Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Curricululm RC_Integral+Titul MkTik.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.34 Mб
Скачать

VII. Conţinutul lucrărilor individuale

 1. Scopul lucrărilor: controlul în practică a însuşirii conceptelor de reţea.

 2. Obiectul lucrărilor: planificarea iniţială/desăvârşirea unei RC pentru un obiect concret.

 3. Criteriile, cerinţele faţă de conţinutul lucrării, modul prezentării şi susţinerii a s vedea indicaţiile metodice „Planificarea unei reţele informatice”.

VIII. Tematica orientativă a tezelor de an / de licenţă

 1. Algoritmi de rutare

 2. Asigurarea securităţii în reţele Internet

 3. Gestionarea/ balansarea traficului în reţea

 4. Instruirea pe Internet

 5. Principii Firewall

 6. Principii de tunelare PPTP, PPoE, PPP

 7. Reţele de performanţă înaltă

 8. Reţele fără fir

 9. Reţele VPN

 10. Securitatea în reţele corporative

 11. Tehnologia ATM şi reţele ATM

 12. Tehnologia Sonet/SDH

IX. Evaluarea disciplinei

1. Evaluări periodice

Verificarea curentă a deprinderilor practice se va face pe parcursul semestrului la orele de laborator cu notarea de la 1 la 10 puncte. Pe durata semestrului fiecare student va efectua o lucrare individuală de dezvoltare a unei reţele corporative cu notarea de la 1 la 10 puncte.

Verificarea cunoştinţelor teoretice se va efectua prin atestări la jumătatea şi la finele semestrului cu notarea de la 1 la 10 puncte. Itemii de control corespund obiectivelor operaţionale şi ponderii orelor în totalul cursului.

2. Evaluarea sumativă finală

Nota finală se constituie din media ponderată pentru laborator, două atestări, lucrarea individuală şi nota de examen. La evaluarea finală sunt admişi doar studenţii, care au îndeplinit toate lucrările de laborator şi lucrarea individuală şi au media pozitivă la două atestări.

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea în notarea (%)

Finală

Curentă

1. Examinarea continuă pe parcursul semestrului

Notarea activităţilor practice/lucrări de laborator (L)

60

35

Atestarea periodică prin lucrări de control (A)

25

Lucrări practice individuale ( proiect RC) (P)

25

Alte activităţi (referate, eseuri, traduceri) (I)

15

Nota semestrială S = 0,35*L+0,25*P+0,25*A +0,15*I

100

2. Examen sumativ

Rezultatele de la examenul final (E)

40

Nota finală în borderou F = 0,6*S + 0,4*E

Atestările curente şi examenul final se susţin pe platforma de e-learning Moodle prin teste grilă.

X. Referinţe bibliografice Bibliografie obligatorie

 1. Tanenbaum A. Reţele de calculatoare. Ed. IV Agora, 2004 (în rusă de acelaşi autor „Compiuternie seti”)

 2. Bragaru T., Sibisrki T., Sibirski V. Osnovi Kompiuternih setei. Chişinău, CEP USM, 2004.

 3. Olifer V.G. Olifer N.A. Compiuternie seti. Printsipi, tehnologhii, protocoli. –Piter, 2004

Bibliografie facultativă

 1. Bolun I., Covalenco I. Bazele informaticii aplicate. ASEM, Chişinău, 2003 (Iasi, Bonitas, 2004)

 2. Năstase Fl. Arhitectura reţelelor de calculatoare. Ed economică, Bucureşti, 1999

 3. Naumann. Kompiuternaia seti: proektirovanie, sozdanie, obslujivanie. Moskva, 2000.

Referinţe pe Internet

 1. Situl cursului „Reţele de calculatoare”: http://moodle.usm.md

 2. http://ro.wikipedia.org

 3. http://ru.wikipedia.org

 4. www.baumantraining.com

 5. www.olifer.co.uk

 6. ftp://ftp.vsma.ac.ru/pub/distrib/microsoft/visio

 7. www.intuit.ru etc.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]