Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани пр. з економіки.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
50.64 Кб
Скачать

Тема 8. Маркетингова товарна політика

ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Сутність та структура маркетингової товарної політики. Маркетингова концепція товару.

 2. Конкурентоспроможність продукції та методи її визначення.

 3. Сутність поняття «новий товар», способи та рівні його створення.

 4. Концепція життєвого циклу товару. Маркетингові дії на різних етапах життєвого циклу товарів.

 5. Товарний асортимент та товарна номенклатура, їх диференціація та диверсифікація.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

  1. Критерії та методи елімінування продукції.

  2. Організаційні форми управління продукцією підприємства.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Актуальність визначення марки товару в сучасній маркетинговій діяльності.

 2. Методи ринкового випробування нових товарів (на конкретному прикладі).

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: товар; якість продукції (послуг); конкурентоспроможність продукції (послуг); товарний асортимент; товарна номенклатура; новий товар; елімінування; застарілий продукт; життєвий цикл товару; торгова марка; упаковка; позиціювання продукту; стратегія маркетингу; розробка товару (послуги); обслуговування.

Тема 9. Маркетингова цінова політика

ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Сутність та роль маркетингової цінової політики.

 2. Методи розрахунку цін.

 3. Пряме і непряме ціноутворення.

 4. Управління цінами (цінові політики).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Цінова еластичність попиту.

 2. Диференціювання цін.

 3. Суб’єктивна оцінка споживачем цінності товару.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Тендерне ціноутворення та напрями його використання.

 2. Типи ринку та роль маркетингової цінової політики на них

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: ціна, цінова політика; еластичність попиту; еластичність пропозиції; диференціювання цін, пряме ціноутворення; непряме ціноутворення; еластичні ціни; стабільні ціни; престижем ціни; тендерні ціни; сконто; бонус; кредитна політика фірми; види знижок; витрати підприємства; закони попиту та пропонування; біржове ціноутворення.

Тема 10. Маркетингова політика комунікацій

ПЛАН СЕМІНАРУ:

  1. Сутність та основні елементи комплексу маркетингових комунікацій.

  2. Реклама та пропаганда: сутність, функції, види.

  3. Стимулювання збуту (сутність, напрями та методи).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Аналіз ринкової ситуації.

 2. Сутність та процес персонального продажу.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Стильові форми рекламного звернення (на конкретних прикладах).

 2. Методи тестування реклами та контроль рекламування.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетингові комунікації; реклама, її види та носії; пропаганда; стимулювання збуту; персональний продаж; ринкова ситуація; цільова аудиторія; рекламне звернення; маркетингова інформація; комунікативні засоби впливу; тестування реклами; контроль рекламування.

Тема 11. Маркетингова політика розподілу

ПЛАН СЕМІНАРУ:

 1. Сутність, завдання та функції маркетингової політики розподілу.

 2. Сутність, види та характеристики каналів розподілу, їх функції.

 3. Фактори, що впливають на вибір оптимальної структури каналу розподілу.

 4. Сутність та принципи посередницької діяльності в каналах розподілу; види посередницьких підприємств та організацій.

 5. Основні аспекти управління каналами розподілу.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

 1. Маркетингова політика розподілу та логістика.

 2. Оцінка каналів розподілу.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Конфлікти в каналах розподілу та методи їх ліквідації.

 2. Сутність ексклюзивного, селективного та масового розподілу (на конкретних прикладах).

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: маркетингова політика розподілу; канали розподілу; посередницька діяльність; конфлікти у каналах розподілу; логістика; ексклюзивний розподіл; селективний розподіл; масовий розподіл; стандарти обслуговування; суб’єкти каналу розподілу; роздрібна торгівля, оптова торгівля.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.