Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум з процесу.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
112.64 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. В чому полягає суть кримінального провадження?

 2. Які історичні форми (моделі) мав кримінальний процес?

 3. Які завдання кримінального провадження України?

 4. В чому полягає суть і яке поняття правосуддя?

 5. В якому співвідношенні знаходяться поняття „правосуддя", "кримінальне провадження" і "судочинство щодо кримінальних правопорушень"?

 6. Який механізм кримінально-процесуального регулювання? Назвіть його елементи.

 7. Яка система кримінального провадження?

 8. Види кримінальних проваджень

 9. Що слід розуміти під стадією кримінального провадження?

 10. Які є стадії у кримінальному провадженні України?

 11. Що таке кримінальні процесуальні відносини, які є їх види та в чому полягає їх особливість?

 12. Що собою становлять кримінальні процесуальні гарантії?

 13. Які обов’язки державних органів є кримінально-процесуальною гарантією?

 14. Які кримінальні процесуальні гарантії особи закріплені в Конституції України?

 1. Що слід розуміти під кримінальною процесуальною функцією?

 2. Які функції властиві кримінальному провадженню?

 3. Що слід розуміти під кримінально-процесуальною формою?

 4. Назвіть ознаки процесуальної форми?

 5. Що слід розуміти під «належною правовою процедурою».

 6. У якому співвідношенні знаходиться кримінально-процесуальне право з кримінальним (матеріальним) правом та іншими галузями права?

 7. Якими є предмет і завдання науки кримінального провадження (кримінально-процесуальної доктрини)?

Завдання і задачі

1. Які з приведених нижче положень згідно ст.2 КПК України становлять завдання кримінального провадження (кримінального судочинства):

а) виявлення правопорушень;

б) швидке, повне і неупереджене розслідування і судовий розгляд кримінальних правопорушень;

в) викриття винних у вчиненні злочинів;

г) правильне застосування Закону (як матеріального, так і процесуального), з метою, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і жодний невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу;

д) виконання вироку і виправлення та перевиховання засуджених;

е) сприяння зміцненню законності і правопорядку;

ж) сприяння відверненню і викоріненню кримінальних правопорушень;

з) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального правопорушення;

і) виховання громадян в дусі неухильного дотримання Конституції України, її законів та правил соціального співжиття;

й) захист майнових та пов'язаних з майновими прав і інтересів потерпілих від злочинів.

к) застосування до кожного учасника кримінального провадження правової процедури.

2. Наведіть в наведеному нижче переліку стадії кримінального процесу:

а) проведення перевірки повідомлень про кримінальне правопорушення;

б) внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань

в) порушення кримінальної справи;

г) досудове розслідування;

д)підготовче судове засідання;

е) попереднє дізнання;

є) судове слідство;

ж) судовий розгляд справи;

з) судові дебати;

і) ухвалення судового рішення;

й) виконання судових рішень;

к) апеляційне провадження;

л) провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру;

м) касаційне провадження;

н) провадження за нововиявленими обставинами;

о) провадження щодо неповнолітніх;

п) провадження у Верховному Суді України.

3. Оберіть із перерахованих нижче положень ті з них, які є кримінально-процесуальними процесуальними функціями:

а) виявлення кримінальних правопорушень;

б) обвинувачення;

в) захист обвинуваченого;

г) досудове розслідування кримінального провадження;

д) віддання до суду обвинуваченого;

е) розгляд і вирішення справи про кримінальне правопорушення судом;

ж) підтримання цивільного позову;

з) захист від цивільного позову;

і) захист порушених кримінальним правопорушенням майнових та особистих немайнових прав та інтересів потерпілих осіб;

й) попередження кримінальних правопорушень і виховання громадян в дусі поваги до закону і правил соціального співжиття.

 1. Складіть схему системи кримінального провадження за таким зразком:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.