Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт по практиці Чугуївський район.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2019
Размер:
491.17 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

(ХНУ ім. В.Н. Каразіна)

Екологічний факультет

Кафедра моніторингу природокористування та попередження надзвичайних ситуацій

Екологічний стан компонентів довкілля природно-заповідного фонду чугуївського району на прикладі кочетоцького заказника

(Звіт з практики)

Виконала: студ. гр. ДЕ-41

Науковий керівник: О. О. Гололобова

Харків – 2011

ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................3

3

МОДУЛЬ 1 - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

1.1 Оцінка ступеня забруднення території Чугуївського району Харківської області…………………………………………………………5

1.1.1 Забруднення стаціонарними джерелами …….......................5

1.1.2 Забруднення пересувними джерелами………………………..6

1.1.3 Забруднення іншими джерелами………………………………7

1.2 Визначення природного потенціалу (природно - техногенного) та стійкості природних компонентів до антропогенного впливу території Чугуївського району Харківської області…………………………………10

1.2.1 Метеорологічний потенціал атмосфери……………………..10

1.2.2 Стійкість водних об’єктів………………………………………14

1.2.3 Стійкість грунтів ……………………………………………….18

1.2.4 Біотичний потенціал……………………………………………24

1.2.5 Несприятливі природно – антропогенні процеси…………...29

МОДУЛЬ 2 - ДОСЛІДНИЦЬКИЙ

2.1 Стан вивченості питання…………………………………………32

2.2 Методи дослідження……………………………………………..36

2.3 Результати дослідження…………………………………………41

ВИСНОВОК………………………………………………………….48

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………….51

ВСТУП

Людство на сучасному етапі розвитку вирішує багато проблем. Однією з найбільш важливих з охорони навколишнього середовища, є охорона певних еталонів природних ландшафтів, а також рідкісних, зникаючих видів рослин i тварин, збереження найцікавіших геологічних об’єктів та інших пам’яток природи.

Основним завданням об’єктів, що охороняються, с збереження та відтворення природно-ресурсного потенціалу територій. В результаті відсутності (як правило) на цих територіях ерозійних явищ, низького вмісту у водах об’єктів, що охороняються, хімічних речовин та завислих часток, зарегульованостi стоку, деградації компонентів ландшафтів ефективність природно-заповiдних об’єктів значна.

Природно-заповідний фонд Чугуївського району складають природні комплекси й об'єкти, що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну й іншу цінність і виділені з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу, забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. На території району існує 8 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 4006,9 га. Це ландшафтні, ботанічні та ентомологічні заказники.

Сучасний стан біологічного різноманіття району визначається сукупністю природних та антропогенних чинників. Насамперед, географічним положенням території, розташованої в межах двох ландшафтно-кліматичних зон – лісостепової та степової, а отже характерним ландшафтним різноманіттям, що й обумовило відносне багатство біотопів, а загалом й наявність відповідних непорушених біоценозів, що збереглися лише поза межами населених пунктів. Особливістю є те що Чугуївський район знаходиться в межах річкового басейну Сіверського Дінця.

Мета даної роботи – проведення моніторингового дослідження вмісту важких металів в ґрунті та декоративних рослинах природно-заповідного фонду.

Об’єкт дослідження – лісова підстилка, грунт, кора та коріння дерев (сосни), а також кропива в умовах природно-заповідного фонду.

Предмет дослідження: хімічний склад грунту, лісової підстилки, декоративних рослин, перехід елементів в системі «грунт – коріння – лісова підстилка – рослини».

Для досягнення поставленої мети проведено аналіз нормативної бази по вмісту важких металів в об’єктах рослинного походження, вивчено сучасну основу екомережі Чугуївського району, оцінено ступінь антропогенних змін в заповідному об’єкті району.

МОДУЛЬ 1 - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ

1.1 Оцінка ступеня забруднення території Чугуївського району Харківської області.

1.1.1 Забруднення стаціонарними джерелами ……............

В економічному відношенні Чугуївський район є складовою частиною промислового вузла і має аграрно - індустріальну спеціалізацію. Довкілля Чугуївського району піддається значному антропогенному навантаженню з боку стаціонарних та пересувних джерел забруднення.

Чугуївський район – один з найбільш промислово розвинених, що має потужний промисловий комплекс. Так, у районі 13 промислових підприємств семи галузей, загальна доля яких в обсязі виробництва району складає: харчова – 35,3%, електроенергетика – 25,1%, переробна – 17%, виробництво неметалевих виробів – 15,8%, оброблення металу – 6%, будівельна – 0,5%, фармацевтична – 0,3% [17].

З початку 2010 року обсяг виробленої продукції промислового комплексу району (в діючих цінах) склав 361,8млн.грн.

Кількість зареєстрованих підприємств та організацій – 493;

Кількість малих підприємств – 110;

Кількість СПД – 1544;

Кількість промислових підприємств – 13[2].

На території району розташоване державне підприємство ТЕЦ-2 «Есхар» – єдине в районі електроенергетичне підприємство, введене в експлуатацію в 1930 році. Основними напрямами його діяльності є виробництво електроенергії та теплоенергії. Існуюча потужність підприємства становить 74Мвт. Максимальне теплове навантаження в зимовий період складає до 25Гкал/год.

Щороку до атмосфери району від стаціонарних джерел потрапляє понад 5 млн. тонн забруднюючих речовин. Погіршення якості атмосферного повітря насамперед пов’язано з відсутністю пило-газовловлюючих споруд на підприємствах та недотримання санітарних норм та правил [3,2].

Пріоритетними сполуками, що надходять до атмосфери Чугуївського району з викидами від стаціонарних джерел забруднення є: двоокис вуглецю (1148,4 т.), НМЛОС (348,6 т.), оксид вуглецю (214,9 т.), сполуки азоту (143,4 т.), сірка (3,76 т.), сажа (1,6 т.), аміак (0,67 т.) та метали і їх сполуки (0,77 т.) [24].

Речовини, на які припадає 90 % викидів в атмосферне повітря Чугуївського району, належать до другого, третього та четвертого класу небезпеки [2,24], тобто є більш-менш безпечними для здоров’я людини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.