Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОД ЗЕДП ПРАКТ - МАГ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.05.2019
Размер:
787.97 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРиЄМСТВА

Методичні вказівки до виконання

практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи

для студентів спеціальностей 7.03051001„Товарознавство та комерційна діяльність”,

8.03051001„Товарознавство та комерційна діяльність”

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри товарознавства та комерційної діяльності

протокол № 5

від 03.02.2011

Чернігів ЧДТУ 2011

З овнішньоекономічна діяльність підприємства. Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціальностей 7.03051001 „Товарознавство та комерційна діяльність, 8.03051001 „Товарознавство та комерційна діяльність”. / Укладач: Соломаха І.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 82 с.

Укладач: Соломаха Ірина Володимирівна, старший викладач

Відповідальний за видання: Д удла Іраїда Олександрівна, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності, доктор технічних наук

Рецензент: Ільчук Валерій Петрович, завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор Чернігівського державного технологічного університету

ВСТУП

Підготовка фахівців високої кваліфікації передбачає не тільки вивчення загальноекономічних дисциплін, але й здобуття знань по спеціальних економічних дисциплінах. Однією з таких дисциплін є "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства", що викладається для студентів спеціальностей 7.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність" та 8.03051001 „Товарознавство та комерційна діяльність усіх форм навчання.

Мета вивчення курсу

Метою курсу "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства" (ЗЕДП) є дослідження системи функціонування суб'єктів підприємницької діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин, вивчення основних законів і закономірностей під час здійснення підприємствами експортно-імпортних операцій, отримання студентами знань об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей ЗЕД, а також придбання навичок їх практичного використання.

Завдання курсу

Завдання курсу полягають у формуванні глибоких професійних знань у студентів з дисципліни "ЗЕДП" для вирішення конкретних завдань функціонування підприємств у системі зовнішньоекономічних відносин.

Предмет: діяльність підприємства щодо зовнішньоекономічного середовища; концепція зовнішньоекономічної діяльності та підходи щодо її реалізації на підприємствах різних типів в сучасних умовах. Актуальність, значення, перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності, структура та функції підрозділів підприємства, що формують цей вид діяльності; механізм її забезпечення.

Загальні положення

Навчальні завдання для практичних занять, індивідуальної та самостійної роботи відповідають змісту робочої програми за дисципліною „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”.

Завдання укладені таким чином, що студент має змогу підготувати теоретичний матеріал у вигляді відповідей на поставлені запитання, засвоїти основи системи функціонування суб'єктів підприємницької діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин, написати реферати з проблемних питань та розв’язати практичні задачі та ситуації.

Метою даної методички є забезпечення студентів та викладачів матеріалом, який є необхідним для організації індивідуальної роботи та аудіторних практичних занять по дисципліні „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”.

Метою практичних занять є:

  • закріпити та поглибити знання студентів відповідно до лекційного курсу та робочої програми;

  • навчити вільно орієнтуватися в методах проведення комерційної роботи в зовнішньоекономічній діяльності підприємства;

  • обговорити проблемні та дискусійні питання з курсу;

  • ознайомити студентів з конкретними практичними ситуаціями;

  • навчити використовувати на практиці методики рішення задач з дисципліни.

Підготовка докладів передбачена як індивідуальна дослідницька робота для студентів за найбільш проблемними питаннями, вивчення яких потребує поглибленного ознайомлення з додатковою літературою та елементів наукових досліджень.

Найбільш складні практичні завдання розраховані на аудиторну роботу студентів під керівництвом викладача, ряд завдань розраховано для самостійної роботи.

Виконання практичних завдань допоможе майбутньому спеціалісту та магістру поглибити свої знання зі специфічних питань дії комерційного механізму зовнішньоекономічної діяльності, навчить орієнтуватися у здійсненні експортно-імпортних операцій, надасть навичок науково-дослідної роботи та допоможе оволодіти методиками рішення конкретних практичних завдань і ситуацій.

Тематичний план практичних занять

Назва тем семінарів та практичних робіт

Кількість годин

Зовнішньоекономічна діяльність та її роль в розвитку національної економіки

2

Розрахунок зовнішньоторговельної ціни

2

Базисні умови постачання товарів

2

Підписання зовнішньоторговельного контракту (ділова гра)

2

Особливості укладання зовнішньоекономічних угод

2

Підприємство з іноземними інвестиціями

2

Транспортне та страхове обслуговування міжнародних перевезень

2

Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях

2

Ефективність експортно-імпортних операцій

2

Разом:

18

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.