Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
modul_esgu_13-17.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
104.45 Кб
Скачать
  1. Поняття прп території. Сутність економічної оцінки прп. Значення виявлення компонентної структури прп.

Природні умови — це тіла і сили природи, що на даному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб суспільства у формі безпосередньої участі у матеріальній діяльності.

Природні умови — це тіла і сили природи, що на даному етапі розвитку продуктивних сил мають істотне значення для життя і діяльності суспільства, але не беруть безпосередньої участі у виробництві і обслуговуванні людей.

ПРП — це сукупність природних ресурсів території, які можуть бути використані у народному господарстві з урахуванням тенденцій науково-технічного прогресу. Величина ПРП є сумою потенціалів окремих видів природних ресурсів (мінерально-сировинних, лісових, земельних тощо) незалежно від характеру їх використання.

ПРП (за Руденком) території - сукупна продуктивність її природних ресурсів як засобів виробництві і предметів споживання, яка виражається у їх суспільній споживній вартості.

Досі не розроблено єдині підходи і критерії до оцінкиприродних ресурсів, але загальноприйнято, що оцінка має бути передусім економічна, тобто здійснюватись у вартісних показниках (грошах). Основою економічної оцінки потенціалу (за Руденком) є: величина середньорічного ефекту від його використання. Акцент на вже досягнуту продуктивність, а не потенційну можливість ресурсів регіону — головна особливість підходу автора. Серед різних показників (диференційна рента, дііференційниіі доход, продуктивність витрат. валова продукція, чистий доход).

Кількісне вираження ПРП має становити сумарну цінність окремих видів природних ресурсів.

Основу для розрахунку ПРП становлять:

- земельні ресурси: економічна оцінка сільськогосподарських угідь(добуток величини валового продукту та площі угідь);

- водні ресурси: сумарний економічний ефект, що одержуємо від використання води у провідних галузях народного господарства;

- мінеральні ресурси: умовна річна продуктивність (видобуток) помножена на розрахований термін експлуатації.

Компонентна структура ПРП — це внутрішньовидові та міжвидові співвідношення природних ресурсів. Виходячи з цього, можна сказати, що компонентна структура ПРП дозволяє з'ясувати, які ресурси є найбільш поширені, а які — дефіцитні.

Компонентна структура ПРП України, %

регіон

Групи природних ресурсів

мінеральні

водні

земельні

лісові

фауністичні

рекреаційні

Східний

53,3

8,2

30,3

1,4

0,4

6,2

Західний

7,0

16,7

56,2

8,7

0,5

10,9

Південний

5,1

18,7

57,4

1,3

0,6

16,9

Щодо цього ПРП території може бути поділений на такі групи ресурсів:

- мінеральні (паливно-енергетичні й металеві корисні копалини, нерудна сировина, сировина для металургійної промисловості, гірничо-хімічна сировина, будівельні матеріали);

- водні (поверхневий стік, підземні води);

- земельні (з урахуванням сільськогосподарського призначення й характеру ґрунтового покриву);

- лісові (щорічний приріст деревини);

- природно-рекреаційні (рекреаційні території, придатні для створення санаторно-курортних закладів, баз відпочинку, туристичних маршрутів тощо).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]