Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Реферат. Товарознавство. Послуги.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.10.2019
Размер:
40.12 Кб
Скачать

Київський національний торговельно-економічнийуніверситет

РЕФЕРАТ

з дисципліни: Товарознавство. Послуги

НА ТЕМУ: СУЧАСНИЙ СТАН ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ

В УКРАЇНІ ТА В СВІТІ

Студентки 3 курсу

групи 5с, заочної форми навчання, ФТМ

…..

Викладач …..

Київ 2017

ЗМІСТ

1 Роль та значення послуг зв’язку для населення……........................................3

2 Аналіз статистичних даних щодо надання послуг зв’язку в Україні та в світі………………………………………........................................................4

3 Основні нормативно-технічні документи, що регламентують надання послуг зв’язку………………………………………….…………………………5

4 Характеристика основних видів послуг зв’язку.……………………………...6

5 Пропозиції щодо удосконалення якості надання послуг зв’язку…………12

Список використаної літератури

1 Роль та значення послуг зв’язку для населення

Економічні регулятори в умовах ринку є пріоритетними. Але, для більш оперативного розвитку в усіх сферах діяльності й стимулювання споживача в користуванні тими або іншими послугами, придбанні товарів важливе значення має комплексне використання економічних і адміністративних регуляторів діяльності різних суб'єктів ринку, в тому числі і телекомунікаційних.

Стратегія ділової активності на ринку телекомунiкацiйних послуг полягає у визначенні напрямів та засобів реалізації цілей оператора (провайдера) на всіх секторах ринку, якi наповнюються телекомунiкацiйними послугами впродовж певного часу: середньої та довгострокової тривалості. Ринкова стратегія розробляється на основі результатів дослідження ринкової кон’юнктури, поведінки конкурентiв, iнших аспектів стосовно послуги з якою оператор виходить на ринок.

Ринкова стратегія може розроблятися для одержання максимального ефекту (прибутку), незалежно вiд ризику. При цьому завдання перiодично коригуються внаслідок змiни ринкової кон’юктури, зумовленої сезонними коливаннями, падінням або підвищенням попиту, індексом цiн, темпом інфляції тощо.

Водночас загальний розвиток економіки також впливає на телекомунікації, забезпечення стабільної роботи операторів телекомунікацій за умови збалансування тарифів, наближення їх розміру до собівартості та зменшення перехресного субсидування за видами послуг. Це впливатиме на залучення інвесторів до вкладення коштів на розвиток галузі зв'язку. Для цього пропонується створити відповідний фонд загальнодоступних (універсальних) послуг для відшкодування збитків від надання універсального доступу та загальнодоступних телекомунікаційних послуг у сільській, гірській місцевостях і в депресивних районах, а також для малозабезпечених груп споживачів.

2 Аналіз статистичних даних щодо надання послуг зв’язку в україні та в світі

Розвиток інформаційного ринку в Україні має деякі відмінності від тих процесів, що трохи раніше відбувалися на Заході. В даний час на Заході поступово проводиться процес комерціалізації систем комп'ютерного зв'язку, що раніше використовувалися науковими колами. Це цілком природний процес, оскільки без комерціалізації цих мереж важко уявити, як можна забезпечити доступ до комерційних баз даних користувачу, що під’єднаний до цих мереж. В Україні мережні утворення, що з'являються, інвестуються винятково значним бізнесом, тому вони комерціалізовані від народження. Державні інвестиції занадто малі – більше того величина інвестицій менша від величини податків. Це означає, що в Україні зв’язок розглядається, як галузь, що поповнює бюджет, у той час, як у розвинутих країнах інвестиції в засоби зв'язку вкладають істотну частину бюджетних витрат.

На даний час в Україні послуги телекомунікацій не відіграють значної ролі в інформаційному забезпеченні підприємств внаслідок відсутності повноцінних інформаційних продуктів, незадовільної якості вітчизняних телефонних мереж, високої вартості необхідних технічних засобів, незначного обсягу послуг, недостатньої пропускної здатності та надійності зв’язку. Процес впровадження телекомунікаційних технологій в Україні гальмується державною політикою, яка не створює передумов до збільшення інвестицій у національний інформаційний ринок.

Темпи зростання доходів у цій сфері зв'язку сягають 20-30% щороку, випереджаючи за цим показником темпи зростання практично в усіх галузях економіки країни.

Ефективнішим шляхом забезпечення універсальних послуг і зняття тягаря з традиційного оператора є створення компенсаційного фонду (фонду універсальних послуг). По цьому шляху пішли розвинені країни, і в даний час питання так само обговорюється і в Україні. Слід також відзначити, що розвиток мобільного зв'язку зараз підняв доступ, до послуг зв'язку на новий рівень, і це спонукає переглянути існуюче відношення до фіксованого і мобільного зв'язку з погляду використання останньою для вирішення соціальних завдань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.