Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практичні заняття.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
117.76 Кб
Скачать

Тема 2. Історія становлення та розвиток бухгалтерського обліку в Україні.

Ця тема розглядається у реферативному вигляді.

Тема 3. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

 1. Предмет бухгалтерського облікую.

 2. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення.

 3. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.

 4. Метод бухгалтерського обліку.

Завдання 7.

Зазначені засоби виробничого підприємства згрупувати за двома видами: оборотні та необоротні.

Назва статті

Оборотні

Необоротні

1

Матеріали допоміжні

2

Оборотна тара

3

Будівля заводу

4

Сканер

5

Програма 1С-бухгалтерія

6

Незавершене виробництво

7

Запасні частини до верстата

8

Вантажний автомобіль

9

Готова продукція

10

Напівфабрикати

11

Довгострокова дебіторська заборгованість

12

Грошові кошти в касі підприємства

13

Земельна ділянка

14

Незавершене будівництво

15

Спецодяг працівників

16

Токарний верстат

Завдання 8.

Розподіліть господарські засоби підприємства за ступенем ліквідності:

Назва статті

Високоліквідні

Ліквідні

Неліквідні (малоліквідні)

1

Грошові кошти в касі підприємства

2

Виробничі запаси;

3

Нематеріальні активи

4

Цінні папери

5

Довгострокові фінансові інвестиції

6

Готова продукція

7

Основні засоби

8

Дебіторська заборгованість

9

Грошові кошти на рахунку

10

Товари

11

Безнадійна дебіторська заборгованість

12

Грошові документи

Завдання 9.

Дайте повну характеристику об’єктів обліку за всіма відомими класифікаціями:

 1. Нерозподілений прибуток;

 2. Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі;

 3. Резервний капітал;

 4. Бібліотечні фонди підприємства;

 5. Нематеріальні активи;

 6. Будівельні матеріали;

 7. Заборгованість банку за короткостроковою позикою;

 8. Меблі в офісі фабрики;

 9. Незавершене будівництво нового цеху фабрики;

 10. Незавершені вироби в цехах;

 11. Довгострокова дебіторська заборгованість;

 12. Будинок їдальні фабрики;

 13. Аванс виданий головному інженеру;

 14. Готове взуття на складі;

 15. Цільове фінансування підготовки і перепідготовки кадрів;

 16. Додаткові вкладення в підприємство;

 17. Будинок складу заготівельних матеріалів;

 18. Радіотелефони;

 19. Зразки нового взуття підприємства на виставці;

 20. Будинок відпочинку підприємства;

 21. Право користування автомобілем протягом 2-х років;

 22. Заборгованість підприємства з оплати праці працівникам;

 23. Взуття відвантажено покупцям, але ще не оплачене;

 24. Інструменти зі строком служби більше одного року;

 25. Право на користування землею;

 26. Заборгованість перед фондом соціального страхування;

 27. Виконання гарантійних зобов’язань;

 28. Спецодяг зі строком служби менше одного року, який знаходиться на складі;

 29. Машини та обладнання;

 30. Транспортні засоби.

Завдання 10.

Визначте вартість складових майна підприємства та джерел їх утворення, якщо: машини та обладнання – 5 тис. грн.;будівельні матеріали – 1 тис. грн.;будинки та споруди – 12 тис. грн.;кредиторська заборгованість – 3 тис. грн.;готова продукція на складі – 2 тис. грн.;готова продукція в цехах – 1 тис. грн.;статутний капітал – 15 тис. грн.;нерозподілений прибуток - ?;товарний знак – 3 тис. грн.;готівка в касі – 4 тис. грн.;заборгованість по оплаті праці – 5 тис. грн.

Складові майна

Вартість

Джерела утворення

Вартість

Основні засоби

Кредиторська заборгованість

Нематеріальні активи

Статутний капітал

Виробничі запаси

Нерозподілений прибуток

Незавершене виробництво

Заборгованість по оплаті праці

Готова продукція

Грошові кошти

Завдання 11. (Домашня робота)

Складіть перелік власного рухомого та нерухомого майна та визначте джерела їх утворення.

Кожен студент особисто складає перелік рухомого та нерухомого власного майна або майна своєї родини, визначає вартість кожної складової цього майна, а потім визначає джерела його утворення.

Завдання виконується з використанням приблизних – умовних даних.

Завдання 12.

Які елементи методу бухгалтерського обліку наведені нижче (спостереження, вимірювання, систематизація (групування), узагальнення, тобто документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, подвійний запис, баланс та звітність) використані при здійсненні та обліку наведених господарських операцій?

 • визначено собівартість 100 одиниць готової продукції;

 • на підставі наказу видано заробітну плату працівникам підприємства;

 • складено баланс та звіт про фінансові результати діяльності підприємства;

 • на бухгалтерському рахунку відображено нарахування зносу;

 • здійснено уцінку матеріальних цінностей;

 • встановлено факт нестачі товарів на складі;

 • куплено основні засоби за рахунок грошових коштів підприємства.

Тестовий контроль знань № 1 по темах:

Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку.

 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.

 2. Види господарського обліку.

 3. Функції, вимоги та завдання бухгалтерського обліку.

 4. Вимірники бухгалтерського обліку.

Тема 3. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

 1. Предмет бухгалтерського облікую.

 2. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення.

 3. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.

 4. Метод бухгалтерського обліку.

Контрольна робота № 1 по темах:

Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку.

 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.

 2. Види господарського обліку.

 3. Функції, вимоги та завдання бухгалтерського обліку.

 4. Вимірники бухгалтерського обліку.

Тема 3. Предмет і метод бухгалтерського обліку.

 1. Предмет бухгалтерського облікую.

 2. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення.

 3. Господарські процеси як об’єкт бухгалтерського обліку.

 4. Метод бухгалтерського обліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.