Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
308.74 Кб
Скачать

15. Правовий статус Секретаріату Президента України.

. З метою належного організаційного, правового, консультативного, інформаційного, експертно-аналітичного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення виконання главою держави конституційних повноважень, відповідно до КУ указом ПУ „Питання Секретаріаату ПУ” 27.01.2005 було створено Секретаріат ПУ.Секретаріат ПУ є постійно діючим органом, що утворюється ПУ відповідно до ст 106 Конституції України для здійснення його повноважень. Секретаріат у своїй діяльності керується КУ, законами У, актами ПУ та КМУ. Основним завданням Секретаріату є забезпечення виконання Президентом його конституційних обов'язків та повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості. Для виконання основного завдання Секретаріат здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та інші види забезпечення ефективної реалізації Президентом України визначених КУ повноважень Глави держави. Секретаріат координує роботу з підготовки, розстановки, підвищення кваліфікації та оцінки кадрів центральних та місцевих органів державної влади, які призначаються та звільняються ПУ. Секретаріат у процесі виконання покладених на нього завдань відстоює позиції ПУ у взаємодії з ВРУ, КМУ, КСУ , правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями. До складу Секретаріату входять: Державний секретар України, Перший помічник Президента України, перші заступники Державного секретаря України, заступники Державного секретаря України; Кабінет ПУ, Прес-секретар ПУ; Групи радників та наукових консультантів ПУ; Постійний представник ПУ у ВРУ, Постійний представник ПУ у КМУ, у КСУ, на ЧАЕС та інші постійні представники ПУ.та інші структурні підрозділи. Гранична чисельність працівників Секретаріату ПУ становить 565 штатних одиниць. Державний секретар України призначається на посаду і звільняються з посад Президентом України. Державний секретар України: здійснює загальне керівництво Секретаріатом, координує діяльність усіх його структурних підрозділів, представляє за дорученням ПУ Секретаріат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями, організовує та контролює виконання доручень ПУ тощо. Секретаріат є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

16. Поняття органу державного управління та органу виконавчої влади.

Орган державного управління – структура, яка реалізує управлінські функції держави. Орган виконавчої влади – це носій державної виконавчої влади, що реалізує свою компетенцію в закріпленій сфері державного управління і має юридичний статус органу державної виконавчої влади. Звідси випливає, що органи вик влади водночас є органами державного управління. Проте не всі органи державного управління є органами виконавчої влади. Сьогодні найбільш чітким критерієм їх розмежування є нормативне закріплення статусу органів вик влади за останніми. Так, міністерства, відомства, місцеві державні адміністрації у відповідних документах визнані як органи виконавчої влади. Однак цього не можна сказати про адміністрації державних підприємств, установ і організацій. Вони є лише органами державного управління. Таким чином, можна стверджувати, що органом виконавчої влади є орган державного управління, офіційно визнаний органом виконавчої влади.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]