Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум з процесу.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
112.64 Кб
Скачать

Тема 1. Поняття, суть, завдання та система кримінального провадження України. Предмет і система курсу План заняття

 1. Поняття кримінального провадження.

 2. Історичні форми кримінального процесу.

 3. Завдання кримінального провадження України

 4. Кримінально-процесуальна форма

 5. Система кримінального провадження (стадії провадження).

 6. Кримінально-процесуальні відносини.

 7. Кримінально-процесуальні функції.

 8. Кримінально-процесуальні гарантії.

 9. Кримінально-процесуальне право в системі інших галузей вітчизняного права.

 10. Наука кримінального процесуального права. ЇЇ предмет і завдання.

Нормативний матеріал та судова практика

 1. Конституція України 1996р.: статті 3,6,8,21,22.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК України) від 13 квітня 2012 року: . статті 2,3 (п.п.5, 6, 19,24).

 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997 р. (Преамбула, п.п. 1,2,7).

Додаткова спеціальна література

 1. Альперт С. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб’єкти.: Конспект лекцій. - Харків: НЮАУ,1995. – 28с.

 2. Аленін Ю, Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. – 2003. - №4.

 3. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 251с.

 4. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М.: 1975. – 175с.

 5. Володина Л.М. Цели и задачи уголовного процесса// Государство и право. – 1994. №11. – С.126-132.

 6. Горбачов О., Кривобок В. Завдання кримінального судочинства: витоки, зміст, реалізація // Право України . – 2001, - №8. – с.34-37.

 7. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. - Л.: 1982. – 112с.

 8. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 176с.

 9. Маляренко В.Т. Про завдання кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №6.

 10. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів в кримінальних справах. Теорія, методика, зразки документів: Навч. посібник.- К.: 1992. – 216с.

 11. Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. – Калининград: 1977. – 239с.

 12. Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Нац. Акад.. МВС України. – К.: 2001. – Вип..1.

 13. Павлишина А.А. Ціль сучасного кримінального процесу України // Право України. – 2009.– №2. – С. 134-138.

 14. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. – Харків „Арсіс”, 2002. – 160с.

 15. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. - СПб.: «Наука», 2000. – 224с.

 16. Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України. – 2001. №8. С.80-83.

 17. Якуб М. Л. Процесуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.-М.:1981. - 144с.

 18. Шпилев В.Н. Содержание и форма уголовного судопроизводства. – Минск: изд-во БГУ, 1974.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.