Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Administrativne_pravo.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
87.04 Кб
Скачать

Тема 10. Центральні і місцеві органи виконавчої влади

 1. Поняття і види центральних органів виконавчої влади.

 2. Особовий склад та структура центрального органу виконавчої влади.

 3. Статус і повноваження міністерства як провідного центрального органу виконавчої влади. Акти міністерств.

 4. Система органів виконавчої влади на місцях. Місцеві державні адміністрації: повноваження і статус.

Тема 11. Об'єднання громадян як субєкти адміністративного права

(самостійне вивчення)

Тема 12. Органи місцевого самоврядування

 1. Поняття, сутність і ознаки місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування.

 2. Матеріально – фінансова основа діяльності місцевого самоврядування та структура місцевого самоврядування

 3. Повноваження суб’єктів місцевого самоврядування та система гарантій їх діяльності.

 4. Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації: взаємодія і проблеми розмежування повноважень.

Тема 13. Державна служба та служба в

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Поняття і зміст інституту державної служби та державно-службових відносин. Соціальний характер державної служби

2. Статус державних службовців органів держави. Класифікація посад державних службовців

3. Проходження державної служби та система професійного навчання державних службовців. Кадровий резерв державної служби

4. Відповідальність державних службовців

5. Служба в органах місцевого самоврядування

Тема 14. Методи, форми державного управління та адміністративно-правові режими

 1. .Поняття та види форм державного управління

 2. Поняття і значення актів державного управління. Вимоги до актів державного управління та їх різновиди

 3. Поняття та види адміністративно-правових методів

 4. Адміністративно-правові режими.

Тема 15. Адміністративна відповідальність в україні

1.Поняття та ознаки (риси) адміністративної відповідальності

2. Принципи та нормативна основа адміністративної відповідальності

3. Поняття адміністративного правопорушення та його юридичний склад. Суб’єкт та об’єкт адміністративного правовопорушення.

4. Об’єктивна та суб’єктивна сторони складу адміністративного правопорушення та їх складові елементи

Тема 16. Адміністративні стягнення.

1. Поняття, мета, ознпки та види адміністративних стягнень.

2. Характеристика головних адміністративних стягнень та основні правила їх накладення

3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

4. Застосування адміністративно-господарських санкцій до субєктів господарювання.

Тема 17. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

1. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення: загальна характеристика.

2. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження та їх характеристика.

3. Суб’єкти провадження у справах про адміністративні правопорушення.

4. Постанова по справі про адміністративні правопорушення. Відстрочка та давність виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

Тема 18. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС.

(самостійне вивчення)

Тема 19. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

 1. Поняття та загальні положення адміністративного судочинства.

 2. Підвідомчість та підсудність адміністративних справ. Строки в адміністративному процесі.

 3. Склад адміністративного суду, учасники судового процесу. Докази в адміністративному судочинстві.

 4. Організація судового засідання з розгляду адміністративних справ. Судові рішення в адміністративному процесі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]