Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани пр. з економіки.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
50.64 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ національний ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМені В.Г. КОРОЛЕНКА

КАФЕДРА ПОЛІТЕКОНОМІЇ

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

ЕКОНОМІКА

Полтава – 2012

Теми семінарських занять з курсу “Економіка” для студентів іv курсу

№ з/п

Тема

К-ть годин

1.

Поняття та зміст підприємництва

2

2.

Сутність та еволюція менеджменту

2

3.

Функції менеджменту

4

4.

Інформація і комунікації в менеджменті

4

5.

Керівництво та лідерство в організації

4

6.

Управління персоналом у системі сучасного менеджменту

2

7.

Сучасна система маркетингу

2

8.

Маркетингова товарна політика

2

9.

Маркетингова цінова політика

2

10.

Маркетингова політика комунікацій

2

11.

Маркетингова політика розподілу

2

ВСЬОГО

28

Тема 1. Поняття та зміст підприємництва

ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Еволюція поняття "підприємець". Сутність і функції підприємництва.

 2. Умови існування підприємницької діяльності. Характерні риси підприємця.

 3. Основні види підприємницької діяльності: промислове, торгове, фінансове підприємництво, страховий бізнес.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Законодавство України про підприємницьку діяльність.

 2. Консалтинг та його роль у розвитку бізнесу.

 3. Особливості інформації як товару.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

  1. Історія виникнення феномену підприємництва.

  2. Нестабільність, невизначеність і ризик у підприємницькій діяльності.

  3. Становлення та розвиток підприємництва в Україні.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: підприємництво, бізнес, підприємець, суб'єкт підприємництва, фізична особа, юридична особа, підприємство, фірма, свобода підприємництва, обмеження підприємницької діяльності, ліцензія, стимул, мотив, малий бізнес, ризик, інновації, прибуток, виробниче (промислове) підприємництво, торгове підприємництво, фінансове (кредитне) підприємництво, страховий бізнес, консультаційне підприємництво (консалтинг), інформаційний бізнес, фактори виробництва, витрати, прибуток, товар, гроші, відсоток, кредит, страховий випадок, страховий захист, угода, інформація, біржі: товарні, фондові, валютні.

Тема 2. Сутність та еволюція менеджменту

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Сутність понять “управління” та “менеджмент”. Мета, завдання та структура сучасного менеджменту.

 2. Організація як об’єкт управління. Класифікація організацій.

 3. Історичні етапи розвитку менеджменту:

а) донауковий період;

б) період школи наукового управління;

в) період класичної школи;

г) період школи людських стосунків;

д) сучасний період (біхевіористська школа, кількісна школа, школа соціальних систем, емпірична школа).

4. Методи управління.

Питання для самостійної роботи

 1. Етапи розвитку управлінської науки в Україні.

 2. Економічні методи менеджменту.

 3. Організаційно-розпорядчий вплив як метод менеджменту.

 4. Використання соціальних та психологічних методів в управлінні підприємством.

 5. Глобалізація менеджменту.

 6. Гуманізація управління.

 7. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації: їх взаємозв’язок.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Вклад українських вчених у розвиток менеджменту.

 2. Проблеми управління в перехідній економіці.

 3. Менеджер і підприємець: спільні і відмінні риси.

 4. Якості, необхідні успішному менеджеру.

 5. Принципи управління Анрі Файоля

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: менеджмент, менеджер, управління, керування, адміністрування, мистецтво управління, організація, економічні ресурси, результативність, ефективність, сфери менеджменту, основні функції менеджменту: планування; організація; мотивація; контроль; класична теорія (підхід) менеджменту: а) школа наукового управління, б) адміністративна школа (класична теорія організації); поведінкова (неокласична) теорія (підхід) менеджменту: а) школа людських відносин, б) школа організаційної поведінки; кількісний підхід (школа науки управління); інтегровані підходи до управління: процесний, системний, ситуаційний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.