Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Міжнародна інвестиційна діяльність - Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М..doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
24.05.2014
Размер:
4.91 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

І.Л. Сазонець

О.А. Джусов

О.М. Сазонець

МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальній посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

2003

УДК 336.76 ББК 65.26 С14

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальнім посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 1/11-2119 від 27.05.03)

Рецензенти:

Макаренко П.М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою аграрного бізнесу Дніпропетровського державного аграрного університету;

Щетінін А.І., доктор економічних наук, професор, начальник економічного факультету Академії митної служби України.

Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М.

С 14 Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 156 с.

Isвn 966-8253-63-9

Навчальний посібник є одним з перших видань, що підготовле- но для вітчизняною читача і присвячено розгляду та аналізу міжнародного інвестиційного ринку. Підручник містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують поширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. В роботі розглянуто засади міжнародної інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу міжнародного інвестиційного ринку, інвестори які діють на міжнародному інвестиційному ринку, інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій та засади функціонування українських підприємств, установ та банків на міжнародному інвестиційному ринку.

Для кращого засвоєння матеріалу та можливості індивідуальної роботи, після кожного розділу вміщено контрольні питання. В кінці підручника подано тести з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» та задачи.

Логіка побудови матеріалу відповідає програмі курсу «Міжнародна інвестиційна діяльність» та стандартам, прийнятим у ряді університетів стран Західної Європи. Навчальний посібник може бути корисним для всіх, хто цікавиться або займається питаннями інвестування, інвестиційного менеджменту, ринку цінних паперів.

Для студентів ти аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ISВN 966-8253-63-9 Сазонець І.Л., Джусов О.А., Сазонець О.М. , 2003 Центр навчальної літератури, 2003

ЗМІСТ

Передмова................................…………………………………………..6

1. Засади міжнародної інвестиційної діяльності.………………….9

1.1. Особливості міжнародного інвестування

на ринку фінансових активів............…………………………………..9

1.2. Форми міжнародного реальною інвестування........…………….14

1.3. Етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності компаній....................……………………………….16

Контрольні запитання..................…………………………………….18

II. Міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій ..19

2.1. Інвестування у звичайні акції........................…………………………….19

2.1.1. Загальні риси інвестування у звичайні акції .....…………………......19

2.1.2. Класифікація звичайних акцій (першокласні акції, дохідні акції, акції зростання, спекулятивні акції, циклічні акції, оборонні акції) ....……………………..20

2.1.3. Основні показники оцінки акцій (коефіцієнт ціна/прибуток, зростання коефіцієнту ціна/прибуток, коефіцієнт ціна/обсяг продажу, коефіцієнт ціна/балансова вартість, коефіцієнт поточної ліквідності,

показники ефективності менеджменту, коефіцієнт Веtа) ………………… .24

2.1.4. Стратегії інвестування у звичайні акції (стратегія довгострокового володіння, стратегія отримання високих прибутків на інвестований капітал, стратегія довгострокового зростання інвестицій, агресивне керування портфелем акцій, стратегія спекуляції)......………………………30

2.2. Міжнародний ринок облігацій .....................…………………………...32

2.2.1. Сутність та види облігацій (облігації Казначейства США, урядових відомств, муніципалітетів, корпорацій, єврооблігації)...................32

2.2.2. Ключові показники при оцінці облігацій.............…………………….37

2.3. Депозитарні розписки — інструменти міжнародного інвестування.....43

2.3.1. Основні поняття і переваги програм депозитарних розписок..............43

2.3.2. Схема випуску депозитарних розписок ..............……………………..48

2.3.3. Державне регулювання і контроль за забезпеченням обліку акцій українських емітентів, на які випущені депозитарні розписки...…………………52

2.4.Ринок цінних паперів і його структура на прикладі фондового ринку США( первинний ринок, вторинний ринок, фондові біржи, вторинний позабіржовий ринок,NASDAQ)……………………………………………………54

Контрольаi запитання………………………………………………………….60 III. Iнструменти аналiзу мiжнародного інвестиційного ринку……………...61 3.1. Iндекси фондового ринку…………………………………………………61 3.1.1. Загальнi поняття та методика розрахунку……………………………..61

3.1.2. Dow Jones Industrial Average (DJIA) ...................63

3.1.3. Фондовий індекс S&P 500...........................68

3.1.4. Зведений індекс ривка акцій NASDAQ ................69

3.1.5. Інші відомі й авїорлтеїні світові індекси...............70

3.2. Інвестиційні рейтингові агенції та інвестиційні рейтинги .. .72

3.2.1. Moody's Investors Service (рейтинги для довгострокових боргових зобов'язань, рейтинги для короікострокових боргових зобов'язань, інші рейтинги агенства Moody's) . . .73

3.2.2. Standard & Poor's (рейтинги для довгострокових зобов'язань, рейтинги для короткострокових боргових зобов'язань, інші рейтинги агенції Standard & Poor's).....77

Контрольні запитання...................................83

IV. Інвестори на міжнародному інвестиційному ринку .........84

4.1. Міжнародні фондові інвестори та особливості їх діяльності (Міжнародний банк реконструкції й розвитку, Міжнародна асоціація розвитку,

Міжнародна фінансова корпорація, БАГІ, Міжнародний центр із розв'язання інвестиційних конфліктів, Міжнародний валютний фонд, ЄБРР, Банк міжнародних розрахунків, регіональні банки розвитку) ...............84

4.2. Інвестиційні фонди на міжнародному інвестиційному ринку (що являють собою

інвестиційні фонди, види інвестиційних фондів) .........102

4.2.1. Інвестиційні фонди відкритого типу (загальні поняття, фонди з «навантаженням» і «без навантаження»,

типи взаємних фондів).............................104

4.2.2. Інвестиційні фонди закритого типу ..................108

Контрольні запитання..................................110

Міжнародна інвестиційна діяльність

V. Інвестиційна діяльність міжнародних корпорацій …….111

5.1Сутність міжнародних корпорацій ..................111

5.2 Особливості функціонування

транснаціональних корпорацій у міжнародній економіці…113

5.3. Умови та засади здійснення інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій .....................116

5.4. Вплив транснаціональних корпорацій

на економічний розвиток держав ...................119

Контрольні запитання ...............................124

VI. Україна на міжнародному інвестиційному ринку .........125

6.1. Іноземні інвестиції у реформуванні економіки України ... 125

6.2. Правові основи іноземного Інвестування в Україні ......126

6.3. Іноземні інвестори в Україні.........................129

6.4. Спеціальні економічні зони й іноземні інвестиції ........130

6.5. Місце України у світовій економічній системі ...........131

Контрольні запитання ..............................134

Соседние файлы в предмете Экономика