Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Curricululm RC_Integral+Titul MkTik.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
1.34 Mб
Скачать

pag. 10 din 10

I. Preliminarii

Cursul Reţele de calculatoare (RC), zise şi reţele informatice, prezintă bazele reţelelor şi principalelor tehnologii informatice şi se adresează studenţilor anului II, semestrul 3, specialităţile Informatică (I), Informatică Aplicată (IA), „Managementul Informaţional” (MnI), şi studenţilor anului III, sem.5 specialităţile Matematică (M), Matematică Aplicată (MA).

Alături de studierea principiilor de bază se examinează cele mai importante noţiuni şi caracteristici ale hardware-ului şi software-ului de reţea. Se face o privire de sinteză asupra celor mai populare protocoale ale stivei de protocoale TCP/IP şi corespunderea lor modelului OSI. Se studiază principiile de funcţionare a echipamentului de reţea şi interacţiune subreţelelor (repetoare/ concentratoare, punţi/comutatoare, rutere); se examinează tehnici de bază în asigurarea securităţii.

Pregătirea practică a studenţilor se realizează în cadrul orelor de laborator şi lucrului individual de planificare a unei reţele locale (LAN – Local Area Network).

II. Competenţe

Competenţele generice ţin de planificarea, realizarea şi exploatarea LAN-urilor corporative şi de domiciliu. Competenţele specifice se referă la şi elaborarea diagramelor cu MS VISIO, configurarea utilajului de reţea MikrotikRB cu WinBox, exploatarea posibilităţilor software-ului Mikrotik RouterOS şi a utilitarelor TCP/IP pentru configurarea, diagnosticarea şi administrarea a reţelei.

III. Obiective generale

La nivel de cunoaştere şi înţelegere (curs)

 • Se relateze despre caracteristicile de bază, domeniile de utilizare a reţelelor, diagramele logice şi fizice de reţea, instrumente de realizare a diagramelor;

 • Să definească conceptul de reţea, subreţea, inter-reţea, nod intermediar şi nod final;

 • Să distingă reţele punct - la - punct şi reţele cu difuzare, reţele cu comutare de pachete/ circuite/mesaje, reţele locale/metropolitane/ globale, topologii logice/fizice/de comunicare (stea, inel, magistrală, combinate), reţele P2P şi reţele client-server;

 • Să relateze despre instrumentele active (componentele hardware) de construire a reţelelor de calculatoare şi principiile de funcţionare a lor (hub, switch/bridge, router, medii de transmisie);

 • Să relateze despre trei moduri de adresare în reţele (MAC, IP, DNS), clasele adreselor IP, numărul maximal de reţele şi noduri pe clase, ierarhia numelor în cadrul DNS, rutarea CIDR;

 • Să explice funcţiile fiecărui nivel conform modelului OSI;

 • Să explice funcţiile fiecărui nivel conform modelului TCP/IP;

 • Să explice principalele funcţii ale protocoalelor TCP/UDP, IP;

 • Să explice principiile generale ale funcţionării LAN-urilor IEE-802.x (Ethernet, TokenRing, Token Bus, Fast Ethernet);

 • Să relateze despre caracteristicile de bază ale standardelor Ethernet;

 • Să motiveze diversitatea obiectivă a reţelelor, necesitatea segmentării/interconectării lor;

 • Să descrie principiile, modurile şi utilajele de interconectare a reţelelor conform nivelelor OSI (hub, switch/bridge, router);

 • Să descrie principiile de funcţionare a punţilor/comutatoarelor, routerelor (tabelul de rutare, rutarea statică/dinamică, algoritmi de rutare);

 • Să caracterizeze mediile de cablate de transmisie (cablul coaxial, torsadat, de fibra optică) şi fără fir (unde radio);

 • Să relateze despre modurile de asigurare securităţii în reţele la diferite niveluri OSI;

 • Să explice principiile de filtrare, criptare şi VPN pentru asigurarea securităţii în reţele.

La nivel de aplicare

 • Să utilizeze posibilităţile Microsoft Visio pentru realizarea digramelor de reţea;

 • Să utilizeze posibilităţile Router OS pentru administrarea unui router Mikrotik;

 • Să utilizeze posibilităţile utilitarelor TCP/IP de diagnostică a reţelei;

 • Să instaleze, configureze un router MikrotikRB cu Winbox şi CLI.

La nivel de integrare

 • Să planifice o reţea în baza standardelor nivelurilor I-III OSI şi produselor Mikrotik;

 • Să argumenteze structurarea şi legăturile dintre segmentele de reţea;

 • Să configureze această reţea;

 • Să administreze această reţea.

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei

din planul de studii

Denumirea programului de master

Responsabil de disciplină

Semestrul

Total ore

Evaluarea

Nr. de

credite

Total

inclusiv

C

S

L

LI

F03O016

I

T. Bragaru

3

150

30

0

30

90

Examen

5

Legendă:

C – Curs; S – Seminar; L – Laborator; LI – Lucru individual

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]