Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПЛАНИ 2 курс.docx
Скачиваний:
49
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
40.7 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Факультет філології та журналістики

Кафедра української мови

Українська мова за професійним спрямуванням

Плани практичних занять

Для студентів іі курсу факультету технологій та дизайну, природничого факультету

Викладачі: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Котух Наталія Віталіївна, асистент кафедри української мови Зубко Тетяна Віталіївна

Полтава-2013

Практичні заняття № 1 – 2

Тема. Теоретичні засади курсу. Особливості мови професійного спілкування

План

1. Роль мови в житті суспільства. Основні функції мови.

2. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

3. Ознаки літературної мови.

4. Мовна норма та її суспільне значення. Види мовних норм.

5. Функції мови професійного спілкування.

6. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Основні компоненти мовної компетенції: лінгвістичний; етнокультурознавчий; функціонально-стилістичний; методологічний.

7. Шляхи формування мовної компетенції особистості.

8. Урок як основна форма професійного спілкування.

Орфографічний практикум: принципи правопису, правопис букв на позначення голосних звуків.

Основна література до теми:

1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк, 2005. – С.9 – 18.

2. Культура фахового мовлення /За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці, 2005. – С.14 – 19, 43 – 48.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С.5 – 36.

4. Пилинський М.М. Літературні норми. Їх типи і класифікація // Мовознавство. – 1974. – № 3. – С. 11 – 12.

5. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посібник. – К.: Академія, 2007. – С. 11 – 24, 53 – 57.

6. Козачук Г.О. Українська мова: Практикум. – К.: Вища школа, 2008. – С. 70 – 72, 4 – 8, 19 – 22, 6772.

7. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – С. 7–18.

8. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 11 – 52.

Додаткова література до теми:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002. – С.3 – 15.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К.: Вища школа, 2003. – С. 3 – 6.

3. Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – С. 12 – 18.

4. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 204 с.

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.:Вежа, 1994.- 240 с.

6. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Практичні завдання:

Вправа№1. Доберіть 10 прикладів, які ілюструють порушення мовних норм у мовленні.

Вправа №2. Письмово розкрийте зміст поданого нижче висловлювання.

Як одна з істотних ознак нації українська мова виконує об’єднувальну функцію.

Методичні рекомендації:

  1. Готуючись до практичного заняття, опрацюйте рекомендовану літературу, законспектуйте основні визначення з теми.

  2. Опрацьовуючи питання № 2, зверніть особливу увагу на останні події в Україні щодо мови.

  3. Готуючись до орфографічного практикуму, повторіть правила.

  4. Підготуйтесь до написання диктанту.

  5. Виконуючи практичне завдання № 2, напишіть текст з 10-20 речень.

Практичне заняття № 3

Тема. Слово у мові професійного спілкування

План

1. Лексичне значення слова (багатозначність, синонімія, антонімія, паронімія).

2. Загальна характеристика лексики сучасної української мови:

за походженням;

за сферою вживання.

3 Особливості функціонування лексичних одиниць у професійному мовленні вчителя.

4. Лексичні норми у професійному спілкуванні.

Орфографічний практикум: передача на письмі приголосних звуків (позначення мякості приголосних на письмі, уживання апострофа).

Основна література до теми:

1. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005. – С. 120 – 158.

2.Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 23 – 27.

3. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. – К., 2008. – С.45 – 49, 53 – 55.

4. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук. думка, 2008. – С. 9 – 10, 20 – 22.

5. Волкотруб Г.В. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – С.46 –90.

6. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. / За ред. Т.В. Симоненко. – С. 23 – 32.

7. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2011. – С. 27 – 36.

Додаткова література до теми:

1. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. – К., 2002. – С.75 – 158.

2. Сучасна українська літературна мова / За ред. Плющ М.Я. – К.: Вища школа, 2003. – С. 116 – 132.

3. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 204 с.

4. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. – К.: Вища школа, 1995 – 239 с.

5. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.