Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани практ. Ант.У1 1сем..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
329.73 Кб
Скачать

Довідкова література

 1. Антична література: Довідник / За ред. С.В. Семчинського. – К., 1993.

 2. Античные писатели: Словарь. – СПб, 1999.

 3. Знаменитые греки и римляне. – СПб, 1993.

 4. Историки Греции / Сост. и вступ. ст. Т. А. Миллер. – М, 1976.

 5. Историки Рима. – М., 1970.

 6. Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості. – К., 1988.

 7. Короткий тематичний літературознавчий словник. Ч. 1: Література. Твір. Тропи. – Ч. 2: Генезис та генерика літератури (кишенькове видання) / Укл. Г.Білик,О.Орлова, Н. Хоменко. – Полтава, 2001; Полтава, 2002.

 8. Кто есть кто в античном мире: Справочник. – М., 1993.

 9. Лісовий І. Античний світ у термінах, іменах, назвах. – Львів, 1988.

 10. Словник античної міфології / Укл. І. Я. Козовик, ін. – К„ 1989.

 11. Тахо-Тоди А. А., Лосев А. Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. – СПб, 1999.

 12. Щеглов Г.В. Словарь античности. – М., 2006.

Обов'язкові тексти для читання грецька література

 1. Алкей. ’’Не розумію звади поміж вітрів’’, ’’Буря’’, ’’Зізнання поетесі Сапфо’’.

 2. Алкман. ’’Слабнути став я...’’, ’’Сплять усі верховини...’’.

 3. Анакреонт. ’’Сивина вкриває скроні...’’, ’’Кобилице фракіянко...’’, інші.

 4. Аристотель. ’’Поетика’’.

 5. Аристофан. ’’Хмари’’, ’’Вершники’’, ’’Оси’’, ’’Жаби’’, ’’Мир’’, ’’Лісістрата’’.

 6. Архілох.’’Серце, серце!..’’, ’’Смуток, Перікле’’, ’’Всі шляхи богам відкриті’’, ’’Не люблю вождя ставного..’’.

 1. Геродот. ’’Історія’’.

 1. Гесіод. ’’Роботи і дні’’.

 2. Гомер. ’’Іліада’’, ’’Одіссея’’.

 3. Демосфен. Із третьої промови ’’Проти Філіппа’’.

 4. Еврипід. ’’Іфігенія в Авліді’’, ’’Медея’’, ’’Іпполіт’’.

 5. Езоп. ’’Ворон і лисиця’’, ’’Вовк і ягня’’, ’’Хліборобові діти’’.

 6. Есхіл. ’’Прометей закутий’’, ’’Перси’’, ’’Благаючі’’, ’’Орестея ’’(’’Агамемнон’’, ’’Хоефори’’, ’’ Евменіди’’).

 7. Лісій. Із промови ’’Про вбивство Ератосфена’’.

 8. Лонг. ’’Дафніс та Хлоя’’.

 9. Лукіан. ’’Похвала мусі’’, ’’Прометей, або Кавказ’’.

 10. Менандр. ’’Третейський суд’’.

 11. Піндар. ’’Перша піфійська ода’’, ’’Істмійська ода’’.

 12. Платон. ’’Бенкет’’, ’’Федр’’.

 13. Плутарх. ’’Паралельні життєписи’’.

 14. Сапфо. ’’Відповідь Алкею’’, ’’Про доньку’’, ’’До Афродіти’’, ’’Епіталами’’.

 15. Солон. ’’ Знаю, що занепадає...’’, ’’Не звинувачуйте марно богів’’, ’’Місто, наш край...’’.

 16. Софокл. ’’Цар Едіп’’, ’’Антігона’’.

 17. Тіртей. ’’Добре вмирати тому...’’, ’’О юнаки’’, ’’Воїни, непереможного у битві Геракла нащадки!..’’.

 18. Феокріт. ’’Ідилії’’.

 19. Фукідід. Із промови Перікла над могилами воїнів.

Римська література

 1. Апулей. ’’Метаморфози”.

 2. Вергілій. ’’Енеіда”, ’’Буколіки”, ’’Георгіки”.

 3. Горацій. ’’Оди”, ’’Сатири”, ’’Еподи”.

 4. Катулл. ’’Плач, Венеро!”, ’’Поет про себе”, ’’Про своє кохання”, ’’Про Лесбію”.

 5. Лукрецій. ’’Про природу речей”.

 6. Марціал. ’’Епіграми”.

 1. Овідій. ’’Любовні елегії”, ’’Метаморфози”, ’’Сумні елегії”.

 2. Плавт. ’’Хвальковитий воїн”, ’’Скарб”.

 3. Сенека. ’’Медея”, ’’Федра”.

 4. Теренцій. ’’Свекруха”,’’Брати”.

 5. Федр.’’Вовк та ягня”, ’’Вівця, пес і вовк”, ’’Шуліка і голуби”.

 6. Цицерон. ’’Із промов протии Катиліни”, ’’Оратори і актори”, ’’Листи Цицерона”.

 7. Ювенал. ’’Сатири”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.