Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
praktich_roboti.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
549.38 Кб
Скачать

8.Контрольні запитання

1. Дати визначення: підзвітної особи, службового відрядження.

2.Як визначають суму авансу на відрядження?

3. Яке може бути сальдо на рахунку 30, 31, 372 і що воно означає?

4.Де в балансі відображається сальдо?

Де ведеться аналітичний облік рахунків з підзвітними особами.

5. Як ведеться синтетичний облік?

6. Назвати облікові документи по розрахунках з підзвітними особами.

7. Хто визначає термін відрядження?

8. Яким нормативним документом регламентується термін відрядження, назвіть мінімальні та максимальні терміни.

9. Підбиття підсумків заняття та оцінка виконаної роботи.

Після виконання практичної роботи.

Студент повинен знати: порядок складання касових ордерів, звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт.

Студент повинен вміти: складати касові ордери, звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт.

10. Домашнє завдання :

Повторити тему «Облік грошових коштів та розрахункових операцій»,

оформити практичну роботу № 4.

Практична робота № 5 Тема: «Облік основних засобів, нематеріальних активів та виробничих запасів»

Робоче місце: Кабінет 48 бухгалтерського обліку.

Тривалість занять: 2 години

Матеріально технічне забезпечення: Інструкційна картка, план рахунків бухгалтерського обліку, первинні документи з обліку основних засобів, альбом первинних документів, збірник типових бухгалтерських проводок, комплект завдань, калькулятори.

1. Організаційна частина заняття.

2. Повідомлення теми, формулювання мети й основних завдань.

Мета: Навчити студентів заповнювати первинні документи по руху основних засобів

3. Актуалізація опорних знань.

1. Перерахуйте усі випадки використання приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою ОЗ-1.

2. Назвіть первинний документ з обліку основних засобів, який використовується для оформлення, отримання і вибуття окремих об’єктів основних засобів.

3. Що є об’єктом аналітичного отримання і основних засобів?

4. Назвіть основні шляхи надходження основних засобів на підприємство.

4.Мотивація навчальної діяльності

5. Методичні вказівки по виконанню практичної роботи.

  1. Уважно прочитайте завдання.

  2. На підставі запропонованих даних ( завдання 1. ) заповнити первинні документи.

  3. В роботі використовуйте: облікову техніку, альбом первинних документів, форми названих документів з обліку основних засобів.

4. В завданні 1 необхідно скласти бухгалтерські проводки за ситуацією «перша подія - надходження основного засобу, друга подія – оплата вартості придбаного необоротного активу».

5. Зробити необхідні розрахунки, записати в таблицю № 1.

6. В завданні 2 вказати необхідні первинні бухгалтерські документи, розрахувати суми, скласти проводки, записати в таблицю

7. Заповнити форму ОЗ – 1 «Акт приймання - здачі».

8. Скласти бухгалтерські проводки у таблиці.

Таблиця № 1

з/п

Первинний документ

Зміст господарської операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

При розв’язанні задач треба знати, що господарські операції з основними засобами на підприємстві оформляють первинною обліковою документацією. Ці основні форми затверджені Міністерством статистики України 29.12.95 №352.

Залежно від видів основних засобів аналітичний облік ведуть в інвентарних картках обліку основних засобів.

При оформленні приймання основних засобів акт складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначуваною наказом керівника.

При оформленні внутрішнього переміщення акт виписують в двох примірниках працівник відділу або цеху і здавач. Перший примірник з розпискою одержувача і здавача передається в бухгалтерію, а другий залишається у відділі удавача.

При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт складають в двох примірниках.

При передачі основних засобів іншому підприємству за плату акт складають в трьох примірниках. Перший залишається у підприємства, що здає і додається до звіту, другий додається до повідомлення на передачу, третій передається особі, яка приймає основні засоби.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]