Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практичні заняття.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
117.76 Кб
Скачать

Бухгалтерський облік і аудит (спеціальність «Менеджмент» курс третій) Перелік тем (18 практичних занять)

Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку.

Тема 2. Історія становлення та розвиток бухгалтерського обліку в Україні.

Тема 3. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Тема 4. Бухгалтерський баланс.

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.

Тема 6. Класифікація рахунків в бухгалтерському обліку.

Тема 7. Документація та інвентаризація.

Тема 8. Оцінка і калькулювання.

Тема 9. Форми бухгалтерського обліку.

Тема 10. Облік господарських процесів.

Тема 11. Фінансова звітність підприємства.

Теми рефератів (доповідей) з курсу «бухгалтерський облік і аудит» для студентів спеціальності «Менеджмент»

 1. Загальні методологічні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку.

 2. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел і підрахунків.

 3. Облікові системи Стародавнього Сходу. Єгипет.

 4. Облікові системи Стародавнього Сходу. Стародавній Вавилон.

 5. Облікові системи Стародавнього Сходу. Іудея.

 6. Облікові системи Стародавнього Сходу. Персія.

 7. Облікові системи Стародавнього Сходу. Індія.

 8. Облікові системи Стародавнього Сходу. Китай.

 9. Розвиток бухгалтерського обліку в античному світі. Греція.

 10. Розвиток бухгалтерського обліку в античному світі. Рим.

 11. Перші зразки розвиненого обліку (уніграфічний, диграфічний та камеральний облік).

 12. Розповсюдження ідей подвійного запису в Італії. Становлення староіталійської та новоіталійської школи бухгалтерського обліку (Х – ХVII ст.).

 13. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Іспанії (Х – ХVII ст.).

 14. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Голландії (Х – ХVII ст.).

 15. Розвиток бухгалтерського обліку в середньовічній Франції (Х – ХVII ст.).

 16. Становлення італійської школи бухгалтерського обліку: ломбардської, венеціанської, тосканської (ХІХ ст.).

 17. Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку (ХІХ ст.).

 18. Становлення німецької школи бухгалтерського обліку. Започаткування теорій балансоведення і калькулювання (ХІХ ст.).

 19. Позитивізм в обліку: англомовний світ (ХІХ ст.).

 20. Російська школа: основні принципи побудови бухгалтерського обліку (ХІХ ст.).

 21. Бухгалтерський облік в Німеччині: розвиток теорії балансоведення (ХХ ст.).

 22. Бухгалтерський облік у Франції: економічний і юридичний напрямок (ХХ ст.).

 23. Бухгалтерський облік в США: психологічний аспект. Прибуток – центральна категорія обліку (ХХ ст.).

 24. Розвиток бухгалтерського обліку в Росії в період з 1917 по 1921 рр.

 25. Бухгалтерський облік у період НЕПу (1921 – 1929 рр.).

 26. Розвиток бухгалтерського обліку в 30 – 50 – ті роки ХХ ст.

 27. Облік на території України в дослав’янський період.

 28. Облікова практика в Українському Причорномор’ї в добу античності.

 29. Облікова практика в Київській Русі та Галицько - Волинському князівствах.

 30. Облік на українських землях у середні віки.

 31. Розвиток бухгалтерського обліку в Галичині у ХVIIІ – ХІХ ст.

 32. Формування і розвиток українського бухгалтерського обліку.

 33. Формування бухгалтерського обліку в підрозділах українського січового війська і армії УНР.

 34. Бухгалтерський облік в незалежній Україні та перспективи його розвитку.

 35. Бухгалтерський облік в системі наук.

 36. Міжнародні професійні бухгалтерські організації.

 37. Професія бухгалтера.

 38. Етика поведінки бухгалтера.

 39. Моделі бухгалтерського обліку.

 40. Система національних рахунків.

Структура реферату:

 • титульна сторінка;

 • зміст;

 • вступ;

 • виклад матеріалу з обов’язковим посиланням на літературу ([1, с.34] – перше джерело, 34 сторінка, обсяг – не менше 5 сторінок;

 • висновки;

 • список використаних джерел (не менше двох).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.