Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. вказівки до лабор. робіт.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.10.2018
Размер:
2.44 Mб
Скачать

6.2.2 Експериментальний стенд

Механічною характеристикою гідроприводу називається залежність швидкості переміщення виходної ланки гідродвигуна (штока гідроциліндра або вала гідродвигуна) від навантаження.

В даній лабораторній роботі навантаження на штоці робочого гідроциліндра (сила Р) утворюється за допомогою навантажуючого гідроциліндра.

Дослідний гідростенд (рисунок 6.2) складається:

1 – кнопка вмикання стенда;

2 – робочий гідроциліндр;

3 – диференційний манометр;

4, 6, 7, 10 – манометри;

5 – пульт керування;

8 – датчик переміщення;

9 – слайди;

11 – навантажуючий гідроциліндр;

12 – гідропанель подачі УН74І6-02;

12.1 – клапан переливний;

13 – кінцевий електровимикач;

14 – штовхач;

15 – лічильник часу;

16 – міліамперметр;

17.І – регулятор потока ПГ 55-2.

Рисунок 6.2 – Загальний вигляд лабораторного стенду

Навантаження на штоці робочого гідроциліндра визначається за формулою

, (1)

де рз – тиск в поршневій порожнині навантажуючого гідроциліндра;

D – діаметр поршня навантажуючого гідроциліндра (D=0,05м);

Т – сила тертя в манжетах штока і поршня навантажуючого гідроцжліндра (Т = 530 Н).

Якщо в схему гідропривода входить звичайний дросель, то при збільшенні навантаження Р швидкість переміщення штока робочого гідроциліндра буде зменшуватись, так як при цьому збільшується злив рідини через переливний клапан (крива 1, рисунок 6.3).

В даній лабораторній роботі досліджується гідропривод а регулятором витрат який встановляється на вході до поршневої порожнини робочого гідроциліндра. Він забезпечує постійну швидкість переміщення штовхача робочого гідроциліндра незалежно від навантаження Р (крива 2, рисунок 6.3).

Рисунок 6.3 -Залежність швидкості переміщення штока робочого гідроциліндра від навантаження:

Принципова схема гідравлічного стенду приведена на рисунку 6.4.

Рисунок 6.4 -Принципова схема гідроприводу експериментального стенду:

Б1, Б2 - маслобаки; НІ, Н2 - насоси; ГП1 - гідропанель подач; РП1 - регулятор витрат; ЦІ - робочий гідроциліндр; Ц2 - навантажуючий гідроциліндр; КП1 - клапан переливний; МН1, МН2, МН3 - манометри.

Для визначення швидкості робочого ходу штока використовується лічильник часу і міліамперметр. Відстань, пройдена штоком, визначаться по показникам міліамперметра і тарувальному графіку (рисунок 6.5).

mA

Рисунок 6.5 – Тарувальний графік

6.3 Хід виконання роботи

1. Ввімкнути насосну станцію.

2. Встановити ручку регулятора витрат у положення 2 (mіn). Регулятор витрат знаходиться із задньої сторони стенду.

3. Установити «0» на пульті лічильника часу.

4. Встановити ручку настройки переливного клапана 12.1 у положення 2 (клапан переливний знаходиться із задньої сторони стенда).

5. Ввімкнути навантажуючий гідроциліндр.

6. Ввімкнути робочий гідроциліндр.

7. За час робочої подачі зняти показання манометра 10 (тиск рз), лічильника часу 15 (час t), міліамперметра 16 та по формулі 1 розрахувати навантаження на робочий гідроциліндр і внести в таблицю 6.2

8. Аналогічні досліди провести, встановивши ручки настройки переливного клапана у положення 3, 4 і 5

Таблиця 6.2 – Експериментальні дані та результати розрахунків

Положення

ручки

переливного

клапана

Час t, с

Показання

міліампер-

метра,

Шлях, м

Швидкість

м/с

Тиск рз,

МПа

Навантаження

кН

2

3

4

5

9. Побудувати механічну характеристику гідропривода

Література

1. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков /Под. ред.В.А.Федорца. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987.- 375 с.

2. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы. Справочник. - М.: Машиностроение, 1988. - 512 с.

3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.