Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичні вказівки для вмнонання лабораторних р...doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
691.2 Кб
Скачать

Міністерство освіти та науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

з курсу “ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ”

Харків 2006

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інженерна геодезія” для студентів спеціальності 6.070800, 6.092100, 6.092600 / Укладачі: А.І.Олещенко, Т.А.Наливайко, А.В.Баштовий.– Харків: ХДТУБА, 2006.– 66 с.

Рецензент: О.Г.Вандоловський

Кафедра інженерної геодезії

Методичні вказівки складені відповідно до програм навчальних дисциплін “Картографічні методи в екології” та „Інженерна геодезія” для студентів університету і носять інструктивний характер, що дозволяє студенту самостійно набувати теоретичні знання та практичні навички під час роботи з геодезичними приладами та топографічними кресленнями.

Вказівки містять повний перелік лабораторних робіт під час вивчення навчальних дисциплін “Картографічні методи в екології” та “Інженерна геодезія”.

Загальні вказівки

Лабораторні роботи виконуються в складі навчальної групи в спеціальній лабораторії під керівництвом двох викладачів. Лабораторія повинна бути забезпечена необхідними геодезичними приладами, топографічними картами та навчально - методичною літературою. Напередодні (за один тиждень) лабораторної роботи студенти зобов’язані отримати від викладача завдання на виконання лабораторної роботи, вивчити її зміст і в “Зошиті для виконання лабораторних робіт” виконати необхідні записи, які містять в собі назву лабораторної роботи, завдання на лабораторну роботу і схему її виконання, журнал або таблицю, короткі пояснення до виконання лабораторних робіт.

Перед виконанням лабораторної роботи викладачі перевіряють готовність студентів до неї: перевіряють записи в зошитах і знання студентами деяких положень її змісту. Потім один із викладачів (як правило лектор потоку) коротко доводить послідовність виконання, зосереджуючи свою увагу на практичній стороні, використовуючи методичний прийом: коротка розповідь і показ.

На занятті викладачі оцінюють студентів за практичною стороною роботи, наприклад вміння брати відліки з приладу, а потім – за звітом з лабораторної роботи. Оцінка за лабораторну роботу складається як середнє із двох оцінок: оцінки за практичну роботу і оцінки за звіт.

Оцінка за практичну роботу: вміння брати відліки з приладу, обчислення, додержання необхідних допусків під час вимірювання і обчислень. Оцінка за звіт: повнота записів і їх відповідність вимогам до виконання лабораторних робіт, акуратність оформлення.

Під час захисту лабораторних робіт студенту задаються деякі теоретичні питання, стосовно цих робіт.

Робота з топографічною картою

Лабораторна робота 1 Умовні знаки топографічних карт

Мета: вивчити умовні знаки і навчити читати топографічні карти і плани.

Матеріальне забезпечення: навчальні топографічні карти, плани, умовні знаки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.