Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_z_Ped_praktiki_III_kursu_litnya.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
427.37 Кб
Скачать

Тема 2. Методика організації і проведення різних форм і методів виховної роботи з дітьми в оздоровчому таборі з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей

   1. Методика організації самообслуговування дітей в оздоровчому таборі.

   2. Методика проведення лінійки, вогнищ, мітингів та маніфестацій.

   3. Методика проведення екологічних акцій, спрямованих на охорону природи в таборі та за його межами.

   4. Оздоровча робота з дітьми в таборі та за його межами. Режим дня. Заходи, спрямовані на охорону життя та здоров'я дітей.

Література

    1. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: Учебно- метод. пособие. - М.: Владос, 1999. - 176 с.

    2. Формы и методы организации досуга и оздоровления детей в условиях летнего лагеря // Воспитание школьников. - 2002. -№5. -С.45-53.

    3. Про посилення робота навчальних та оздоровчих закладів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності дітей у літній період // Інформаційний збірник МОН. - 2005. - №11-12. - С.45-48.

    4. Гігієна і санітарія при організації літнього відпочинку в умовах оздоровчих та спортивно-трудових таборів: Методичні рекомендації для вихователя / Авт.-укл. В.І.Антонік, І.П.Антонік. - Кривий Ріг: КДПУ, 2004. - 23 с.

Тема 3. Виховна роль національних традицій,

ритуалів, символів при організації та проведенні різних

форм роботи з дітьми в оздоровчому таборі

     1. Основні символи, що використовуються в дитячих оздоровчих таборах та їх функціональне призначення.

     2. Основні ритуали, притаманні дитячому оздоровчому табору.

Література

      1. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. посібник / Є.І.Коваленко, А.І.Коропчук та ін. - К.: ІЗМН, 1997.-250 с.

      2. Друзь З.В. Хрестоматія з методики виховання особистості: Настільна робоча книга: У 3-х тг. - Т.1.: Загальні питання теорії і методики виховання особистості в контексті кредитно-модульної системи підготовки фахівців: Навч.- методичне видання. - Кривий Ріг, 2007. - 656 с.

      3. Сценарії народних свят / Упор. Л.Курінчук. - К.: Шкільний світ, 2003.- 112 с.

IV. Програма тижневого інструктивно-тренувального збору з підготовки студентів до літньої педагогічної практики у дитячих оздоровчих таборах

Тижневий інструктивно-тренувальний збір (ІТЗ) з підготовки студентів III курсу до літньої педагогічної практики проводиться за наявності навчальної бази і відповідного фінансування.

Тематичний план ІТЗ з підготовки студентів до літньої педагогічної практики


Теми семінарських занять

Год.

1

Основні вимоги до організації діяльності вожатого

2

2

Логіка розвитку табірної зміни

2

3

Виховні можливості тимчасового дитячого колективу

2

4

Організація дозвілля дітей

2

5

Ігрова діяльність у таборі

2

6

Самоврядування у таборі

2

7

Охорона життя та здоров'я дітей

2

8

Правові основи роботи педагога в дитячому оздоровчому закладі

2

9

Методика організації фізкультурно-оздоровчої роботи

2

10

Зміст та форми туристсько-краєзнавчої роботи

2

11

Основи безпеки життєдіяльності дітей в оздоровчому таборі

2

12

Методика організації естетичного виховання на базі пісенного матеріалу

4

13

Шляхи формування у вихованців оздоровчого табору елементарних технічних, трудових та художніх умінь та навичок

4

Всього годин:

ЗО

1ТЗ є важливим елементом у структурі підготовки студентів до результативного виконання посадових обов'язків вожатого дитячого оздоровчого табору. Його програма включає в себе семінарські заняття (ЗО год.), спрямовані на озброєння студентів знаннями та практичними вміннями ефективно планувати діяльність загону на основі плану загальнотабірної виховної роботу, організовувати дозвілля дітей, реалізувати естетичне, громадянське, екологічне, валеологічне, фізичне, трудове виховання тощо.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]