Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Плани практ. Ант.У1 1сем..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
329.73 Кб
Скачать

Література до курсу підручники

 1. Анпеткова-Шарова Г., Чекалова Е. Античная литература. – М., 1980,

 1. Антична література / За ред. А. А. Тахо-Годі / Пер. з рос. – М., 1976.

 1. Борухович В. Г. История древнегреческой литературы. – М, 1962.

 2. Дератани Н. Ф., др. История римской литературы. – М., 1954.

 3. Лосев А. Ф., др. Античная литература. – М., 1986.

 4. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література. – К., 2001,

 5. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література. Греція. – К., 1997.

 6. Покровский М. М. История римской литературы. – М., 1954.

 7. Радциг С. И. История древнегреческой литературы. – М., 1982.

 8. Тронский И. М. История античной литературы. – М., 1983.

 9. Чистякова Н. А., Вулих Н. В. История античной литературы. – М., 1971.

Посібники

 1. Античная литература. Греция: Антология: В 2 ч. – М., 1989.

 2. Боннар А. Греческая цивилизация / Пер. с франц. О. В. Волкова: В 3 т. – Ростов-на-Дону, 1992.

 3. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження / Ф. 1.Прокаєв, ін. – К., 1994.

 4. История греческой литературы: В 2 т. / Под ред. С. И. Соболевского, др. – М., Л., 1946.

 5. История греческой литературы: В 3 т. / Под ред. С. И. Соболевского. – М, 1956–1960.

 6. История римской литературы: В 2 т. / Под ред. С. И. Соболевского. – М, 1959–1962.

 7. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. – М., 1992.

 8. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. – К., 1996.

 9. Підлісна Г. Н. Антична література. – К., 1992.

 10. Підлісна Г. Н. Історія античної літератури. – К., 1987.

 11. Самарин Р. М. Зарубежная литература. – М., 1987.

 12. Содомора А. Жива античність. – К., 1983.

13. Тарасова Н.І. Історія зарубіжної літератури (античний період): Посібник для студентів I курсу філолог. фак.-Полтава, 2003.

14. Тарасова Н.І. Античний період історії зарубіжної літератури: Навч.-метод. посібник для студентів I курсу філологічного факультету. – Полтава, 2007.

15. Тарасова Н.І. , Чередник Л.А.Організація самостійної та індивідуальної роботи з античної літератури: Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2008.

Хрестоматії

 1. Антична література: Хрестоматія / Упор. О. І. Білецький. – К., 1968.

 2. Антична література: Хрестоматія. 5 – 9 кл. / Укл. М. Борецький. – Львів, 1995.ї

 3. Веприняк Д. М. Зарубіжна література: Проб. навч. посібник-хрестоматія для 5–8 класів. – К., 1994.

 4. Від античності до класицизму: Хрестоматія із зарубіжної літератури / Упор. Ю.І.Ковбасенко, Л. В. Ковбасенко, Л. І. Кулікович. – К., 2001.

 5. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія / Укл. В. Маслюк. – Львів, 2000.

 1. Дератани Н. Ф., Тимофеева Н. А. Хрестоматия по античной литературе: В 2 т. – Т. 1 .Греческая литература. – Т. 2. Римская литература. – М., 1965.

 2. Антична література: Хрестоматія: Навч. посібник для студ. I курсу стаціонару: У 5 ч. / Укладач Н.І.Тарасова. – Полтава, 2007. (Ч.1. –108 с. ,Ч.2. – 144 с.,Ч.3. – 116с.,Ч.4. –108 с., Ч.5. – 108с.).

 3. Федорова Н. А., Мирошенкова В. И. Античная литература. Рим: Хрестоматия. – М., 1981.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.