Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.1. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
165.38 Кб
Скачать

Тема : «Облік операцій з експорту»

Експорт — продаж продукції (робіт, послуг) іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою отримання доходів від господарської діяльності.

Будь-яка юридична особа може здійснювати експорт товарів (робіт, послуг0 у разі виконання певних вимог: здійснення експортних операцій повинне бути передбачене її статутними документами; контракт на експорт товарів (робіт, послуг) має бути укладений у письмовій формі і відповідати всім вимогам, встановленим Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів, при визначені предмету експортного контракту повинні бути враховані такі обмеження, як квотування та ліцензування експорту, визначені законодавством України. Але при укладанні експортних угод слід пам’ятати, що деякі види експорту в Україні заборонені. В деяких випадках для здійснення експортної діяльності необхідно одержати генеральні, разові та відкриті (індивідуальні) ліцензії.

Для митного оформлення продукції (товарів), що експортуються, суб’єкт ЗЕД, в залежності від предмету експорту, повинен подати до митниці ряд товарно-транспортних документів.

Організація бухгалтерського обліку експортних операцій залежить від ступеню участі в експорті посередницьких організацій, порядку передачі права власності на товари, що експортуються, іноземному покупцю та формою розрахунків з ним.

Після переходу права власності від продавця до покупця в бухгалтерському обліку дохід від реалізації відображається по дебету рахунку 362 “Розрахунки з іноземними покупцями” і кредиту рахунку 70 “Доходи від реалізації” з використанням відповідних субрахунків.

Після цієї операції можливе відображення витрат по експортній операції, а саме списання реалізованих на експорт товарів по дебету рахунку 90 “Собівартість реалізації” і кредиту рахунків 28 “Товари” або 26 “Готова продукція” за обліковою вартістю.

В процесі реалізації експортної продукції у підприємства виникають комерційні витрати, які накопичуються на рахунку 93 “Витрати на збут” з подальшим перенесенням до складу фінансових результатів.

Продаж товарів на експорт оподатковується ПДВ за нульовою ставкою, тобто у підприємства виникають податкові зобов’язання, які в сумі дорівнюють нулю, а отже виникає і податковий кредит. Базою оподаткування ПДВ при експорті товарів (робіт, послуг) є договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними або регульованими цінами. Об’єктом оподаткування є операції з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України і надання послуг (виконання робіт) за межами митної території України.

Під час експорту товарів з підприємств-експортерів стягується ввізне мито та митні збори.

Порядок проведення перерахунку дебіторської заборгованості підприємства на дату балансу визначено П(с)БО 21 “вплив змін валютних курсів”, згідно з яким на кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу. Дебіторську заборгованість буде визнано монетарною статтею, якщо в результаті її погашення передбачається одержання грошових коштів або їх еквівалентів. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунку. Така курсова різниця відображається у складі доходів від операційної діяльності — у разі збільшення курсу валюти, та у разі витрат від операційної діяльності у разі зменшення курсу валюти.

Аналітичний облік експортних операцій необхідно організовувати за трьома основними напрямами: за кожним покупцем, по кожному платежу, за валютою платежу.

Експорт послуг — експорт нематеріальної продукції сфери послуг, що включає комерційні, професійні та споживчі послуги. Документом, який підтверджує факт виконання робіт (послуг) є акт виконаних робіт (наданих послуг), оформлений належним чином.

У випадку проведення розрахунків авансами суми авансів, отриманих в рахунок майбутнього відвантаження товарів ( надання робіт, послуг) включатимуться до складу доходу звітного періоду, коли буде здійснене таке відвантаження(надання послуг), не за курсом на момент відвантаження (надання), а за курсом на момент отримання авансів.

Для узагальнення інформації про розрахунки з іноземними покупцями та іншими дебіторами використовується Журнал 3 та відомості аналітичного обліку по відповідних рахунках, що також ведуться паралельно в національній та іноземній валютах.

Облік операцій з експорту розглянемо на прикладі.

Приклад.

ТзОВ “Полісся” уклало договір про надання консультаційних послуг Новгородському склозаводу (Росія). Згідно із зовнішньоекономічним договором контракт на послуги був підписаний 1,.06, а оплата надійшла 20.06. Курс НБУ за цей час не змінився і складав 5,6 грн / дол. США. Собівартість наданих послуг склала 3 000 грн.

п/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума

Кореспонденція рахунків

Дол.

Грн.

Дт

Кт

1

10.06

Підписано акт виконаних робіт

1 000

5 600

362

703

2

10.06

Відображено виникнення податкових зобов’язань

-

0

703

641

3

10.06

Списано собівартість наданих послуг

-

3 000

903

281

4

10.06

Списано на фінансові результати дохід від наданих послуг

-

5 600

703

791

5

10.06

Списано на фінансові результати собівартість наданих послуг

-

5 600

791

903

6

20.06

Отримано на транзитний валютний рахунок плату за надані послуги.

1 000

5 600

314

362

Література: 1, 5, 6, 7, 9, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.