Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1

.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
24.27 Кб
Скачать

1.Соц-екон-на суть праці і СТВ. Особл-і праці і СТВ як об’єкта.

2.Еволюція та суч трансформації напряму наук досліджень соц-о-трудових проблем

3.Зміст і хар-ер праці. Особл змісту і хар-ру праці в умов постіндустр-о розв ек-ки

4.Системна класифік-ія праці(П-і): ознаки, види та їх особлив-і

5.Опис роботи згідно міжнар-ої прак-и: зміст та сфера застосув-я

6.Зміст та практ-е знач-я аналізу роботи

7.Мета, завд-я, об’єкт, суб’єкти управл-я працею на підпр-ві (в організ-ії). Сутн-ь суч типу управління працею (УП)

8.Сутність та зміст СТВ

9.Сторони та суб’єкти СТВ

11.Характеристики предмета СТВ

10.Рівні СТВ

12.Національні моделі СТВ

13.Методи регулюв-я СТВ

14.Критерії оцін-я рівня розвитку СТВ

15.Роль і ф-ції держави як суб’єкта соціально-трудових відносин.

16.Роботодавці і їх роль у формуванні і розвитку СТВ

17.Профспілки і їх роль у формуванні і розвитку соціально-трудових відносин.

18.Сутність та форми соціального партнерства.

19.Генеральна угода в регулюванні СТВ: призначення, структура, зміст, сторони укладання.

20.Галузева угода: призначення, зміст, процедура укладання.

21.Колективний договір.

22.Механізм функціонування ринку праці: суб’єкти, об’єкти, засоби впливу.

23.Гнучкість і жорсткість ринку праці: сутність та критерії.

24.Зайнятість та категорії зайнятих осіб за вітчизняним законодавством

25.Визначення статусу безробітного за методологією МОП та згідно вітчизняного законодавства. Види та форми безробіття.

26.Порівняльна характеристика концепцій зайнятості.

27.Фактори диференціації допомоги по безробіттю.

28.Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування: сутність, джерела формування, напрями використання

29.Клас-ція населення: ознаки, значення.

30.Труд. потенціал (ТП).

31.Механізм упр-ня труд. потенціалом (ТП): суть та складові

32.Людський капітал (ЛК): еволюція підходів, сучасне розуміння.

33.Індекс людського розвитку (ІЛР).

34.Конкурентоспроможність (КС) прац-ка.

35.Важкість праці (ВП).

36.Суть, чинники та визначення напруженості праці (НП).

37.Суть та ознаки складності праці (СП).

38.Якість праці (ЯП): суть, підходи.

39.Стат. індикатори якості праці (ЯП), що використ-ся для забезп-ня міжнар. зіставлень.

40.Концепт. підходи до визначення поняття та рівня ефективності праці (ЕфП).

41.Продуктивність та ПП: суть, значення, рівні та оцінювання.

42.Хар-ка методів вимірювання ПП.

43. Фактори (ф-ри) та резерви (р-ви) ПП: сутність, види, методи оцін-ня.

44. Програми упр-ня ПП: сутність, етапи розробки.

45. Сутність і зміст орг-ції праці. Основні складові процесу орг-ції праці на п-ві.

46. Сутність та форми поділу і кооперації праці.

47. Робоче місце (РМ). Орг-ція та обслуговування РМ.

48. Умови введ-ня, проект-ня, упровадь-ня та соц-екон зн-ня суміщ-ня професій (СП).

49. Цілі, завдання та зміст атестації (А) робочих місць.

50. Фактори, що визначають умови праці на п-ві.

51. Проектування раціон-х режимів праці та відпочинку.

52. Алгоритм проведення комплексного аналізу орг-ції пра­ці на п-ві.

53. Показники соц-екон ефективності заходів щодо вдоскон-ня орг-ції праці та їх розрах.

54. Суть та алгоритм раціонал-ції трудових процесів (ТП) на п-ві.

55. Зміст аналізу трудових процесів.

56. Опис трудового процесу: сутність та методи.

57.Суть і ф-ії норм-ня праці

58.Норма часу. Методи визнач-я тривал-і елементів НЧ.

59.Сутність та еволюція винагороди за працю.

60.Стр-ра ставки З/П як ціни робочої сили на ринку праці.

61.Витрати на робочу силу: сутність та склад елементів за міжнародною класифікацією.

62.Склад та структура зар. плати.

63.Сукуп доход прац-ка.

64.Функції з/п та мех-зм їх реал-ії.

65.Організація заробітної плати.

66.Ринкова кон’юнктура як регулятор з/п.

67.Система держ. регулювання з/п.

68.Мінімальна з/п як держ-а соц-на гарантія.Регламент-а і факт-а мінім-на з/п(МЗП).

69.Договірне регулювання(ДР) зарплати як ключова компонента соціального партнерства.

70.Тарифна сис-ма оплати праці.

71.Тарифне нормування з/п: призначення та зміст.

72.Нормативно-правові та метод-і засади розрахунку місячної тарифної ставки (МТС) працівника 1-го розряду.

73.Тарифна сітка: сутність та варіанти побудови.

74.Середній тар.коеф-т, середній тар.розряд, середня тар.ставка: сутність, порядок розрахунку, сфера викор-ня.

75.Схеми посадових окладів. Чинники дифер-ії міжкваліф-х співвідн-нь у пос. окладах

76.Сутність моделі гнучкого тарифу, безтарифної та вилкової моделей оплати праці у проект-ні основної з/п.

77.Підходи до формування плаваючих посадових окладів.

78.Єдина тар.сітка

79.Форми оплати праці

80.Системи почасової оплати праці.

81.Системи відрядної оплати праці: класиф-ія та сутність.

82.Грейдування як інноваційний підхід в оплаті прац

83.Заг. вимоги до орг-ції прем-ня.

84.Критерії ефективності та елементи системи преміювання.

85.Доплати та надбавки у складі з/п: сутність та відмінність від тарифу.

86.Види, умови признач. та розміри надбавок.

87.Види, умови призначення та розміри доплат.

88.Система трудових показників у складі бізнес-плану та тактичного плану діяльності підприємства

89.Методи планування ПП.

90.Аналіз та планування труд-сті виробничої програми.

91.Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника: зміст та призначення.

92.Аналіз використання робочого часу: етапи проведення та показники.

93.Характеристика методів планування фонду заробітної плати

94.Алгоритм аналізу викор-ня Ф з/п.

95.Алгоритм аналізу середньої з/п.

96.Моніторинг СТ сфери.

97.Значення та складові звітності з питань праці. Державна статистична звітність та оперативна звітність підприємств із питань праці.

98.Сутність, значення, пріоритетні сфери консалтингу у сфері праці.

99.Напрями, етапи і методи проведення аудиту у сфері праці.

100.Основні функції, зміст, цілі та завдання контролінгу як інструменту вдосконалення соціально-трудових відносин.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]