Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2.1. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.11.2019
Размер:
165.38 Кб
Скачать

Список рекомендованої літератури

 1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991. № 959 – ХІІ (зі змінами і доповненнями).

 2. Закон України “Про іноземні інвестиції” від 13.03.1992.

 3. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 № 185.

 4. Закон України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 6.10.95. (зі змінами і доповненнями).

 5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997. № 283 / 97 – ВР (зі змінами і доповненнями).

 6. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999. № 996 – ХІV.

 7. Закон України “Про ПДВ” від 3.04.97 № 168/97 – ВР.

 8. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі ЗЕД” від 23.12.98. № 351.

 9. “Про єдиний митний тариф” від 5.02.92. № 2097 – ХІІ.

 10. П(С)БО 9 “Запаси”, затверджене наказом МФУ від 20.10.99. № 246.

 11. П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом МФУ від 26.04.2000 № 91.

 12. П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”, затверджене наказом МФУ від 30.11.2001 № 559.

 13. П(С)БО 15 “Дохід”, затверджене наказом МФУ від 29.11.99. № 290.

 14. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом МФУ від 31.12.99. № 318.

 15. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991. № 959 – ХІІ (зі змінами і доповненнями).

 16. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України від 5.10.1995 № 75.

 17. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджене наказом МФУ від 10.06.1999. № 146.

 18. Інструкція про порядок стягнення акцизного збору у випадку ввезення товарів суб’єктами ЗЕД на митну територію України, затверджена наказом Державної митної служби України від 21.01.00. № 33.

 19. Наказ Міністерства економіки України “Про порядок реєстрації і обліку зовнішньоекономічних договір (контрактів) від 29.06.00. № 136.

 20. Наказ Державної митної служби України від 23.06.1998. № 363 “Про затвердження порядку стягнення митних зборів, що нараховуються по вантажній митній декларації”.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1997. № 65 “Про ставки митних зборів”.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон”.

 23. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 № 291.

 24. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.1999. № 291.

 25. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом МФУ від 29.12.00. № 356.

 26. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2001.

 27. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум. – Житомир: ПП “Рута”, 2001.

 28. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 384 с.

 29. Періодичні видання: “Все про бухгалтерський облік”, “Бухгалтерський облік і аудит”, “Головбух”, “Бухгалтерія”, інш.

13

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.