Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
17-20.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
71.13 Кб
Скачать

17. Ліберальна модель соціальної політики сша

а) засадничі риси американської моделі соціальної політики;

б) національна система охорони здоров’я США.

Модель соціальної політики Сполучених Штатів Америки також вважають ліберальною, чи навіть “ультраліберальною”, як таку, що спирається на цінності індивідуалізму. Соціальна політика США базується на таких постулатах, як приватна власність, ринкова економіка, конкуренція. Особливістю американської ментальності є індивідуалізм та визнання неминучості соціальної нерівності. Саме тому головною метою соціальної політики є вирівнювання можливостей для всіх громадян.

До засадничих рис американської моделі соціальної політики можна віднести:

  • відсутність уніфікованої системи соціального захисту, мінімалістський підхід до розв’язання соціальних проблем;

  • реалізацію федеральних програм на рівні штатів із подвійним фінансуванням із бюджетів обох рівнів;

  • використання перевірки нужденності в усіх програмах соціальної допомоги;

  • розгалужену мережу добровільного медичного страхування;

  • існування приватних закладів із надання платних соціальних і медико-соціальних послуг;

  • активну діяльність благодійних організацій;

  • суттєвий вплив на соціальні програми корпоративних інтересів.

В останнє десятиріччя в США спостерігається поглиблення лібералізації соціального забезпечення, скорочення фінансування соціальних програм, лунають дебати з приводу комерціалізації соціального страхування, передусім, пенсійного. Серед інших звертає увагу ініційована Б.Обамою реформа національної системи охорони здоров’я США.

У США – найдорожча система охорони здоров’я у світі. Так, сукупні витрати на охорону здоров’я у розрахунку на одну особу, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку (проект Health at a Glance 2009), у Сполучених Штатах у 2007 р. складали 7 290 дол. США за паритетом купівельної спроможності валют, що майже в 2,5 рази більше за середній показник витрат в цілому по країнах ОЕСР. На цілі національної системи охорони здоров’я у країні витрачається 16% ВВП (або 2,3 трлн. дол. США), що на 7,1% більше за середній показник для ОЕСР.

Унікальною у США є сама структура суспільних витрат на охорону здоров’я, якої не спостерігається практично у жодній іншій державі світу. Мається на увазі переважання у відповідних видатках не державних витрат, як у більшості інших країн, а приватних, частка яких у 2007 р. складала 54,6%. Це не означає, однак, що держава, на відміну від приватного сектора, приділяє менше уваги охороні здоров’я американців. Навпаки, порівняно з іншими країнами, державні видатки на душу населення, які у 2007 р. складали 3 307 дол. США за ПКС, є чи не найбільшими у світі.

Абсолютна ефективність американської системи багатьма дослідниками та експертами ставиться під сумнів. По-перше, США, з-поміж інших високорозвинених держав світу, поступаються більшості з них за тривалістю життя населення. Незважаючи на високий потенціал національної системи охорони здоров’я США, ступінь охоплення нею населення є чи не найнижчим з-поміж високорозвинених держав світу. Про це яскраво свідчать ті факти, що у 2007 р., за даними U.S. Census Bureau, медичної страховки в країні не мало 15,3% населення, що в абсолютному вимірі складає 45,7 млн. чол., у тому числі 11% дітей (від їхньої загальної кількості, або 8,2 млн. чол.). У зв’язку з високою вартістю відповідних послуг з медичного страхування і швидкими темпами їхнього здорожчання, на фоні відносної сталості рівня заробітної плати у США, багато американців неспроможні придбати даний соціальний продукт за власний кошт і вимушені користуватися послугами державного медичного страхування. В середньому, загальний рівень охоплення населення приватним страхуванням складає 67,5%, а державним – 13,2% (отже, 15,3% населення не застраховано загалом).

В країні найбільш поширені дві таких урядових програми: Medicare – страхова державна програма для осіб віком 65 років і більше (охоплено станом на 2008 р. 45,2 млн. чол.), Medicaid – програма страхування людей з бідних родин, які мають каліцтва, інвалідів, вагітних жінок і дітей (охоплено станом на 2006 р. 57,8 млн. чол.).

План реформ “Стабільність і безпека для всіх американців” Б.Обами: По-перше, держава покладає на себе зобов’язання забезпечення базового пакету медичних послуг для кожного громадянина США, незалежно від його фінансового стану і соціального статусу. По-друге, держава реорганізує конкурентні засади функціонування приватних інститутів охорони здоров’я шляхом диверсифікації діяльності державних медичних закладів і посилення їхньої ринкової сили. По-третє, держава організує належний контроль та удосконалює національне законодавство, що регламентує ринкову поведінку суб’єктів медичного страхування з метою недопущення необґрунтованих відмов з боку страхових компаній щодо відповідного фінансування по страхових угодах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]