Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Організація торгівлі 21-30.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
07.10.2019
Размер:
3.34 Mб
Скачать
  1. Сутність товаропостачання, фактори, які впливають на його ефективність та основні вимоги до організації.

Суть товаропостачання роздрібної торгівельної мережі

Товаропостачання роздрібної торговельної мережі — це комплекс комерційних і технологічних операцій, спрямованих на доведення товарів до роздрібної торговельної мережі в кількості та асортименті, що відповідають попиту населення.

Товаропостачання є необхідною передумовою доведення товарів від виробництва до споживання, задоволення попиту населення та реалізації товарів. основною цільовою метою товаропостачання є безперебійне доведення до роздрібної торговельної мережі товарів, необхідних для задоволення попиту населення.

Зміст товаропостачання. У товаропостачанні роздрібної торговельної мережі виділяються такі основні заходи (стадії процесу товаропостачання): визначення потреби в товарах; вибір джерел товаропостачання і постачальників товарів; встановлення раціональних схем постачання; укладення угод на постачання товарів (договорів поставки, купівлі-продажу товарів); оперативний контроль за виконанням договорів поставки; вибір форм товаропостачання; визначення раціональної частоти доставки й оптимальних розмірів партій завезення товарів; організація доставки товарів у магазини; приймання товарів і його документальне оформлення.

Від організації товаропостачання залежить повнота і стабільність асортименту товарів на роздрібних торговельних підприємствах, розмір товарних запасів, швидкість обігу товарів, розмір витрат з доведення товарів до торговельної мережі, фінансово-економічні показники діяльності торговельних підприємств.

На організацію товаропостачання впливають об'єктивні та суб'єктивні фактори (рис. 9.1).

Об'єктивні фактори:

  • торговельно –організаційні (організація торгово-оперативних і технологічних процесів + чисельність, склад, розташування роздріб. торг. мережі + характер асортименту + обсяги товарообігу підприємств + чисельність, стан і розташування об’єктів складського господарства)

  • виробничі (розвиток, розташування, спеціалізація, сезонність виробництва, наявність товару)

  • транспортні (наявність транспортних зв’язків між магазинами і джерелами товаропостачання + стан доріг, наявність і структура транспортних засобів)

Суб’єктивні фактори:

  • достовірність комерційної інформації, яка використовується для визначення потреби в товарах

  • рівень управління процесом товаропостачання

  • кваліфікація працівників, які визначають потребу в товарах

Раціональна організація товаропостачання ґрунтується на дотриманні таких основних вимог:

1) завезення товарів у роздрібні торговельні підприємства відповідно до обсягів та структури попиту населення і змін кон'юнктури торгівлі;

2) ритмічне постачання товарів у роздрібну торговельну мережу в широкому асортименті й потрібній кількості, з урахуванням встановленого для торгового об'єкта обов'язкового асортиментного переліку та стану його устаткування торговотехнологічним обладнанням (зокрема, холодильним обладнанням для зберігання швидкопсувних товарів);

3) встановлення розмірів партій завезення з урахуванням наявних товарних запасів, обсягів одноденної реалізації і прийнятої періодичності завезення;

4) визначення джерел постачання й найбільш ефективних у певних умовах форм і методів товаропостачання з урахуванням стану розвитку виробництва товарів (його обсягу, широти, глибини, конкурентоспроможності асортименту товарів, що випускаються), стану розвитку інфраструктури ринку й транспортних зв'язків, складності асортиментної структури закупівлі товарів, територіальної віддаленості постачальників від торговельного підприємства;

5) визначення кількості товарів і частоти їх завезення відповідно до типу, спеціалізації й потужності торговельного підприємства, забезпечення його відповідними площами для зберігання і технологічним обладнанням (особливо холодильним);

6) забезпечення мінімальних витрат на завезення та зберігання товарів у роздрібній торговельній мережі, належної якості обслуговування покупців і отримання бажаного прибутку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.