Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lab_rob_Word.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
248.32 Кб
Скачать

5-й семестр

Лабораторна робота № 1

Тема: Словосполучення як некомунікативна синтаксична одиниця.

Картка № 1

І. Які типи підрядного зв’язку виділено в «Русской грамматике»)?

1. Узгодження, керування і прилягання.

2. Узгодження, керування, власне прилягання1, відмінкове прилягання.

3. Повне і неповне узгодження, сильне і слабке керування.

4. Узгодження, безпосереднє і посереднє керування, відмінкове прилягання.

5. Координація, узгодження, керування, прилягання, кореляція, тяжіння.

II. У якому ряду всі словосполучення утворені способом повного узгодження?

1. Третє покоління, рідні береги, кожний дім, срібні грані, далека путь, повен надій.

2. Широкі проспекти, кожна оселя, полум'я гвоздики, солдатські ордени, сонячна доба, тривожна юність.

3. Повнозерний колос, карбований ритм, наш університет, ясний погляд, весняний грім.

4. Чисті озера, мій народ, наші мрії, березове гілля, сонячне безгоміння, маленька колібрі.

5. Тривожні ночі, сонячні промені, наш директор, вусатий колос, тугий налив, радісні обжинки.

III. Словосполучення якого ряду утворені способом слабкого керування?

1. Підхід до проблеми, рух до майбутнього, рядки з творів, втілюючи в життя, гімн праці.

2. Чуйність до людей, стояти над річкою, прийти з вимогою, прийти в справах, лишитися в душі.

3. Дивитися на світ, жити при бабусі, зігнутися від ваги, закінчити школу, запливти за скелю.

4. Передовий у змаганні, уважний до старших, сповнений любові, радий зустрічі, вірний слову.

5. Знайомий з дитинства, вимогливий до себе, вести до перемоги, повернутися в село, перебувати у відпустці.

IV. У якому ряду всі словосполучення утворені способом власне прилягання?

1. Сугубо конкретний, механічно перенесений, спроба допомогти, робити наспіх, прийнято вважати, процес навчання.

2. Надто багато, залежно від змісту, уміння виступати, сказати на людях, дивитися пильно, мінитися на очах.

3. Надзвичайно складно, пояснення незрозумілого, виклад матеріалу, стало ясно, добре пам'ятати, дуже добре.

4. Особливо уважний, дуже важливо, працювати відмінно, здатний зробити, уміло виступати, надзвичайно сумлінно.

5. Вчасно повернутися, летіти стрілою, просто жах, починати розмову, довгий без краю, все можливе.

V. Яким типом синтаксичного зв'язку поєднані компоненти словосполучень: збирання винограду, гідний похвали, сказати правду?

1. Слабке керування, іменне прилягання.

2. Відмінкове прилягання.

3. Сильне керування, відмінкове прилягання.

4. Узгодження, керування.

5. Керування.

1Термін «власне прилягання» використовується для відмежування від терміну «відмінкове прилягання» і означає зв'язок прилягання у традиційному розумінні.

Відмінкове (іменне) прилягання — такий зв'язок, «при якому до дієслова, іменника, прикметника або прислівника приєднується непрямий відмінок імені без прийменника або з прийменником і при цьому виникають відношення власне- або обставинно-характеризуючи комплетивні» (Грамматика современного русского литературного языка.—М., 1970.—С. 489).

Картка № 2

І. Яку ознаку покладено в основу поділу підрядних зв'язків на узгодження, керування і прилягання?

1. Властивості залежного слова.

2. Характер зв'язку і формальні засоби вираження залежності між компонентами словосполучення.

3. Властивості головного і залежного слова.

4. Категоріальні властивості головного слова.

5. Співвідношення форм головного і залежного слова.

II. У якому ряду всі словосполучення утворені способом кореляції?

1. Село Волиця, батько з сином, цех-лабораторія, перший секретар, наше життя.

2. Село Демидівка, красен світ, перший струм, ріка Буг, учителька Іваненко.

3. Місто Славута, сім поверхів, півтора відра, лікар Іваницька, одна з книг.

4. Критик Ярова, місто Хмельницький, річка Рів, люди-світочі, геній художника.

5. Місто Чернівці, жінка-герой, озеро Байкал, фабрика-гігант, ансамбль «Карпати».

III. Словосполучення якого ряду утворені способом сильного керування?

1. Будівництво БАМу, відкриття виставки, підняття цілини, оспівування праці, відображення краси.

2. Повага до старших, нетерпимість до зла, спостереження за польотом, народження почуттів, напитися з джерела.

