Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_pedagogiki.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
249.86 Кб
Скачать

Методичні рекомендації по підготовці до семінарів з дисципліни «Історія дошкільної педагогіки»

Підготовка до семінару починається з ознайомлення із планом семінарського заняття. Студент повинен переписати його, а також і рекомендовану літературу у спеціальний зошит.

Потім студенту необхідно прочитати конспект лекцій по відповідній темі і статтю у підручнику.

Обов’язковим є вивчення і конспектування першоджерел. До кожної теми визначені першоджерела, які необхідно опрацювати і законспектувати. Рекомендується використовувати вибірковий вид конспектування. Виписувати слід перш за все те, що є суттєвим і відповідає тим питанням, які винесені на обговорення на семінарі , тому необхідно орієнтуватися на питання плану семінару. По-друге, повинне бути виписане те, що, на погляд студента, є цікавим, або визиває сумнів і незгоду. При цьому на полях слід робити словами-сигналами відповідні помітки.

Вивчення і конспектування першоджерел є найважливішім елементом підготовки до семінару, а їх знання є головною вимогою і критерієм оцінки готовності студента.

Свої думки, що з’явилися при вивченні першоджерел, слід записувати в зошит підготовки до семінарів.

Після опрацювання першоджерел слід познайомитись з рекомендованою літературою: монографіями, статтями та інш. Рекомендується також робити виписки.

Вивчаючи педагогічні ідеї педагогів минулого, слід:

 • з’ясувати, що нового, для свого часу, кожен з них запропонував, як збагатив теорію і практику виховання і навчання, оцінити прогресивність їх поглядів;

 • виявити на чиї ідеї вони спиралися і чиїми послідовниками були;

 • звертати увагу на оригінальні, незвичні ідеї, підходи;

 • визначити співзвучність ідей запропонованих педагогами минулого сучасним напрямкам розвитку педагогічної теорії і практики, використання або можливість використання в сучасних умовах;

 • визначити можливі розбіжності у поглядах педагогів минулого з сучасними поглядами на ті чи інші педагогічні проблеми;

 • виявити можливі протиріччя у поглядах педагогів, чиї ідеї вивчаються.

НА СЕМІНАРІ СТУДЕНТИ ПОВИННІ:

 • бути готовими прийняти участь в обговоренні кожного питання;

 • мати тези відповідей на кожне питання плану;

 • мати конспект першоджерел та бути готовими оперувати їм і підкріпляти ту чи іншу думку цитатою та інше.

Змістовий модуль №1 історія зарубіжної школи і педагогіки з давніх часів до середини хіх ст.

Тема 1.1 Втуп. Освіта і виховання у Давні часи, в епоху Середньовіччя та Відродження.

Лекція

План.

 1. Предмет, завдання, джерела історії педагогіки.

 2. Виховання у первісному суспільстві.

 3. Виховання в Древній Греції: спартанська та афінська системи виховання. Древньогрецькі філософи про виховання.

 4. Загальна характеристика епохи Середньовіччя.

 5. Система середньовічних шкіл. Лицарське виховання.

 6. Виникнення перших університетів у Західній Європі.

Література:

 1. Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2008. – С. 11-27.

 2. История дошкольной педагогики: Учебн. пособие / Под ред. Л.Н. Литвина. – М.: Просвещение, 1989. – С. 5-19.

 3. Зайченко І.В. Історія педагогіки: Підруч. / І.В.Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]