Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани пр. з економіки.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
50.64 Кб
Скачать

Тема 3. Функції менеджменту

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Загальна характеристика та класифікація функцій менеджменту.

 2. Планування як функція менеджменту: сутність і види.

 3. Організаційна функція менеджменту. Поняття і види організаційних структур управління:

а) лінійна;

б) функціональна;

в) лінійно-штабна та лінійно-функціональна;

г) матрична;

е) дивізіональна.

 1. Мотиваційна функція менеджменту. Теорії мотивації.

 2. Контрольна функція менеджменту. Види та етапи контролю.

Питання для самостійної роботи

 1. Бізнес-план як особлива форма планування.

 2. Стратегічне й оперативне планування.

 3. Фактори, що впливають на вибір організаційної структури підприємства.

 4. Роль заохочення та стягнення в ефективності мотивації.

 5. Делегування повноважень та їх типи.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Організація процесу планування: світовий досвід.

 2. Порівняльний аналіз організації управління в американських, західноєвропейських та японських фірмах.

 3. Основні напрями удосконалення процесу мотивації.

 4. Моделі ідеальної бюрократії М. Вебера.

 5. Техніка проведення контролю.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: планування, стратегічні та оперативні плани, короткотермінові та довгострокові плани, цілі планування, місія і задачі організації, елементи та рівні стратегії, внутрішній аналіз, SWOT-аналіз, тактичні плани, організація, делегування повноважень, організаційна структура, класична (ієрархічна) теорія організації, неокласична (поведінкова) теорія організації, сучасна (ситуаційна) теорія організації, стратегія, організаційне проектування, ротація робіт, координація робіт, вертикальна координація, горизонтальна координація, лінійна організаційна структура, лінійно-штабна організаційна структура, функціональна організаційна структура, лінійно-функціональна організаційна структура, дивізіональна організаційна структура, матрична організаційна структура, мотивація, потреба, теорія ієрархій потреб А. Маслоу, теорія потреб Д. МакКлеланда, теорія мотиваційної гігієни Ф. Герцберга, теорія очікувань В. Врума, теорія справедливості С. Адамса, етапи та види управлінського контролю, селекція працівників, організаційна культура, тренінг.

Тема 4. Інформація і комунікації в менеджменті

ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Інформація та її роль у менеджменті. Класифікація інформації

 2. Поняття, елементи та етапи комунікаційного процесу.

 3. Види комунікацій.

 4. Поняття і види комунікаційних мереж.

 5. Управління комунікаційними процесами.

 6. Мова та ділове письмо як складові комунікації.

 7. Документація та діловодство у менеджменті.

Питання для самостійної роботи

 1. Комунікаційні потреби та засоби комунікацій.

 2. Підвищення ефективності комунікаційних процесів в організації.

 3. Носії інформації.

 4. Вимоги до інформації.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

 1. Організаційні комунікації та їх удосконалення.

 2. Міжособистісні комунікації на підприємстві.

 3. Поняття та побудова інформаційних систем.

 4. Комунікації та організаційна структура управління підприємством.

 5. Організаційна культура і процес комунікацій.

КАТЕГОРІЇ ДЛЯ ЗАСВОЄННЯ: комунікація, процес комунікації, етапи комунікації, канали комунікації, міжособові комунікації, організаційні комунікації, усна комунікація, письмова комунікації та її форми, невербальна комунікація, формальні та неформальні комунікації, фільтрація, вибіркове сприйняття, семантичні бар’єри, інформаційні перевантаження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.