Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
gosi.docx
Скачиваний:
19
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
99.73 Кб
Скачать

15.Поняття мотивації в навчанні. Класифікація навчальної мотивації.

Мотивація - це так звані психічні явища, що стали спонуканням до виконання тієї або іншої дії, учинку, що визначають активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату.

Мотивація навчальної д-сті є найважливішим компонентом технологій навчання в цілому, і від неї багато залежить результат навчання та формування професійних умінь. Навчальна мотивація визначається як окремий вид мотивації, включений у пізнавальну д-сть.

Мистецтво мотивації є невідємною якістю викладачів і майстрів виробничого навчання, які працюють творчо. Одним із показників результативності мотиваційного компонента навчання є швидкість включення викладача у навчальну д-сть, стійкість інтересу до неї, наполегливість у вирішенні навчальних проблем.

Мотиваційна поведінкаце результат дії двох чинників: особистісного та ситуаційного. Особистісний чинник– це потреби, мотиви, настанови, цінності; Cитуаційний чинник – зовнішні умови, наприклад: поведінка інших людей, оцінки й реакції оточення. Мотивусвідомлена потреба, яка викликає активність людини й визначає спрямованість цієї активності.Стимулспонукальна причина (звичайно зовнішній вплив), що суб'єктивно сприймається й викликає спрямовану активність людини. У деяких випадках стимул може стати мотивом, для чого людина мусить усвідомити стимул, «переробити» та відбити його у свідомості. Мотивування пояснення людиною причин своїх дій із посиланням на обставини, що спонукали її до вибору певної дії. Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях та інших видах стимуляції, які або спрямовують, або гальмують поведінку людини. У разі зовнішньої мотивації чинники, що регулюють поведінку, не залежать від внутрішнього «я» особистості. Внутрішня мотивація сприяє одержанню задоволення від роботи, викликає інтерес, радісне збудження, підвищує самоповагу особистості.

Навчальну мотивацію можна класифікувати не тільки за характером поведінки учасників (внутрішня та зовнішня), але й за належністю до певних етапів процесу навчаня.

  1. Алгоритм діяльності викладача при розробці технологій навчання.

Вихідними даними для розробки технологій навчання є:

* цілі підготовки фахівця;

* цілі навчання заданої дисципліни, теми;

* результати аналізу і діагностики стану навчального процесу:

* технічних і дидактичних засобів;

* психофізіологічна характеристика учнів;

* базові знання учнів;

• розроблений зміст навчального матеріалу (плани, тексти, конспекти лекцій).

Результатом діяльності викладача під час розробки технологій навчання є опис діяльності викладача й учнів на кожному з етапів навчання за цією технологією. Для формування діяльності щодо розробки технологій навчання на початковому етапі слід розглянути характеристики основних технологій навчання, особливості їхнього проектування й реалізації, а також алгоритми діяльності викладача під час їхньої розробки. При цьому треба розуміти, що технологія - це процес передачі досвіду з метою формування певних дій. Виходячи з цього, опис будь-якої технології, у тому числі й технології навчання, охоплює такі моменти:

* найменування теми;

* цілі навчання;

* особливості процесу навчання;

* дидактичні характеристики (методи, форми, засоби навчання);

* способи здійснення технології;

* операції та поетапний порядок їхнього виконання викладачем і учнем;

- перевірку обліку психофізіологічних особливостей сприйняття.

Таким чином алгоритмом діяльності викладача при розробці технологій навчання є:

  1. Мета: визначити ті особливості впливу на учнів, які дозволяють забезпечити необхідне прирощення досвіду особистості.

  2. Суб’єкт: викладач технічних дисциплін

  3. Предмет: процес формування професійних дій у учнів

  4. Процес: проектування, реалізація та контроль навчання

Результат: Прирощення досвіду учнів після виконання заданих видів професійної діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]