Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія укрїни семітари план.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
118.78 Кб
Скачать

Денна форма навчання

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра історії України

Історія України

(І курс ІОІПТ (комп’ютерне відділення),

ІФМТО (технологічна освіта))

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ

П.І.П.

День тижня

Час проведення

Місце

ст. викладач

Дерман І.П.

П’ятниця

10.00.-12.00.

ауд. 146

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заліковий модуль № 1

Київська Русь

Семінарське заняття № 1 (2 години)

Київська Русь

План

1. Утворення Давньоруської держави. Походження назв «Русь» та «Україна».

2. Діяльність перших Київських князів.

3. Запровадження християнства в Київській Русі та його наслідки.

4. Роздробленість Київської Русі. Боротьба проти монголо-татарської навали.

Семінарське заняття № 2 (2 години)

Галицько-Волинська держава

План

1. Об’єднання Галичини та Волині.

2. Галицько-Волинська держава за часів правління Данила Галицького.

3. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького. Занепад князівства.

Заліковий модуль № 2

Українське козацтво

Семінарське заняття № 3 (2 години)

Україна в другій половині XIV – першій половині XVI ст.

План

1. Виникнення козацтва в Україні: історичні умови, причини, особливості життя та побуту, суспільний лад.

2. Запорізька Січ – козацька республіка.

3. Боротьба козацтва проти нападів турків та кримських татар. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.

4. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI – першій половині XVII ст.

Семінарське заняття № 4 (2 години)

Національно-визвольна війна українського народу в середині XVII ст.

План

1. Причини, характер та рушійні сили визвольної війни. Початок війни. Б. Хмельницький.

2. Хід визвольної війни, її основні події. Видатні полководці народної армії.

3. Створення Української козацької держави, її устрій та особливості.

4. Зовнішня політика української держави. Переяславська Рада. Березневі статті 1654 року.

Заліковий модуль № 3

Українські землі в XVIII – ХІХ ст.

Семінарське заняття № 5 (2 години)

Українські землі в другій половині XVII – XVIII ст.

План

1. Поступове обмеження автономії України в складі Російської держави.

2. Становище Лівобережної України на початку XVIII ст. Гетьман І. Мазепа.

3. Наступ царизму на автономію України. Ліквідація Гетьманщини. Зруйнування Запорізької Січі.

4. Правобережна Україна. Гайдамацький рух. Коліївщина.

Семінарське заняття № 6 (2 години)

Українські землі в ХІХ ст.

План

1. Україна на початку ХІХ ст., масонські ложі та декабристський рух на українських землях.

2. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.

3. Скасування кріпосного права. Реформи 60-70-х рр. ХІХ ст.

4. Розвиток промисловості в Україні в другій половині ХІХ ст.

5. Становище західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії.

Заліковий модуль № 4

Українські землі в 1900-1920 роках

Семінарське заняття № 7 (2 години)

Україна на початку ХХ століття

План

1. Особливості розвитку капіталізму на Україні.

2. Україна в роки революції 1905-1907 рр.

3. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

4. Україна в Першій світовій війні.

Семінарське заняття № 8 (2 години)

Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.

План

1. Створення Центральної Ради та її діяльність.

2. Українська гетьманська держава 1918 р.

3. Правління Директорії УНР. Утворення ЗУНР та її злука з УНР.

4. Політика радянської влади в Україні в 1919-1920 рр.

5. Уроки української революції.

Заліковий модуль № 5

Україна в 1921-1945 роках

Семінарське заняття № 9 (2 години)

Україна в 1920-1930 рр.

План

1. Україна в період нової економічної політики. Політика українізації 20-х рр.: мета, суть, наслідки.

2. Індустріалізація в Україні. Колективізація сільського господарства. Голодомор 1932 – 1933 рр.

3. Більшовицькі репресії 30-х рр.

4. Становище західноукраїнських земель в 20-30 рр. Суспільно-політичне життя і національний рух.

Семінарське заняття № 10 (2 години)

Україна в період Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

План

1. Початок Другої світової війни. Вступ радянських військ в Західну Україну та її возз’єднання з УРСР.

2. Напад Німеччини на СРСР. Оборонні бої Червоної Армії на території України в 1941-1942 рр. та їх значення.

3. Окупаційний режим в Україні. Рух Опору.

4. Звільнення України від нацистської окупації.

Заліковий модуль № 6

Україна з другої половини 1940-х років і до наших днів

Семінарське заняття № 11 (2 години)

Україна в другій половині 1940-х – 1980-х роках

План

1. Відбудова народного господарства України. Голод 1946-1947 рр. Західна Україна у повоєнні роки.

2. Десталінізація та спроби реформ в період «відлиги». Національно-культурне життя.

3. Україна в період наростання застійних.

4. Дисидентських рух в Україні.

Семінарське заняття № 12 (2 години)

Україна в період незалежності

План

1. Державотворчі процеси. Формування сучасної політичної системи.

2. Україна на міжнародній арені.

3. Проблеми соціально-економічного розвитку.

4. Проблеми у духовній та культурній сферах.

Заліковий модуль № 1

Київська Русь

1. Скласти мапу до теми модуля.

2. Підготувати презентацію на 10 слайдів будь-якої події або особи часів Русі.

Заліковий модуль № 2

Українське козацтво

1. Підготувати реферат з історії українського козацтва (загальний обсяг 10-15 сторінок рукопису).

2. Скласти 20 тестових запитань до теми модуля.

Заліковий модуль № 3

Українські землі в XVIII – ХІХ ст.

1. Підготувати повідомлення на довільно обрану тему в рамках загальної теми модуля.

2. Скласти порівняльну характеристику західноукраїнських земель та Наддніпрянщини (порівняти за такими параметрами: політичне становище, адміністративно-територіальний поділ, соціально-економічне становище, суспільно-політичні рухи, культурний розвиток; загальний обсяг роботи – 2-3 сторінки рукопису).

Заліковий модуль № 4

Україна в 1900-1920 роках

1. Скласти 20 тестових запитань до теми модуля.

2. Підготувати презентацію персони або події часів української національно-демократичної революції 1917-1920-х рр. (загальний обсяг – 10 слайдів).

Заліковий модуль № 5

Україна в 1921-1945 роках

1. Підготувати повідомлення на довільно обрану тему в рамках загальної теми модуля.

2. Скласти хронологічну таблицю подій Другої світової війни.

Заліковий модуль № 6

Україна з другої половини 1940-х років і до наших днів

1. Скласти мапу до теми модуля.

2. Підготувати реферат на довільно обрану тему з історії сучасної України (загальний обсяг 10-15 сторінок рукопису).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.