Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод практик фін анал МОА 2012 практика 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
230.4 Кб
Скачать

Тема 7 Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства

Сутність ділової активності (оборотності) підприємства та її значення для оцінки результатів і ефективності його діяльності. Основні показники ділової активності та їх оцінка. Використання результатів аналізу для підвищення ефективності діяльності підприємства. Показники оцінки ринкової активності підприємства.

Тема 8 Аналіз рентабельності

Сутність рентабельності підприємства та її значення для оцінки результатів його діяльності. Основні показники рентабельності підприємства: рентабельність продажів, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність інвестицій, рентабельність продукції, темпи приросту власного капіталу. Використання звіту про фінансові результати для розрахунку і аналізу показників рентабельності. Оцінка показників рентабельності.

Тема 9.

Аналіз ефективності використання капіталу

Значення й методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз структури капіталу підприємства. Аналіз динаміки капіталу підприємства. Класифікація, порядок розрахунку та методи оцінки показників, що характеризують стан використання капіталу підприємства. Аналіз прибутковості. Основні напрямки поліпшення використання капіталу підприємства та оптимізації джерел його формування.

Тема 10.

Аналіз ймовірності банкрутства та оцінка фінансового стану неплатоспроможних підприємств

Суть банкрутства та його причини. Методи діагностики ймовірного банкрутства. Методика аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств.

Тема 11.

Прогнозування фінансового стану

Суть та необхідність прогнозування фінансового стану. Прогнозування грошового потоку. Побудова фінансової звітності.

Тема 12

Стратегічний аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження

Сутність фінансового ризику. Класифікація фінансових ризиків. Методи фінансового ризику. Шляхи зниження фінансового ризику

Критерії оцінки знань студентів

Критерії оцінки виконання навчальних завдань є одним з основних способів перевірки знань, умінь і навичок студентів з дисципліни "Фінансовий аналіз". При оцінці завдань за основу слід брати повноту і правильність їх виконання. Необхідно враховувати такі вміння і навички студентів:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати отримані знання;

 • викладати матеріал логічно й послідовно;

 • користуватися додатковою літературою.

Поточний контроль

Тема за навчальною програмою дисципліни

Вид роботи

Форма контролю

Кількість балів

І акредитація.

Лекції

 1. Конспект лекцій

 2. Відвідування занять

Практичні завдання

 1. Виконанні практичні завдання

2. Відвідування занять

Зріз знань

1. Тести

ІІ акредитація

Лекції

 1. Конспект лекцій

 2. Відвідування занять

Практичні завдання

 1. Виконанні практичні завдання

2. Відвідування занять

Зріз знань

1. Тести

ІІІ акредитація

Лекції

 1. Конспект лекцій

 2. Відвідування занять

Практичні завдання

 1. Виконанні практичні завдання

2. Відвідування занять

Зріз знань

1. Тести

Усього балів

0—100

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом із дисципліни

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення ECTS

Рейтинг з дисципліни, бали

Відмінно

А

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35-59

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

00-34

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.