Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія України 2 курс.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
153.6 Кб
Скачать

Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра історії України

Методичні рекомендації

та плани практичних занять з курсу

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”

ІІ Курс, денна форма навчання

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра історії України

Графік проведення консультацій

П.І.Б День тижня Час проведення Місце проведення

проф. Лиман І. І. Понеділок 10.00-12.00 146 ауд.

Плани семінарських та практичних занять

Семінарське заняття № 1

Тема: Правобережна Україна на початку ХVІІІ ст.

 1. Причини відродження козацького устрою на Правобережжі.

 2. Причини повстання 1702–1704 рр.

 3. Головні події, результати і наслідки повстання.

Семінарське заняття № 2

Тема: Воєнно-політичні акції московського царя проти українців.

 1. Повстання гетьмана І.Мазепи та реакція російського царя на цей крок гетьмана.

 2. Зруйнування Батурина і Чортомлицької Січі.

 3. Перші кроки царизму на шляху обмеження гетьманської влади.

Семінарське заняття № 3

Тема“Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорізького” – перша Конституція України

 1. Історичні умови вироблення і прийняття “Пактів і Конституцій прав …”

 2. Структура і характер документу.

 3. Історичне значення Конституції П.Орлика.

Семінарське заняття № 4

Тема Гетьманування І.Скоропадського

 1. Гетьман і старшина: керування країною.

 2. Соціальна політика гетьманату.

 3. Суд і судочинство в Гетьманщині.

Фінанси і грошовий обіг.

 1. Історичні умови вироблення і прийняття “Пактів і Конституцій прав …”

 2. Структура і характер документу.

 3. Історичне значення Конституції П.Орлика.

Семінарське заняття № 5

Тема Наступ царизму на державний устрій України в 1722-1727 рр.

 1. Причини, привід утворення Малоросійської колегії (1722-1727 рр.)

 2. Склад Малоросійської колегії та її функції

 3. Місце колегії в системі місцевого адміністративного управління.

Семінарське заняття № 6

Тема Відновлення гетьманства

 1. Причини відновлення гетьманства.

 2. «Рішительні пункти» – новий крок до обмеження вольностей.

 3. Реформи Данила Апостола та його соціальна політика

Семінарське заняття № 7

Тема Промосковська політика “Правління Гетьманського Уряду” і обмеж. прав Слобожанщини

 1. Друга ліквідація гетьманства. «Правління гетьманського уряду» (1734-1750)

 2. Посилення русифікації.

 3. Наступ на права міст.

Семінарське заняття № 8

Тема Політичне становище Гетьманщини 1750-1764 рр.

 1. Відновлення гетьманства 1750 р.

 2. Державно-політична і економічна діяльність уряду гетьмана К.Розумовського

 3. Остаточна ліквідація гетьманської форми правління.

 4. Знищення залишків автономного устрою. Діяльність Другої Малоросійської колегії

Семінарське заняття № 9

Тема Запорозька Січ у 1709-1774 рр.

 1. Доля запорожців після Полтавської битви. Олешківська Січ.

 2. Заснування Нової Січі в 1734 р.

 3. Особливості внутрішнього устрою та господарського життя запорозького козацтва

 4. Адміністративний поділ та освоєння запорізьких земель.

Семінарське заняття № 10

Тема Ліквідація Запорозької Січі

 1. Передумови, причини і ліквідація козацької республіки – Запорізької Січі.

 2. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. П.Калнишевський.

 3. Історичне значення Запорізької Січі.

Семінарське заняття № 11

Тема Культура України у ХVІІІ ст.

 1. Особливості традиційно-побутової культури і звичаїв

 2. Освіта й книгодрукування. Розвиток літератури. Козацькі літописи.

 3. Розвиток філософських ідей. Г.Сковорода.

 4. Музичне життя в Україні.

 5. Архітектура. Графіка. Живопис.

Семінарське заняття № 12

Тема Криза кріпосницької системи і розвиток нових соц.-економічних відносин у І пол. ХІХ ст.

 1. Стан сільського господарства й еволюція аграрних відносин.

 2. Переростання середньовічної промисловості в індустріальну. Початок промислової революції.

 3. Розвиток міст, як центрів виробництва і торгівлі.

 4. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

 5. Загострення соціальних суперечностей.

Семінарське заняття № 13

Тема Посилення нац. і соці. гніту та загострення суспільних суперечностей в Україні І пол.ХІХ ст.

 1. Характер політики російського царизму щодо України.

 2. Посилення національного та соціального гноблення.

 3. Форми й характер протесту українського населення.

 4. Найбільші заворушення козаків, селян та військових поселенців.

Семінарське заняття № 14

Тема Кирило-Мефодіївське товариство

 1. Створення, склад і програмні документи товариства.

 2. Практична діяльність членів товариства

 3. Вплив на розвиток українського національного руху.

Семінарське заняття № 15

Тема Політичне і соціально-економічне становище західноукраїнських земель І пол.ХІХ ст.

 1. Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ.

 2. Стан сільського господарства.

 3. Промислове виробництво. Торгівля.

 1. Селянські виступи в Галичині, на Буковині, в Закарпатті.

Семінарське заняття № 16

Тема Політизація західноукраїнського національно-визвольного руху під час революції 1848 р.

 1. Утворення та діяльність Головної руської ради.

 2. Перший з’їзд діячів української культури та науки у Львові та українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі.

 3. Визвольний рух на Буковині та в Закарпатті.

 4. Львівське збройне повстання 1848 р.

Семінарське заняття № 17

Тема Реформи другої половини ХІХ ст.

 1. Передумови і причини аграрної реформи.

 2. Селянська реформа 1861 р., особливості її проведення в українських губерніях і наслідки.

 3. Земська, судова, міська, шкільна, військова та фінансова реформи.

 4. Характер та наслідки реформ.

Семінарське заняття № 18

Тема Індустріалізація економіки у другій половині ХІХ ст.

 1. Економічна політика російського царизму в Україні в пореформений період.

 2. Поширення вільнонайманої праці.

 3. Особливості індустріалізації в Україні.

 4. Розширення внутрішнього ринку.

Семінарське заняття № 19

Тема Соціальні конфлікти на селі у 60-90-х рр.

 1. Передумови і причини селянських конфліктів.

 2. Форми протесту.

 3. Географія конфліктів та їх результати.

Семінарське заняття № 20

Тема Громадівський рух і наступ царизму на нац.-духовні права україн-го народу у ІІ пол. ХІХ ст.

 1. Національна політика російського царизму щодо України.

 2. Перший етап громадівського руху та місце в ньому української громади Петербурга

 3. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна.

 4. Другий етап громадівського руху.

 5. “Південно-Західний відділ Російського географічного товариства”.

 1. М.Драгоманов. Погляди і діяльність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.