Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MV_Grafoanalit_Vidrodzhennya.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
37.19 Mб
Скачать

2.4 Засоби і прийоми дослідження композиційних особливостей історичних пам'ятників

Залежно від виконання того або іншого типу завдання необхідно виділити дослідницькі прийоми і засоби, які дозволяють легше вирішити поставлену задачу. Характерними і широко відомими прийомами в історичному дослідженні є:

  • аналіз (розчленовування) матеріалу дослідження за окремими ознаками і його опис з використанням сучасних теоретичних понять та уявлень;

  • виявлення типів споруд і їх класифікація за композиційними, конструктивними, функціональними, просторовими та іншими ознаками;

  • порівняння композиційних та інших особливостей архітектурних і художніх творів;

  • аналіз художніх і композиційних уявлень архітектора (скульптора, художника);

  • виявлення прийомів композиційної творчості;

  • схематичне зображення функціональної, конструктивної, композиційної та іншої будови споруди;

  • зіставлення графічних зображень і схем, їх аналіз.

Таким чином, виявлення закономірностей зміни методів, прийомів і понятійних засобів професійної діяльності архітектора (скульптора, художника), зафіксованих в архітектурних (скульптурних, живописних) творах епохи Відродження, теоретичних трактатах вказаної епохи, повинні стати предметом навчального дослідження під час виконання графоаналітичного завдання.

2.5 Методика збору історичного матеріалу і виконання аналітично-графічного завдання

Починати роботу на будь-яку тему необхідно з підбору і вивчення літератури, а також ілюстративного (графічного) матеріалу. Наприклад, для порівняльного аналізу художніх творів майстрів Відродження студент повинен обрати ряд картин одного або різних художників, які містили б у собі, еволюцію прийомів і уявлень. Спочатку необхідно намітити загальне коло питань, які торкаються конкретного історичного періоду, і ознайомитися з ним використовуючи спеціальну літературу. В процесі огляду загальної літератури потрібно з'ясувати питання історичної обумовленості явищ, які вивчаються, стан філософської, наукової і архітектурної думки, що є підставою розвитку архітектурної (скульптурної, художньої) думки, а також підставою розвитку творчої діяльності і становлення прийомів та методів майстрів одного художнього напряму або школи.

Поступове поглиблення знань з теми, яка вивчається, деталізує літературний пошук і приводить до вивчення матеріалів більш конкретного характеру: статей і монографій, глав і уривків книг щодо окремих пам'ятників і художніх творв, майстрів, шкіл і т.д. Допускається відшукування матеріалів для аналізу в Інтернеті. Виділення серед цієї інформації моментів, які відносяться до поставленого питання, їх зіставлення, осмислення і інтерпретація є одним з важливих аспектів під час виконання даного завдання.

Зміну прийомів і методів роботи майстрів необхідно досліджувати шляхом порівняння творів, створених в різний час. Для цього визначають провідну ознаку, за якою проводитиметься зіставлення: планувальна схема, просторова організація, конструктивні особливості та ін. Спочатку твір розглядається з точки зору виділених ознак, а потім проводиться узагальнення.

Серед підібраного матеріалу обирають зміст, який відноситься до композиційних особливостей конкретних споруд. На основі цих відомостей і ілюстративних матеріалів потрібно виявити композиційні прийоми, які знайшли віддзеркалення в художньому вигляді і структурі споруди.

Для отримання об'єктивних відомостей про архітектурну практику одного з майстрів Відродження необхідно розкрити значення і зміст професійних понять. Аналіз понять, якими користувався майстер у своїй творчості, забезпечує зв'язок історико-генетичного і понятійно-аналітичного підходів у дослідженні архітектури. Таким чином, історико-генетичне дослідження керівних принципів і понять епохи дозволить усвідомити процеси, які відбуваються в архітектурі і мистецтві, осмислити прийоми у творчості.

Текстова частина графоаналітичного завдання повинна містити пояснення, коментарі до проведеного аналізу. Обрані літературні джерела можуть допомогти у визначенні дослідницької лінії, послідовності композиційних засобів в аналітичній роботі. В тексті можуть наводитись цитати з літературних джерел, які підтверджують логіку розбору й аналізу з обов'язковим указанням (посиланням) на це джерело.

Аналітичні схеми повинні виконуватися в графічній манері, акуратно, поряд з досліджуваним об'єктом (фото, ксероксом архітектурного пам'ятника, представленого в проекціях; художнім твором) або на кальках, закріплених поверх ксероксу. Схеми на кальках, ескізи, зарисовки, аналітичні моделі виконуються чорною тушшю. Додатково використовується обмежена кількість кольорів туші або кольорових олівців для виявлення акцентів, деяких вузлових моментів.

Робота виконується і оформлюється в наступному порядку:

1 Коротка історична довідка досліджуваного архітектурного об'єкта, скульптурного або живописного твору. Розкриття сюжетної основи.

2 Аналіз твору: схеми, малюнки, графічні моделі, таблиці і короткі пояснення до них.

3 Висновки, в яких характеризуються виявлені закономірності. В кінці роботи наводиться перелік використаних літературних джерел.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]