Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани пр. з економіки.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
50.64 Кб
Скачать

Тема 5. Керівництво та лідерство в організації

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Влада як елемент впливу. Влада керівника та її форми.

 2. Сутність, основні засади керівництва та лідерства. Теорії лідерства.

 3. Стилі керівництва та типи менеджерів.

 4. Конфлікти як об’єкт керівництва:

а) поняття, причини, функції та види конфліктів;

б) структура та динаміка конфліктів;

в) управління конфліктами, стратегії поведінки особистості в конфлікті.

 1. Стреси як об’єкт керівництва.

 2. Відповідальність та етика у менеджменті

Питання для самостійної роботи

 1. Метод соціометрії у дослідженнях керівного статусу членів трудового колективу.

 2. Колектив як об’єкт управління. Формування колективу підприємства. Шляхи удосконалення керівництва колективом.

 3. Аналіз конфліктних ситуацій і використання його для управління конфліктами.

 4. Харизматичне лідерство: поняття та особливості.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Співвідношення керівництва та лідерства.

 2. Типи менеджерів відповідно до керівництва трудовими колективами.

 3. Сучасні підходи до керівництва трудовими колективами.

 4. Конфлікти в менеджменті: їх сутність та природа.

 5. Виховання лідерів у західних компаніях.

 6. Імідж лідера і психологія лідерської поведінки.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: лідерство, повноваження, вплив, влада; засоби впливу: переконання, залучення до участі; поведінкові теорії лідерства; стиль керування: автократичний, демократичний, ліберальний; ситуаційні теорії лідерства; харизматичне лідерство; конфлікт, типи конфліктів; ініціатори конфліктів; причини конфліктів; функціональні та дисфункціональні наслідки конфліктів; методи і стилі вирішення конфліктів.

Тема 6. Управління персоналом у системі сучасного менеджменту

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Склад і структура персоналу організації

 2. Організація та джерела залучення персоналу. Методи підбору персоналу, їх характеристика.

 3. Поняття, види та етапи адаптації персоналу.

 4. Сутність і цілі професійного розвитку персоналу. Методи і форми професійного навчання.

 5. Управління кар’єрою. Поняття, види, етапи і цілі кар’єри.

 6. Оцінювання результатів діяльності персоналу.

 7. Управління плинністю кадрів в організації.

Питання для самостійної роботи

 1. Поняття, завдання та етапи атестації персоналу

 2. Управління безпекою персоналу

 3. Управління трудовою дисципліною

 4. Організація і способи звільнення персоналу

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Основні етапи розвитку кадрового менеджменту.

 2. Кадрова політика підприємств.

 3. Поняття умов праці та їх регулювання

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: персонал організації, сутність управління персоналом, система управління персоналом, стратегія управління персоналом, структура управління персоналом, планування персоналу, підбір персоналу, оцінювання персоналу, навчання та підвищення кваліфікації, атестація і ротація кадрів, мотивація персоналу, соціальне партнерство, плинність кадрів, трудова дисципліна, умови праці, кар’єра, професійне навчання.

Тема 7. Сучасна система маркетингу

ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Сутність та основні категорії маркетингу. Маркетингова тріада: потреби, цінності та запити (побажання).

 2. Функції, принципи та завдання маркетингу

 3. Сучасні концепції розвитку маркетингу

 4. Комплекс елементів маркетингу.

 5. Основні види маркетингу.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Середовище маркетингу.

 2. Маркетингові дослідження.

 3. Сегментування ринку.

 4. Інструментарій видів маркетингу залежно від попиту.

 5. Стратегічний, тактичний і оперативний маркетинг.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

  1. Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності фірми.

  2. Проблема становлення маркетингу в економіці України.

  3. Взаємовідносини між суспільством і маркетингом.

  4. Особливості комерційного й некомерційного маркетингу.

  5. Особливості маркетингу послуг.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетинг, потреби, цінності, запити (побажання), попит, товар, послуги, розподіл, ринок, цільовий ринок, побічний ринок, суб’єкти маркетингу продуктовий маркетинг, споживчий маркетинг, змішаний маркетинг, маркетинг споживчих товарів маркетинг ідей суспільного характеру, маркетинг місць, маркетинг організацій, торговий маркетинг, стратегічний маркетинг, тактичний маркетинг, оперативний маркетинг, комерційний маркетинг, інтегрований маркетинг, маркетинг товарів, макромаркетинг, глобальний маркетинг, диференційований маркетинг, прямий маркетинг, телевізійний маркетинг, поштовий маркетинг, маркетинг за каталогами, міжнародний маркетинг, екологічний маркетинг, гуманістичний маркетинг, соціально-етичний маркетинг, мегамаркетинг, постачальницький маркетинг, маркетинг персоналу, внутрішньоорганізаційний (управлінський) маркетинг, концепція «4Р».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.