3. Розмова про мистецтво, бесіда з виборцями, дума про море, радість від зустрічі, прощання з юністю.

4. Обов’язок перед Батьківщиною, розмова друзів, приїзд батька, виступ на зборах, закоханість у літературу.

5. Згадка про юність, почуття любові, чекання весни, буяння трав, навчання у вузі.

IV. У якому ряду всі словосполучення утворені способом відмінкового прилягання1?

1. Збори групи, правила поведінки, ласка матері, запах акації, прогноз погоди.

2. Пиріг з маком, альбом для марок, хата з віконницями, здивований від побаченого, всупереч бажанням.

3. День Перемоги, книжка сестри, робітник з сивими вусами, проект новатора, день без сонця.

4. Голка без нитки, турботи батька, «Прапороносці» Гончара, день весни, обгрунтування відповіді.

5. Обличчя юнака, вулиця села, віти дерев, голос оповідача, вісник перемоги.

V. Яким типом синтаксичного зв'язку поєднані компоненти словосполучень: планета Марс, ансамбль «Смерічка», картина художника?

1. Узгодження.

2. Неповна кореляція, відмінкове прилягання.

3. Узгодження, керування.

4. Керування, кореляція.

5. Кореляція.

Картка № З

І. У якому ряду словосполучення утворені способом неповного узгодження?

1. Просторе кафе, різноманітне меню, міжміські переговори, обласне радіо.

2. Екскурсійне бюро, перша п'ятирічка, ясна далечінь, неозорі далі.

3. Перше таксі, видатний математик, рідна земля,

світлий день.

4. Багатоголосе «ура», відповідальний редактор, дільничний лікар, перша любов.

5. Мисливський собака, журнал «Перець», морська хвиля, ясна блакить.

II. Словосполучення якого ряду утворені способом керування?

1. Розумітися на красі, схожий на сонце, піклуватися по-батьківськи, недалеко від школи, безсмертя ідей, п'ять років.

2. Серце комуніста, любити людей, школа Леніна, світоч братерства, право будувати, плести з барвінку.

3. Один із двохсот мільйонів, засівати житом, вчитися у комуністів, писати красиво, вищий від батька, дуже вдало.

4. Славити Батьківщину, пісня про щастя, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до зустрічі, навчати мудрості.

5. Говорити без пауз, будувати разом, завжди з нами, сіячі правди, повен радості, гідно поводитися.

IІІ. У якому ряду словосполучення утворені способом власне прилягання1?

1. Співати натхненно, ставитися з любов'ю, жити для народу, одягнути пальто, зацікавитися проектом.

2. Особливо потрібно, декілька разів, мало часу, близько двадцяти чоловік, гуляти ввечері.

3. Говорити лагідно, дуже чемно, зовсім по-дитячому, шлях вперед, приїхати вранці.

4. Сказати тихо, значно більше, внаслідок експерименту, в атмосфері дружби, бувати в школі, жити в місті.

5. Працювати разом, увійти в серце, подивитися здивовано, духовно багатий, ввічливо привітатися, вкрай схвильований.

ІV. Яким типом підрядного зв'язку поєднані компоненти словосполучень: передовий у змаганні, повернутися в середу, присвятити матері?

1. Керування, власне прилягання.

2. Відмінкове прилягання.

3. Сильне керування.

4. Слабке керування, сильне керування.

5. Слабке керування, відмінкове прилягання.

V. Яку ознаку покладено в основу поділу підрядних зв'язків на узгодження, керування і прилягання?

1. Властивості залежного слова.

2. Характер зв'язку і формальні засоби вираження залежності між компонентами словосполучення.

3. Властивості головного і залежного слова.

4. Категоріальні властивості головного слова.

5. Співвідношення форм головного і залежного слова.

Картка № 4

І. Укажіть тип синтаксичного зв'язку між прикладкою та означуваним словом.

1. Керування.

2. Кореляція.

3. Координація.

4. Прилягання.

5. Тяжіння.

II. У якому ряду всі словосполучення утворені способом повного узгодження?

1. Тернистий шлях, ясні далі, батьківська земля, рукотворна весна, трепетне знамено, його амплуа.

2. Незборима сила, ранкові промені, багряні прапори, анкетні дані, кожна оселя, один шлях.

3. Кругла дата, людські шукання, вартий поривань, грозова днина, чисте сонце, життєва суть.

4. Щоденний подвиг, непохитна мужність, рідний завод, молодіжний фестиваль, єдина мета, кожен меридіан.

