Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц¦я 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
282.62 Кб
Скачать

4. Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації нс, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їх масштабів

4.1. Моніторинг за станом цивільного захисту адміністративно-теріторіальних одиниць та об’єктів господарювання

Основні положення щодо організації та функціонування «Підсистеми моніторингу і державного контролю за станом цивільного захисту АТО і ОГ» викладені у нормативному документі «Тимчасова інструкція про порядок проведення перевірки, оцінки стану цивільної оборони та готовності до дій під час надзвичайних ситуацій адміністративно-територіальних одиниць, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій», яка затверджена наказом МНС від 20 червня 1997 р. № 147.

Згідно з цим нормативним документом «Головною метою перевірки стану цивільної оборони є визначення рівня організаційної і практичної роботи адміністративно-територіальних одиниць, міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій щодо підготовки керівного складу, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, запровадження заходів по зменшенню збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха, створення систем аналізу і прогнозування, готовності до захисту населення і територій, організації та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження, оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, організації його життєзабезпечення та навчання вмінню діяти у цих ситуаціях.

Основними напрямками перевірки та оцінки є:

стан роботи органів управління по плануванню заходів цивільного захисту (ЦЗ) та запобіганню виникненню НС техногенного характеру, забезпеченню зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж;

стан готовності системи оповіщення керівного складу, робітників і службовців, населення про загрозу і про виникнення НС у мирний і воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку;

стан захисту населення від наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж і від застосування засобів ураження;

організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;

стан систем аналізу і прогнозування, органів спостереження і контролю за радіаційним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх у готовності для сталого функціонування у НС мирного і воєнного часу;

готовність до організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

підготовка і перепідготовка керівного складу ЦЗ і органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби особистого захисту і діяти у НС.

У «Тимчасовій інструкції…» чітко сформульовані критерії оцінки стану кожного із зазначених напрямків перевірки.

Під час проведення комплексної перевірки може проводитися перевірка стану фінансових і матеріальних ресурсів для забезпечення заходів ЦЗ, а також стану обліку і звітності щодо використання цих фінансових і матеріальних ресурсів (ФіМР) на проведення заходів з попередження і ліквідування НС. При цьому фінансові ресурси створюються за рахунок державного (резервний фонд КМУ) і місцевих бюджетів у обсязі не менше 1% їх видаткових частин. Матеріальні ресурси створюються згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 р. № 308, якою затверджено нормативно-правовий документ «Порядок створення і використання матеріальних резервів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».

Згідно з положеннями цього документа матеріальними резервами є будівельні матеріали, паливо, медикаменти, продовольчі товари, техніка, технічні засоби та інші матеріально-технічні цінності, призначені для проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження і ліквідацію НС техногенного і природного характеру та їх наслідків. Матеріальні резерви створюються:

Кабінетом Міністрів України – державний (стратегічний) резерв для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС і надання термінової допомоги постраждалим;

МНС – оперативний резерв – для оперативного реагування на НС і надання термінової невідкладної допомоги постраждалому населенню;

спеціально визначені міністерства і держкомітети – відомчий резерв - для запобігання виникненню НС техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків;

РМ АРК, обласними, Київською і Севастопольською міськими і районними держадміністраціями, виконкомами міст обласного значення регіональні і місцеві резерви – для попередження і ліквідації наслідків НС техногенного і природного характеру та надання термінової допомоги постраждалому населенню;

об'єктами господарювання (ОГ), у складі яких є об’єкт підвищеної небезпеки (ОПН) – об’єктовий запас – для попередження і ліквідації НС техногенного і природного характеру, їх наслідків та проведення невідкладних відновлювальних робіт.

Вказані резерви (запаси) створюються з урахуванням максимальної прогнозованої НС характерної для конкретної АТО чи ОГ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]