Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - Конспект.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
272.9 Кб
Скачать

ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

Конспект лекцій

Тема 1. Система вищої освіти в Україні. Державні стандарти вищої освіти в Україні.

Лекція 1.1

Тема: ” Вступ. Система вищої освіти в Україні”

План:

 1. Вступ.

 2. Система вищої освіти в Україні.

 3. Управління вищою освітою.

Мета: ознайомлення з навчальною дисципліною „Введення в спеціальність”, а також з системою вищої освіти в Україні та її управлінням.

Зв’язок з іншими дисциплінами: Історія України, Основи права.

1. Перехід України до соціально-орієнтованої ринкової економіки висуває нові вимоги до підготовки спеціалістів із вищою освітою, яким належить вирішувати надзвичайно важливі і складні проблеми підвищення ефективності праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях.

Головною метою нинішнього етапу є глибока і органічна інтеграція всієї національної системи із загальноєвропейською.

Навчальна дисципліна „Введення в спеціальність” є однією з дисциплін у підготовці фахівців до практичної діяльності і спирається на набуті знання під час вивчення дисциплін „Основи економіки”, „Економічна географія” загальноосвітньої середньої школи.

Предметом дисципліни є:

 • Система знань, системи законів, концепцій, категорій, методів та інструментарію.

 • Зміст, характер та сфери професійної діяльності техніка-технолога з перевезень.

 • Методичні та організаційні засади навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Основною метою вивчення дисципліни є розкриття дійсного стану та перспектив розвитку вибраної спеціальності, ролі служб організації пасажирських перевезень та служб організації вантажних перевезень на авіапідприємствах різних форм власності.

Основними задачами є:

 • Прищеплення любові до майбутньої професії.

 • Ознайомлення із загальними питаннями вищої школи в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету (КК НАУ).

 • Ознайомлення із професійними вимогами до фахівців, необхідними практичними вміннями та навичками.

Навчальна дисципліна „Введення в спеціальність” пов’язана з іншими дисциплінами, такими як „Загальний курс транспорту”, „Транспортні засоби”, „Аеропорти та основи їх експлуатації”, „Організація вантажних перевезень”, „Авіаційні пасажирські перевезення”.

2. Вища освіта є складовою системи освіти в Україні, що визначено Законом України „Про освіту”. Вона забезпечує наукову, професійну та практичну підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: „Молодший спеціаліст”, „Бакалавр”, „Спеціаліст, магістр”.

Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації:

 • перший – технікум, училище, інші прирівняні до них навчальні заклади (молодші спеціалісти).

 • другий – коледж, інші прирівняні до них навчальні заклади (бакалаври).

 • третій і четвертий рівні – інститут, консерваторія, академія, університет (спеціаліст, магістр).

Основні рівні

Вищі навчальні заклади

Освітньо-кваліфікаційні

рівні

Рис.1.1. Структура ступеневої вищої освіти в Україні.

Структура вищої освіти в Україні розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями. В системі вищої освіти функціонують вищі навчальні заклади державної та інших форм власності.

Потенціали вищої освіти у розрізі областей суттєво нерівномірні, що обумовлено впливом соціально-економічної ситуації та розвитком інфраструктури виробничої та невиробничої сфер регіону.

3. Управління освітою здійснюється державними органами управління та органами громадського самоврядування.

До державних органів управління вищою освітою належать: Міністерство освіти і науки України, центральні органи виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади освіти, Вища атестаційна комісія України, Державна акредитаційна комісія.

Органами громадського самоврядування є: всеукраїнський з’їзд працівників освіти; загальні збори колективу навчального закладу; районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників.

Органи громадського самоврядування в освіті вносять пропозиції щодо формування державної політики у сфері освіти.

На сучасному етапі розвиток вищої освіти в Україні слід розглядати у контексті тенденцій інтеграції в Європейське співтовариство, що потребує структурних перетворень в усій системі, чіткої законодавчої і нормативно-правової баз, та підвищення рівня інформатизації навчального процесу з доступом до різноманітних міжнародних інформаційних мереж та систем.

Наступне заняття: практичне заняття на тему: „Система вищої освіти України”

Самостійна робота №1Перспективи розвитку системи вищої освіти України”.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.