5. Ніжне серце, світлий шлях, гучна пісня, трудова шеренга, натягнуті струни, московське метро.

ІІІ. Словосполучення якого ряду утворені способом неваріативного керування1?

1. Купити синові книгу, говорити з батьком про фільм, прислати дітям подарунки, сказати жінці правду, платити гроші за готель.

2. Взяти книгу, у товариша; дякувати батькам, за науку; радити дітям поїхати; думати про матір, за матір; просити пробачення у сестри.

3. Зачудовано слухати пісню; пам'ятати дорогу додому; стати за рідну землю; чекати дівчину, дівчини, на дівчину; згідно з наказом, наказу, до наказу.

4. Журитися про дітей, за дітей; милуватися квітами, з квітів, на квіти; говорити українською мовою; закохатися у дівчину; бажати добра, людям.

5. Радуватися успіхами, з успіхів; набрати води з криниці; танцювати вальс під баян; вивчити вірш напам'ять; гарно співати пісню.

IV. У якому ряду всі словосполучення утворені способом відмінкового прилягання2?

1. Підійти до будинку, постукати у двері, тиснути до болю, залишитися на місці, вдивлятися в очі.

2. Стати на порозі, піднятися в повітря, заховатися за. хмару, вірити батькові, звернутися з проханням.

3. Великий за обсягом, працювати на телебаченні, відображений у поезії, закарбуватися в серці, відійти від кінотеатру.

4. Блукати в лісі, орати в полі, пливти на човні, досягти до землі, мерехтіти в небі.

5. Поступати в університет, побудувати край села, співати на вулиці, працювати в полі.

V Яким типом синтаксичного зв'язку поєднані компоненти словосполучень: доросла донька, дитячі пустощі, з'ясоване питання?

1. Узгодження, кореляція.

2. Повне узгодження.

3. Повне і неповне узгодження.

4. Неповне узгодження.

5. Узгодження, керування.

1 Суть неваріативного керування полягає в тому, що слово керує лише однією формою у певному відмінку; при варіативному керуванні слово керує двома або більше взаємозамінюваними формами з одним і тим же значенням. Напр.: сіяти жито, читати книгу (неваріативне керування); чекати весну, весни, на весну (варіативне керування).

Картка № 5

І. Укажіть тип синтаксичного зв'язку між прикладкою та означуваним словом.

1. Керування.

2. Кореляція.

3. Координація.

4. Прилягання.

5. Тяжіння.

II. У якому ряду всі словосполучення утворені способом повної кореляції?

1. Дюма-син, бійці-розвідники, робітники-трубопрокатники, трава звіробій.

2. Композитор Глінка, агітатор-пропагандист, кімната-читальня, дерево баобаб.

3. Армія-визволителька, квітка магнолія, метал магній, газета «Правда».

4. Батьківщина-мати, квітка едельвейс, учений-агроном, інженер-майор.

5. Велетні-хвилі, командир Щорс, Хорол-річка, трава полин.

III. Словосполучення якого ряду поєднані зв'язком варіативного керування1?

1. Будувати що, кому; грати що, на чому; взяти що, у кого; думати що, про кого; сіяти що, для чого.

2. Прочитати що, кому; простити що, кому, за що; радити що, кому; розбивати що, чим; утішати кого, чим.

3. Єднати що, з чим; засівати що, чим; упізнати кого, в кому; виростити що, для чого; пробудити що, в кому.

4. Дивуватися чому, на що, з чого; навчатися чого, чому; сміятися з кого, над ким; відібрати у кого, від кого.

5. Згуртувати кого, у що; відповідати за що, перед ким; обороняти кого, від кого; шукати що, для кого; починати що, з чого; шанувати що, в кому.

IV. У якому ряду словосполучення утворені способом власне прилягання2?

1. Читання вголос, кава по-угорськи, шапка набакир, сьогодні вдень, зовсім поруч.

2. Будинок справа, дорога ліворуч, дуже швидко, квиток на поїзд, хід змагання.

3. Дорога без кінця, радість перемоги, найважливіший за все, любов на все життя, перший з краю.

4. Приклад для наслідування, зошит в лінійку, день без тривог, поїздка на північ, твір про героїв, життя в праці.

5. Пізно ввечері, десять років, розповідати хвилюючись, шлях до сонця, пам'ятати завжди, любити вірно.

V. Яким типом синтаксичного зв'язку поєднані компоненти словосполучень: замовлений читачем, бажати щастя, подарувати матері хустину?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]