Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsiya_11.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
56.63 Кб
Скачать

Тема 7. Облік необоротних активів

Лекція 11. Синтетичний та аналітичний облік необоротних активів

1. Облік ремонту і модернізації основних засобів, необоротних активів

2. Облік вибуття і списання основних засобів, необоротних активів

3. Облік нематеріальних активів

4. Індексація та інвентаризація необоротних активів

1. Облік ремонту і модернізації основних засобів

Розрізняють ремонти: - за способом: господарський, підрядний;

- за обсягом і характером виконуваних робіт: поточні і капітальні.

Капітальні - не частіше ніж один раз на рік, а то і рідше. Поточні можуть виконуватися декілька разів на рік.

На кожний об»єкт, що підлягає ремонту складають відомість (акт) дефектів, у якій вказують деталі, що потребують заміни, необхідні ремонтні роботи, норми часу на виконання робіт, виготовлення та заміну деталей, кошторисну вартість ремонту, строки початку і закінчення ремон­ту. Якщо ремонт виконується господарським способом, то на підставі відомості і дефектів виписують наряд-замовлення, документи на одержання зі складу не­обхідних запасних частин і ремонтних матеріалів, наряди на виконання робіт з виготовлення, монтажу, реставрації окремих вузлів і деталей та їхньої заміни.

Якщо ремонт виконує підрядна організація, то відомість дефектів склада­ють у присутності представників замовника. Один примірник відомості дефек­тів передають замовнику для контролю повноти і якості ремонту. Приймання виконаних підрядною організацією ремонтних робіт оформляють „Актом прийняття-здання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" ф. № 03-2 (бюджет).

Акт містить такі реквізити:

 • ідентифікаційний код ЄДРПОУ;

 • кодзаУКУД;

 • номер документа;

 • дата складання;

 • відділ;

 • дебет, кредит рахунків;

 • сума;

 • інвентарний номер;

 • назва об'єкта;

 • номер замовлення;

 • кількість дні в ремонту, період ремонту;

 • дата прийняття в експлуатацію.

Акт складають удвох примірниках — по одному для підрядника і замовни­ка. Акт передають у бухгалтерію, де на його підставі в інвентарній картці обліку основних засобів виконують відповідні записи про виконаний ремонт. Крім того, акт ф. № 03-2 є підставою для списання витрат на ремонт основних засобів.

Коли необоротні активи надходять до установи, матеріально відповідальна особа на документі постачальника або на акті має засвідчити своїм підписом одержання цих цінностей і прийняття їх на зберігання.

Витрати на поточний та капітальний ремонт основних засобів не зараховують на збільшення первісної вартості основного засобу, а зараховують на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків (1131,1135,1137,2110,2131, 2132, 2133.

Установа веде облік фактичних видатків на поточний і капітальний ремонт за кожним об'єктом ремонту окремо, що дає змогу бухгалтерії установи проконтролювати відповідність пред'явлених рахунків укладеному з підрядником договору на ремонт.

п\п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Господарським способом

1

Списано витрачені на ремонт ОЗ ремонтні матеріали, запчастини, паливо, тощо

801,802

204,234,235,238

2

Нарахована з/пл. працівникам установи за виконані роботи з нарахуванням на соціальні заходи

801,802

661,651

Підрядним способом

3

Прийняті роботи із закінченого ремонту за рахунок коштів загального фонду

801,802

364,675

4

Бюджетною установою (платником ПДВ) прийняті роботи по ремонту за рахунок спецфонду (сума без ПДВ)

811,812,813

364,675

5

Відображено суму ПДВ

641

364,675

6

Оплачено ремонтні роботи

364,675

321,323,324,326

Вартість ремонтів не зараховують на збільшення вартості ОЗ.

Реконструкція, модернізація за кодами 2141,2142,2143,2144. Її вартість включається до збільшення вартості необоротних активів.

Приклад Бюджетною установою, що утримується за рахунок коштів державного бюджету у листопаді 20011 р. здійснено реконструкцію будівлі під­рядним способом. Вартість послуг 288000,00 гри. (зокрема ПДВ — 48000 гри.). Бюджетна установа не є платником ПДВ.

У бухгалтерському обліку операції, пов'язані з реконструкцією основних засобів, відображають такими проведеннями:

Зміст господарської операції

КЕКВ

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Касові

Фактичні

Дебет

Кредит

Перераховано грошові кошти будівельній організації

2142

364

321

288000

Відображено виконані роботи з реконструкції

2142

801

364

240000

Відображено суму ПДВ.

2142

801

364

48000

Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва

141

402

240 000

Збільшено первісну вартість реконст­руйованого об'єкта основних засобі»

103

141

240000

Водночас проводиться списання сум за незавершеним капітальним будівництвом

402

401

240 000

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]