Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум з процесу.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
112.64 Кб
Скачать

Нормативний матеріал та судова практика

 1. Конституція України. Статті 8, 9, 19, 22, 26, 80, 92 (п.п. 1,2,14), 105, ч. 3 ст. 126, 152.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Прийнятий 13 квітня 2012р. (статті 4,5,6,7, 519-523; 542-544; прикінцеві та перехідні положення.

 3. Закон України від 07.02.2002 р. „Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010р. (Ст. 48, 57, ч.3, ст. 62.).

 4. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. Ст. ст. 22, 24, 26, 27, 29-31, 37, 39.// Кримінально-процесуальний кодекс з постатейними матеріалами / за ред. Шибіко В.П. – К.: Юрінком Інтер, 2000, с. 155-166.

 5. Віденська конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. (глава 2) //Там само, с. 175-184.

 6. Закон України «Про прокуратуру» від 5 грудня 1991р. з наступними змінами і доповненнями.

 7. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012р. №5076/VІ (ст. 19, 21, 22, 23, 25).

 8. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (Відомості ВРУ, 2006, №30, ст.260.)

 9. Закон України „Про громадянство України” від 18 січня 2001р.

 10. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (Відомості ВРУ, 2012 №19-20, ст.. 179, статті 2,3,23).

 11. Закон України „Про статус народного депутата України” від 17 листопада 1992 р. (ст. 27) // Там само, с. 199.

 12. Закон України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. (ст.. 20) // Там само, с. 200.

 13. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затверджене Указом Президента України 10.06.1993 р. // Там само, с.193.

 14. Положення про торговельне представництво України за кордоном (ст.ст. 1,3,7), затверджене Указом Президента України від 17 серпня 1993 р. \\ Голос України, 1993, 26 серпня.

Додаткова спеціальна література

 1. Депутатська недоторканність: (Сучасна парл. та судова практика / За заг. ред. О.В. Задорожного: - К.: Логос, 2004.

 2. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права. – Харків, 2004.

 3. Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України – Харків: „Консум” , 2005 (розділ 3).

 4. Філатов В.М., Солодкий С.А. Застосування норм міжнародних договорів і рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2004. № 7.

 5. Чаюн М.Г., Кириченко Ю.М., Кидисюк Р.А. та ін. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997 – 2003 року). – К.: Атіка, 2003. (Передмова).

Питання для самоконтролю

 1. Що є джерелом кримінального-процесуального права?

 2. Які нормативні акти є формою кримінального, процесуального права?

 3. Яка роль Конституції України як джерела кримінально-процесуального права?

 4. Які Ви знаєте міжнародні багатосторонні договори (міжнародно-правові акти: декларації, пакти, конвенції), які регулюють кримінальні-процесуальні відносини і згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ратифіковані)?

 5. Які є основні закони, що регламентують кримінальне провадження в України?

 6. Яка структура Кримінального-процесуального кодексу України? Коли він був прийнятий та введений в дію?

 7. Яке значення мають рішення Конституційного Суду України для регулювання кримінальних, процесуальних відносин?

 8. Яке значення для кримінального провадження мають рішення Європейського суду з прав людини?

 9. В чому полягає суть і значення для кримінального судочинства роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що містяться у його постановах?

 10. На кого розповсюджується і яке значення мають для кримінального провадження накази та інші акти нормативного характеру Генерального прокурора України?

 11. Які є види кримінальних-процесуальних норм?

 12. Яке співвідношення кримінального-процесуальної норми і статті кримінально-процесуального закону?

 13. Яка структура кримінальної-процесуальної норми?

 14. Чи допускається застосування кримінально-процесуального закону за аналогією?

 15. На якій території діє кримінальний-процесуальний закон України?

 16. Як він діє в часі?

 17. На яких осіб розповсюджує свою дію кримінальний - процесуальний закон України?

 18. Чи має кримінально - процесуальний закон зворотну силу?

 19. В чому полягає суть імунітету посадових осіб, що виконують особливі за своєю вагою і значенням функції у державі, і які це посадові особи? В чому знаходить прояв даний вид імунітету?

 20. Які Ви знаєте імунітети стосовно дії кримінального-процесуального закону України, пов’язані з міжнародними відносинами?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.