Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани практ. Ант.У1 1сем..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
329.73 Кб
Скачать

Методичні рекомендації для студентів

Робота студентів протягом вивчення курсу “Історія зарубіжної літератури (античний період)” повинна бути свідомою і систематичною. Щодня треба виділяти час для читання художніх творів, рекомендованих програмою. Щодня треба тренувати пам’ять і вчити напам’ять уривки з художніх творів, збагачувати свій культурний досвід. 2-3 рази на тиждень обов’язково слід приділити час роботі в бібліотеці для опрацювання необхідної монографічної та науково-критичної літератури. Різні види самостійної роботи, що пропонуються до кожного модуля, виконуються на окремих аркушах, їх здають по закінченні кожного практичного заняття викладачеві, а потім, після отримання оцінки, збирають в окрему теку. Перевірка знань художніх творів напам’ять здійснюється викладачем під час практичного заняття або в позаудиторний час.

Контрольні питання до курсу ’’Історія зарубіжної літератури (античний період)”

  1. Специфіка античного суспільства, основні етапи його соціально-економічного та культурного розвитку. Періодизація античної літератури. Джерела знань про античну літературу.

  2. Міфологія як «грунт і арсенал» античного мистецтва, основні етапи її розвитку.

  3. Гомер. "Іліада", "Одіссея": фольклорна основа поем, соціально-історична основа гомерівського епосу; художня своєрідність поем. Характеристика основних образів поеми Гомера ’’Іліада’’. Характеристика основних образів поеми Гомера ’’Одіссея’’.

  4. Гомерівське питання в сучасному літературознавстві.

5. Апофеоз праці і викриття соціальної несправедливості в поемі Гесіода ’’Роботи і дні’’.

6. Історичні передумови формування античної лірики. Основні види грецької лірики. (Архілох. Тіртей. Алкей. Сапфо. Анакреонт. Алкман, Піндар).

7. Особливості байки у творчості Езопа.

8. Особливості грецької трагедії, її походження, поетика.

9. Есхіл – ’’батько трагедії’’, ’’яскраво виражений тенденційний поет’’. Значення його творчості (трагедії ’’Перси’’.’’Прометей закутий’’. ’’Орестея’’).

10. Софокл (погляди, новаторство, поетика та проблематика трагедій ’’Едіп-цар’’, ’’Антігона’’).

11. Еврипід (погляди, новаторство, поетика та проблематика трагедій’’Медея’’, ’’Іпполіт’’, ’’Іфігенія в Авліді’’).

12.Витоки, структура та характерні риси давньоантичної комедії.

13. Аристофан – ’’батько комедії’’(погляди, новаторство, поетика та проблематика комедій

«Вершники», ’’Мир”, ’’Лісістрата”, ’’Ахарняни”, ’’Жаби’’).

14. Розвиток грецької історіографії в період розквіту і кризи полісів (Геродот, Фукідід).

15. Розвиток ораторського мистецтва у Давній Греції (Демосфен, Лісій, Ісократ).

16. Відображення теорії мистецтва античного світу в ’’Поетиці’’ Аристотеля..

17. Платон – визначний філософ Давньої Греції.

18. Характеристика новоаттичної побутової комедії. Комедії Менандра – комедії нравів та інтриг (’’Третейський суд’’).

19. Розвиток Олександрійської поезії. Творчість Феокріта.

20. Особливості розвитку римського суспільства і літератури. Розвиток римського театру.

21.Плавт – комедіограф римського плебсу ( комедії ’’Хвальковитий воїн’’, ’’Скарб’’).

22.Теренцій – комедіограф освіченої частини римського суспільства. Побутова спрямованість комедій ’’Свекруха’’, ’’Брати’’.

23.Цицерон – найвизначніший представник римської філософії та красномовства.

24.Автобіографізм ’’Нотаток про гальську війну’’ Гая Юлія Цезаря.

25.Розвиток римської філософії. Дидактизм поеми Лукреція «Про природу речей».

26.Характеристика творчості перших римських літераторів (Лівій Андронік, Гней Невій, Квінт Енній).

27.Розвиток ліричної поезії. Творчість Катулла.

28.Характеристика доби Октавіана Августа. Розквіт римської літератури.

29.Вергілій (збірка Вергілія ’’Буколіки’’, її зв'язок із творами Феокріта. Зв'язок поеми Вергілія ’’Георгіки’’ з творчістю Гесіода.Поема Вергілія ’’Енеїда’’ – літературно-героїчний епос. Втілення в образі Енея ідеалу римської доблесті. Гомерівські традиції в поемі Вергілія ’’Енеїда’’. Своєрідність ’’Енеїди’’ Вергілія порівняно з поемами Гомера).

30.Відображення у творчості Горація ідейних суперечностей епохи. Ідейно-тематичне і жанрове багатство його лірики (’’Сатири’’, ’’Оди’’, ’’Послання’’).

31.Овідій – найталановитіший римський поет. ’’Метаморфози’’ Овідія як художнє осмислення історичної реальності.

32.Розквіт римської любовної елегії у творчості Ті булла і Проперція.

33.Поет-трагік Сенека. Проблематика, стиль, значення трагедій ’’Едіп’’, ’’Медея’’.

34.Відбиття римського життя в епіграмах Марціала.

35.Спрямованість і характер сатир Ювенала.

36.Ідейно-естетичне спрямування творів Плутарха (’’Паралельні життєписи’’).

37.Релігійно-філософське осмислення життя у романі Апулея ’’Метаморфози’’. Особливості роману.

38.Сатиричне зображення дійсності у творах Лукіана (’’Розмови богів’’, ’’Морські розмови’’, ’’Розмови у царстві мерців’’).

39.Розвиток пізньогрецького роману. Буколічні мотиви, наслідування традицій Феокріта в романі Лонга ’’Дафніс і Хлоя’’.

40.Гай Саллюстій Крісп – історик-мораліст (’’Змова Катіліни’’, ’’Югуртинська війна’’).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.