Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
16_fokus-grupa_Zadachi.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
119.3 Кб
Скачать

Форма №2

Оціночна картка №2 з учбовим завданням для фокус-групи №16

Загальні дані:

Факультет: кредитно-економічний

Спеціальність: 6508/1 - 2008

Курс: 4

Група: БС – 408

Дисципліна: Центральний банк та грошова-кредитна політика

Викладач: Якімлюк Ярослав Петрович, асистент кафедри банківської справи

Спеціальні дані:

Блок: 1

Учбове завдання: розв’язати задачі: №2 ст. 73, №7 ст.78, №8 ст. 78.

Розподілення керівником фокус-групи обов’язків (учбових задач) між своїми помічниками, а також оцінка виконання ними завдань по шкалі «0» (незадовільно), «3» (задовільно), «4» (добре) та «5» (відмінно).

Ф.І.П. члена фокус-групи та посада

Зміст

учбової задачі, отриманої

членом фокус-групи від керівника фокус-групи

Оцінка керівником фокус-групи якості виконання її членом учбової задачі (0,3,4,5)

Підпис керівника фокус-групи

Відмітка члена фокус-групи «погоджуюсь з оцінкою» чи «не погоджуюсь з оцінкою»

Підпис члена фокус-групи

1.Біленький Я. Ю. (керівник)

Окреслює загальну стратегію роботи над завданням, Приймає участь в розв’язанні задач, доповідає по задачах

Оцінка виставляється викладачем

2. Гвоздик О. В. (помічник з аналітики)

Приймає участь в розв’язанні задач

5

3. Петрович Ю. Л. (помічник з теорії)

Приймає участь в розв’язанні задач, готує теоретичну частину

5

4. Тарасюк Я. О. (помічник з теорії)

Приймає участь в розв’язанні задач, готує теоретичну частину

5

5. Хаймик В. В. (помічник з практики)

Приймає участь в розв’язанні задач, доповідає по задачах, готує теоретичну частину

5

6.Хоруженко М.Ю. (помічник)

Приймає участь в розв’язанні задач, готує теоретичну частину

5

Завдання 2 (с. 78)

Банк подав заявку на одержання кредиту овернайт під забезпечення державними облігаціями України до Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НЬУ (у копії ТУ НБУ). У заявці банком наведено такі дані:

  • Банк просить надати кредит овернайт на суму 19 800 тис. грн.. за ставкою 15,0% річних;

  • Базова кількість днів для нарахування відсотків – 365;

  • Банк виконує вимоги, що визначені Положенням про регулювання Національним банком України ліквідності банків України:

  • Банківська ліцензія № 38-2 від 17.11.07;

  • Банк уклав з ТУ НБУ 23.01.08 Генеральний кредитний договір про користування постійно діючою лінією рефінансування;

  • Подана заявка на кредит є невід’ємною частиною генерального кредитного договору від 23.01.08 № 27;

  • Уразі неповернення банк дозволяє НБУ застосувати переважне право задовольнити вимоги згідно із статтею 73 Закону України «Про Національний банк України».

Під забезпечення кредиту банк пропонує державні облігації України:

Код цінних паперів

Номінальна вартість, грн

Дата погашення

Балансова вартість, грн

Кількість цінних паперів

UA3B000224400

1000,00

02.09.09

1007,05

20 000

Визначити:

а) чи дотримується банк розміру співвідношення кредиту та наданого забезпечення, встановленого НБУ?

б) як і коли відбувається погашення кредиту овернайт?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]