Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Страхова справаREADY.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
711.68 Кб
Скачать
  1. Морське страх. Бюро Укр.: виникн., функц.

В У мор с-ня лише починає розвиватися, бо за часів СРСР на внутр ринку воно не провод-ся, а на зовн його здійснював “Індержстрах СРСР”. Зараз в У у сфері мор с-ня працюют СК, що зосер-ні в Одесі, Маріуполі, Миколаєві, Іллічівську. Їх д-сть координує Мор бюро Укр.

Мор бюро Укр. було створене Постановою КМУ у кв 1998р., а затверджено Полож.м “Про мор бюро”, яке передбачає викон. ним таких функцій:

e) координація д-сті нац стр-ків у галузі мор с-ня (лише СК – члени мор бюро мають право укладати договори мор с-ня);

f) дослідж. і прогноз-ня ринку мор с-ня, інформаційне і консультативне забезп-ня суб'єктів цього ринку і громадськості;

g) представництво інтересів нац СК-членів бюро у міжнар об’єдн-нях стр-ків і сприяння наближенню до стандартних підходів у практиці мор с-ня, прийнятих у світі (бл ¾ ринку мор с-ня регул-ся Великобр-ю – Ллойд);

h) підготовка законодавч і нормативних актіву обов с-ні, розробка методології здійсн. добров с-ня.

Основою для провед-ня мор с-ня в Укр. є Кодекс торгов мореплавства У, затвердж ВРУ в тр 1995р. Тут є розділ “мор с-ня”. Норми Кодексі стос-но укладених договорів с-ня є пріоритетними перед б-я ін нормами.

  1. Необхідність та особливості страхув. Авіаційних ризиків. Види страхув.

Авіаційне страхув. — це загальна назва комплексу майно­вого, особистого страхув. та страхув. відповідал., яка випливає з експлуатації повітряного транспорту і захищає майнові інтереси юридичних та фіз. осіб у разі наст. певних по­дій, визначених договором страхув. або законодавством. В авіаційному страхув. ризики можуть бути застрах. ,як в обовязк так і в добров формах Щоб страх комп могла здійсн авіац стр-ня, вона має задовольняти певні умови: наяв-ть професійно підготовл фахівців-експертів, широкої сис-ми перемтрах-ня, фахівців із міжнар права або договорів з міжнар юр компаніями, наяв-ть актуарних розрах-ів з акумуляції ризиків.Особливості авіац стр-ня:

— комплектність (майнове, особисте, відповідал.);

— великі розміри страх. сум, визначених у валюті різних країн;

— дія полісів за межами Укр.;

— значна акумуляція ризиків;

— Необх-ть перестрах-ня ризиків на міжнар страх ринку

З огляду на світовий досвід, до галузі авіаційного страхув. : страхув. авіасуден (каско), страхув. авіазапчастин і двигунів, страхув. від нещас. випадків пасажирів, членів екіпажів, авіадиспетче-рів, страхув. відповідал. аеропортів та власників (опе­раторів) ангарів та іншої продукції авіаційно-промнслового комп­лексу і пов'язаних з авіацією галузей.

  1. Страхув. Повітряних суден.

Об¢єктом цього виду обов¢язкового страх-ня є майнові інтереси стр-льника, які повязані з волод.м та вик-ям ПС. Конкретні умови цього виду обовязкового страх-ня визнач. договором обов¢язков стр-ня, який посвідч. полісом.

Страхувал-ом з цього виду стр-ня є юрид особа – власник ПС або повітряний перевізник (виконавець повітряних робіт), що експлуатує ПС на законних підставах.

Страх сума не повинна бути меньшою ніж залишкова баланс вартість ПС.

ПС що є об¢єктом стр-ня повинно мати: посвідч. про держ реестрацію цивільного ПС, посвідч. про придатність до польотів, документи що підтвердж. право власн-ті (оренди) на ПС інші док-ти.

Страх випадком є загибель ПС що може виникнути з моменту запуску двигунів до їх вимкн. після заверш. польоту внаслідок авіаподії. Загибеллю вваж.:повна втрата ПС здатності здійсн-ти політ (руйнув. основних елементів або неможливість ремонту), пропажа ПС безвісті, втрата ПС у зв¢язку з вимушеною посадкою (неможливість евакуації), цілковите руйнув. ПС внаслідок авіаподій, тощо.

Стр-льник має право визначити особу яка отримує стах від-ня, якщо власників кілька- пропорц відшкоду-ня. У разі наст. страх випадку стр-льник подає такі док-ти (стах поліс, платіжне доруч. про сплату страх внесків, посвідч. про придатніст ПС до польотів, завд. на політ, страх акт, техн акт огляду Пс після його пошкодж.). У разі загибелі акт про спис. ПС і док-т що засвідчує власність.

Якщо заподіяна шкода компенсована іншими особами СК сплачує різницю між збитками і кампенсацію. Якщо кілька страховиків (співстр-ня) – пропорційне відщкодув.

Страх тарифина один рік для Пс з макс злітною вагою більше ніж 15тис кг—6%, меньше 15тис—8%, для вертольотів—10% страх суми.