Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Modul_2_ot_Ani.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.07.2019
Размер:
78.85 Кб
Скачать

Вариант 6

1. теорія боротьби 2 культур: це боротьба культури пролетаріата і селянства (носителі відсталої укр культури), підкорення «слабшої» української культури «сильнішою» російською-Д.Лебідь. М. Хвильовий говорив про конкуренцію (не боротьбу) української та російської культур, він виступив проти «російського диригента», закликав орієнтуватися на Європу і висунув теорію «відродження нації».Росія-песимізм,Зх.європа- психохіка людини( у літ)

 інтегральний націоналізм— теорія Д. Донцова, ідеологія ОУН. Інтегральний означає чинний (дія, справа). Основи теорії : на чолі України має бути верховний правитель, в країні повинна діяти єдина партія — ОУН, велика роль відводилась церкві.

колабораціонізм- співпраця населення або громадян держави з ворогом в інтересах ворога-загарбника на шкоду самій державі чи її союзників. У роки Другої світової війни колабораціонізм був явищем розповсюдженим — і мав місце практично в кожній окупованій країні.

2. головні причини появи москвофільського руху-москвофільство-політ.течія 60 рр. хіх ст,»ті,хто люблять москву».орієнт. на приєднання зх.укр до рос. культури;переведення земель від ав-уг до рос.імперій посилаючись на іст.коріння,спільні реліг.течії.

причини: 1)в умовах ринкової конкуренції земля поступово переходила від укр.селян до поляцьких поміщиків,які були здатні заплатити за неї.

2)захист всіх слов*ян від чужоземного гніту-гасло москвофілів.

Основна передумова виникнення москвофільства: втрата українським народом власної державності, багатовікове іноземне поневолення, роздробленість і відособленість окремих земель, денаціоналізація освіченої еліти та низький рівень національної самосвідомості мас .

3. дайте характеристикуу гол. положенням конституції УНР 1918. -скл з 8 розділів (всього 83 пунктів)

проголосила себе і нині єсть державою суверенною, самостійною і ні від кого не залежною.це право народ здійснює через Всенародні збори України. принцип децентралізації;правомочність громадянина УНР починається з 20 літ.  Домашнє огнище призначається недоторканим. листовна тайна. право свободи слова, друку, сумління, організації страйку. Вищим органом судовим єсть Генеральний суд .  Всенародні збори вибираються загальним, рівним, безпосереднім, тайним і пропорціональним голосуванням. Внесення про зміну Конституції вносяться і проходять тим же порядком, вказаним в § 39–41, але для ухвали їх потрібно 3/5 присутніх депутатів, а ухвала стає правосильною тільки тоді, коли ця ухвала буде поновлена звичайною більшістю Всенародними зборами в новім складі, після найближчих нових виборів. У всім іншім на вказанім Конституцією лад і діяльність Всенародних зборів нормується наказом, який Всенародні збори ухвалюють і зміняють в звичайнім порядку. Всякого рода справи місцеві порядкують виборні рада і управи громад, волостей і земель. Їм належить єдина безпосередня місцева власть. Мі- ністри Української Народної Республіки тільки контролюють і координують їх діяльність (§ 46), безпосередньо і через визначених ними урядовців, не втручаючись до справ, тим радам і управам призначених, а всякі спори в сіх справах рішає Суд Української Народної Республіки. Верховним органом власті Української Народної Республіки являються всенародні збори, які безпосередньо здійснюють вищу законодавчу власть в Українській Народній Республіці і формують вищі органи виконавчої і судової власті Української Народної Республіки.( Постановою 2/3 Всенародних зборів члени Ради Народних Міністрів можуть бути віддані під слідство й суд за свою діяльність.)

 кожна нація має право на націнально-культурну автономію. Поступовання в суді має бути прилюдне і усне.Судових вирішень не можуть змінити ні законодатні, ні адміністраційні органи власти.

3У І-му розділі констатується, що УНР є «державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною»; носієм державного суверенітету є увесь народ України, усі громадяни України, які проживають на її території; реально свій суверенітет народ здійснюватиме через Всенародні Збори України ; територія України є єдиною і неподільною . Не порушуючи «єдиної своєї власти, - УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого самоврядування». Усім націям і національностям, які населяють Україну, надавалося право «на впорядкування своїх культурних прав у національних межах». Найвища законодавча влада, згідно з Конституцією, належала Всенародним Зборам, виконавча — Раді Народних Міністрів (РНМ), судова - Генеральному Суду. Місцевими органами влади і управління ставали виборні Ради і управи — у громадах (сільських і міських), волостях і землях. Всенародні Збори мали обиратися населенням на основі рівного, прямого, загального, таємного голосування на пропорційній системі виборів: один депутат - від 100 тис. жителів терміном на 3 роки. Проголошувався принцип депутатської недоторканності, запроваджувалася оплата праці депутатів. Право законодавчої ініціативи належало: Президії Всенародних Зборів; партійним фракціям, зареєстрованим Всенародними Зборами; групам депутатів (не менше 30 осіб); РНМ; органам самоврядування, які об'єднують не менше 100 тис. виборців; групам виборців (не менше 100 тис. осіб). У документі не згадувалося про герб, прапор, гімн держави, про основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики, про порядок обрання місцевих органів влади і управління; органи прокуратури, судову систему та ін. Конституція, очевидно, будучи створеною на перехідний період становлення української державності, мала тимчасовий характер. Вона була доброю правовою базою для всього іншого законодавства України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]