Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. вказівки до лабор. робіт.doc
Скачиваний:
24
Добавлен:
27.10.2018
Размер:
2.44 Mб
Скачать

М

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернігівський державний технологічний університет

Гідравліка, гідравліка та гідропневмоприводи

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0505 – «Машинобудування та матеріалообробка»

за напрямом підготовки 6.050503 – «Машинобудування»

Чернігів ЧДТУ 2011

М

ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернігівський державний технологічний університет

Гідравліка, гідравліка та гідропневмоприводи

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузі знань 0505 – «Машинобудування та матеріалообробка»

за напрямом підготовки 6.050503 – «Машинобудування»

Затверджено

на засіданні кафедри

інтегрованих технологій

машинобудування і автомобілів

протокол №9 від 04.03.2011р.

Чернігів ЧДТУ 2011

Гідравліка, гідравліка та гідропневмоприводи. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0505 – «Машинобудування та матеріалообробка» за напрямом підготовки 6.050503 – «Машинобудування» / Укл.: Кальченко В.В., Венжега В.І., Пасов Г.В.. ― Чернігів: ЧДТУ, 2011. ― 55 с.

Укладачі: Кальченко Володимир Віталійович,

доктор технічних наук, професор;

Венжега Володимир Іванович,

кандидат технічних наук, доцент;

Пасов Генадій Володимирович,

кандидат технічних наук, доцент

Відповідальний за випуск: Кальченко В І., завідувач кафедри

iнтегрованих технологiй

машинобудування i автомобiлів,

доктор технічних наук, професор

Рецензент: Рудик А.В. кандидат технічних наук,

доцент кафедри інтегрованих технологій

машинобудування і автомобілів Чернігівського державного технологічного університету

ВСТУП

Дисципліни “Гідравліка” та “Гідравліка та гідропневмоприводи” відносяться до групи нормативних дисциплін і циклу професійної та практичної підготовки.

Гідравліка – це прикладна інженерна наука, в якій вивчаються закони рівноваги і руху крапельних рідин, а також методи застосування цих законів в різних областях інженерної діяльності.

Вона складається із двох частин:

- гідростатики, де розглядаються закони рівноваги рідин;

- гідродинаміки, що вивчає закони руху рідин.

Методичні вказівки до лабораторних робіт формують мету, об’єм та зміст лабораторних занять з дисциплін “Гідравліка” та “Гідравліка та гідропневмоприводи”.

Лабораторні роботи є важливою складовою частиною вивчення даної дисципліни. Вони призначені для поглиблення та розширення теоретичних знань на практиці.

Кожна лабораторна робота пов’язана з відповідними розділами теоретичного курсу. При виконанні лабораторних робіт та обробці їх результатів студентам потрібні знання загальноінженерних і спеціальних дисциплін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.