Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 5 Інформаційні ресурси.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
02.02.2015
Размер:
78.34 Кб
Скачать

Тема 5. Інформаційні ресурси. Сучасні інформаційні та комунікаційні системи

2009 – 2010 Доц. Каф. Журналістики хну ім. Каразіна в.Н.

Ярох А.І.

Тема 5. Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси як категорія. Інформаційні ресурси (інформація) як складова Інформаційних та комунікаційних систем. Інформаційні ресурси як складова інформаційного простору. Сутність та визначення інформаційних ресурсів. Параметри інформації. Класифікація та види інформаційних ресурсів. Державні, комунальні, приватні інформаційні ресурси. Національні інформаційні ресурси. Сфери функціонування інформаційних ресурсів. Поняття життєвого циклу інформаційного ресурсу. Інформаційна політика держави. . Інформаційний потенціал.

Сутність та визначення інформаційних ресурсів.

Ресурси (від франц. ressource) кошти, цінності, запаси, можливості, які використовуються або потенційно можуть бути використані. (наприклад, природні ресурси, економічні ресурси). В такому ж контексті можемо використовувати поняття інформаційні ресурси.

Інформаційні ресурси. Це всі види інформації, що виробляються в суспільстві, зберігаються в банках даних, архівах, бібліотеках, на сайтах в інтернеті і т.п. Одним із видів інформаційних ресурсів є масова інформація, яку ми пов’язуємо із засобами масової інформації. Інформаційні ресурси представляють цінність для тих чи інших сфер суспільної діяльності, можуть використовуватись для вирішення тих чи інших завдань, для освітніх цілей, розваг, інших форм споживання і т.п.

Інформаційні ресурси - у широкому розумінні –це сукупність даних, організованих для ефективного отримання достовірної інформації.

Інформаційні ресурси (інформація) як складова Інформаційних та комунікаційних систем

Поняття інформаційні ресурси пов’язане з поняттям інформація. Отже інформаційні ресурси, як і інформація, є сутнісною складовою інформаційних та комунікаційних систем, оскільки без цієї складової феномен комунікації відсутній.

Види інформаційних ресурсів. Документні ресурси

В інформаційних та комунікаційних системах зустрічаємо також поняття документована інформація, та документні ресурси. Документ від лат. Documentum - письмове посвідчення.

Документ - це матеріальний об'єкт із зафіксованою на ньому інформацією у вигляді тексту, звукозапису або зображення, призначений для передачі в часі й просторі з метою зберігання й суспільного використання. Документ обов'язково містить реквізити, що дозволяють однозначно ідентифікувати цей документ (разом з інформацією, що міститься в ньому).

Документні ресурси як вид інформаційних ресурсів це сукупність окремих документів, масивів документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних та інших видах інформаційних систем).

Класифікація та види інформаційних ресурсів

Інформаційні ресурси можна оцінювати за різними параметрами (критеріями, характеристиками): зміст, охват, час, джерело, якість, відповідність потребам, спосіб фіксації, мова, вартість.

Класифікація за змістом

Виходячи зі змісту інформації найчастіше називають такі групи інформації:

Діловаінформація це інформація про стан фінансів, котировки на біржах, статистична і прогнозна інформація, комерційна інформація щодо компаній, фірм, продукції, цін, ділові новини в галузі економіки і бізнесу (постачальниками є банки, біржі, інші державні і недержавні фінансові установи, спеціальні інформаційні служби);

Спеціалізованаінформація це спеціальні бази даних для юристів, лікарів, наукових робітників та інших фахівців в різних галузях науки, освіти, культури, виробництва, усіх сфер людської діяльності;

Споживчаінформація це продукція мас медіа, інформація, що використовується у повсякденному житті (розклад руху транспорту, замовлення товарів і послуг, банківські операції), розважальна інформація.

Інформація представлена в різних формах як в електронному так і в неелектронному вигляді, однак в процесі розвитку комунікаційних систем і інтернету все більшу вагу набувають електронні носії інформації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.