Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. вказівки до лабор. робіт.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
27.10.2018
Размер:
2.44 Mб
Скачать

1.3 Порядок виконання роботи

1. Відкрити кран 4, що знаходиться на кінці трубки 3 на незначну величину, та кран 6 , щоб підфарбована рідина попадала в трубку 3.

2. Збільшуючи витрати рідини за допомогою крана 4 спостерігати перехід ламінарного режиму руху рідини в турбулентний.

3. Заміряти витрати рідини, при яких проходить перехід ламінарного режиму руху в турбулентний.

4. Розрахувати середню швидкість руху за формулою:

v = = (м/сек),

де Q – витрати рідини в м3/с,

ω – переріз трубопроводу в м2.

5. Зменшуючи витрати рідини за допомогою крана 4 домогтися переходу турбулентного режиму руху рідини в ламінарний та заміряти витрати рідини при переході з турбулентного режиму в ламінарний.

6. Розрахувати середню швидкість руху рідини.

7. Визначити число Рейнольдса при переході від ламінарного до турбулентного режиму руху та навпаки за формулою:

Re = .

Кінематичний коефіцієнт в’язкості рідини при температурі 200С дорівнює 1,01*10-6 м2/сек = 0,0101Ст.

Лабораторна робота №2 побудова та аналіз структурних, принципових і функціональних гідравлічних і пневматичних схем

2.1 Мета роботи

Вивчити основні типи гідравлічних і пневматичних схем, умовні графічні позначення, які застосовуються в схемах, та навчитись проводити аналіз роботи гідравлічних приводів за принциповими схемами.

2.2 Теоретичні відомості

2.2.1. Типи гідравлічних схем. Загальні вимоги для виконання схем

Гідравлічні і пневматичні схеми в залежності від основного призначення діляться на 4 типи: структурні, функціональні, принципові і схеми з'єднань.

Структурна схема – це схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення і взаємозв'язок між ними (рисунок 2.1). Ці схеми розроблюють при проектуванні виробів (установок) на стадіях, що були попередніми для розробок схем інших типів. Ними користуються для загального ознайомлення з виробом.

Рисунок 2.1 – Структурна схема

Функціональна схема – це схема, на якій гідравлічні пристрої мають напівконструктивне зображення, необхідне для роз'яснення деяких процесів, які протікають в функціональних ланцюгах гідросистеми або в окремих гідропристроях (рисунок 2.2). Функціональні схеми використовують для вивчення принципів роботи виробів, а також при їх налагодженні, контролі та ремонті.

Рисунок 2.2 – Функціональна схема конічного дроселя

Принципова схема - схема, що визначає повний склад елементів і зв'язків між ними, і, як правило, вона дає детальне уявлення про принципи роботи виробів (рисунок 2.З).

Принципові схеми служать основою для розробки наступних конструкторських документів, таких як схеми з'єднань, вузлові та детальні креслення. Їх використовують для аналізу роботи приводів, а також при їх налагодженні, контролі і ремонті (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Принципова схема гідравлічного приводу

Схема з'єднань схема яка показує з'єднання складових частин виробу і визначає трубопроводи, якими здійснюються ці з'єднання, а також місця їх входів і виходів .

Види схем на кресленнях позначають наступними літерами: гідравлічна - Г, пневматична - П, газова - X, вакуумна – В. Типи схем позначають цифрами: структурна - І, функціональна - 2, принципова - 3, з'єднань - 4, які записують в кінці шифру креслення. Наприклад: АБВГ ХХХХ.189 Г3.2, де АБВГ ХХХХ. 189 - шифр позначення креслення; Г3 - схема гідравлічна принципова; 2 - порядковий номер схеми в комплекті.

При виконанні схем необхідно дотримуватися:

- комплектності, яку визначає розробник, в об'ємі, достатньому для проектування, виготовлення, експлуатації і ремонту ;

- форматів креслень, встановлених ЄСКД;

- правил побудови схем згідно ГОСТ 2.701-76;

- умовних графічних позначень, які виконують згідно ГОСТів:

ГОСТ 2.780-76. Елементи гідравлічних і пневматичних мереж;

ГОСТ 2.781-68. Апарати гідравлічні і пневматичні, розподільні і регулюючі, пристрої контрольно-вимірювальні;

ГОСТ 2.782-68. Насоси та двигуни гідравлічні і пневматичні;

ГОСТ 2.784-70. Елементи трубопроводів;

ГОСТ 2.785-70. Трубопровідна арматура;

ГОСТ 2.721-74. Позначення загального використання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.