22,6

22600000

Чисельність зайнятих

30+2+0,7+0,5+6=39,2

39200000

Чисельність безробітних

1

1000000

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]