Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_pedagogiki.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
249.86 Кб
Скачать

Оцінювання набутих студентами знань та вмінь

Поточне тестування та самостійна робота

Середнє арифметичне за 4,5 кредитами

Залік

Разом

ЗМ №1

25

ЗМ №2

25

ЗМ №3

25

ЗМ №4

25

ЗМ №5

25

ЗМ №6

25

50

50

100

ЗМ №1, ЗМ №2, …– змістові модулі.

Шкала оцінювання

Оцінювання знань здійснюється за розширеною шкалою підсумкового контролю: позитивні оцінки — «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», негативні оцінки — «незадовільно», «неприйнято».

Оцінки за розширеною шкалою виставляються на підставі накопичуваної бальної шкали . Мінімальний бал для отримання позитивної оцінки – 50. Максимальний бал – 100. Крок шкали - 1.

Таблиця встановлення відповідності між накопичувальною бальною шкалою та розширеною шкалою оцінювання знань студентів

Проміжок за накопичувальною бальною шкалою

Оцінка за розширеною шкалою

90 та вище

відмінно

65–89

добре

50–64

задовільно

35–49

незадовільно

1–34

неприйнято

У разі отримання оцінки «незадовільно» студент має право на два перескладання: викладачу та комісії.

У разі отримання оцінки «неприйнято» студент зобов’язаний повторно вивчити дисципліну

21

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]