Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Administrativne_pravo.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
87.04 Кб
Скачать

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни «Адміністративне право»

3 Семестр Адміністративне право. Загальна частина.

Тема 1. Адміністративне право як галузь права, як наука та навчальна дисципліна

 1. Адміністративне право як провідна галузь права та навчальна дисципліна. Сутність адміністративного права у демократичному суспільстві.

 2. Необхідність реформування адміністративного права України та його концептуального забезпечення.

 3. Трансформація засад адміністративного права: від поліцейського до адміністративного права. Становлення і розвиток адміністративного права на теренах України.

 4. Формування адміністративно-правової науки у незалежній Україні.

Тема 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1. Поняття адміністративного права та його характерні риси.

2. Предмет адміністративного права

3. Метод адміністративного права. Демократизація методу адміністративного права

4. Принципи адміністративного права та система адміністративного права

Тема 3. ВИКОНАВЧА ВЛАДА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

(Самостійне вивчення)

Тема 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ

1. Поняття та ознаки адміністративно-правових норм

2. Структура адміністративно-правових норм

3. Дія адміністративно-правових норм

4. Реалізація адміністративно-правових норм

5. Класифікація адміністративно-правових норм

Тема 5. АДМІНІСТАРТИВНО - ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

 1. Поняття і основні риси адміністративних правовідносин

 2. Структура адміністративного правовідносини

 3. Юридичні факти в адміністративному праві та їх класифікація

 4. Класифікація адміністративних правовідносин

 5. Державно-управлінські відносини як складова адміністративних правовідносин

Тема 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

(Самостійне вивчення)

Тема 7. ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

 1. «Людина», «особа», «громадянин»: співвідношення зазначених категорій

 2. Адміністративно-правовий статус особи та його складові елементи

 3. Конституційні права та обов‘язки громадян у публічно-правовій сфері.

 4. Адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців

Тема 8. ПІДПРИЄМСТВА І УСТАНОВИ ЯК СУБЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

1.Поняття та призначення підприємств і установ, їх види.

2.Організаційна структура та управління підприємствами й установами.

3. Діяльність підприємств та установ як суб’єктів адміністративного права.

4. Порядок утворення та припинення діяльності підприємств і установ.

Тема 9. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК ВИЩИЙ ОРГАН В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 1. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади. Склад Кабінету Міністрів України.

 2. Компетенція Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України по координації діяльності системи органів виконавчої влади

 3. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України, допоміжними органами і службами Президента України. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Верховною радою України

 4. Організація діяльності Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]